Komisija za tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna


Komisija za tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna, 30. rujna 2020. godine dala je sljedeće tumačenje:
 
Tumačenje broj 5/20
Prema članku 17. stavku 5. GKU-a zaposlenicima, osim onih iz stavka 3. alineje 1. do 7. ovoga članka, u administrativnim, financijskim i tehničkim službama, uključujući i zaposlenike na poslovima čišćenja i održavanja prostora pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću od 5%.

Sukladno tome, zaposlenicima u administrativnim službama pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću od 5%, osim onih iz stavka 3. alineje 1. do 7. članka 17. GKU-a.

Namjera stranaka prilikom pregovora oko sklapanja GKU-a bila je da se uredi da osobe koje obavljaju administrativne poslove dobiju dodatak na osnovnu plaću od 5%, dok stručno osoblje ima veći koeficijent i dodatak od 10%.