Muzejska djelatnost

Zakoni:

Pravilnici:
- Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/19)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23)
- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23)
- Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)

Uredbe:
- Uredba o 'Muzejima Hrvatskog zagorja' (NN 49/92)
- Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzeja Hrvatskog zagorja (NN 11/99)
- Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzejsko-galerijskog centra (NN 11/99)
- Uredba o osnivanju Hrvatskog športskog muzeja (NN 171/03)
- Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek (NN 57/05)
- Uredba o osnivanju Muzeja Narona (NN 57/05NN 74/06, NN 31/14)
- Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru (NN 67/06 )
- Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma (NN 94/07NN 110/09)
- Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture (NN 23/13)
Ugovor o osnivanju Muzeja Apoksiomena .pdf
- Ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Muzejom Apoksiomena .pdf
- Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek (NN 121/17)
- Uredba o pripajanju Muzejsko-memorijalnog centra Dražen Petrović Hrvatskom športskom muzeju (NN 44/24)

Odluke:
- Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac (NN 20/90)
- Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja Ivana Meštrovića (NN 102/07)
- Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Muzejom evolucije i nalazište pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Hušnjakovo u Krapini (NN 134/02)
- Odluka o izmjeni naziva Moderne galerije u Nacionalni muzej moderne umjetnosti (NN 34/01)

 

Međunarodni pravni propisi:
- Konvencija o međunarodnim izložbama (NN-MU 15/0210/03)