Arhivska djelatnost

Zakoni:

Pravilnici:
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/19)
- Pravilnik o korištenju javnog arhivskoga gradiva (NN 121/19)
- Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 19/23)
- Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
- Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)

Uredbe:
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću (NN 101/99)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/0778/17)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru (NN 7/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima (NN 77/08)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (NN 121/08)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Požegi (NN 69/24)

Odluke:
- Odluka o pripajanju Arhiva Instituta za suvremenu povijest Hrvatskom Državnom Arhivu  (NN 22/95)
ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA ARHIVSKE DJELATNOSTI ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2025. GODINE