Komisija za tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna

Komisija za tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna, 8. listopada 2020. godine dala je sljedeće tumačenje:
 
Tumačenje broj 6/20
Prema članku 12. stavku 3. GKU-a u dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se nedjelje, blagdani i neradni dani određeni zakonom te subote sukladno rasporedu radnog vremena iz članka 4. ovoga Ugovora.

Sukladno navedenome, a imajući u vidu da je u konkretnom slučaju subota radni dan te da se nedjelja ne uračunava u dane godišnjeg odmora kao ni ponedjeljak, radniku sa šestodnevnim radnim tjednom računa se pet iskorištenih radnih dana godišnjeg odmora po tjednu korištenog godišnjeg odmora.