Komisija za tumačenje granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna


Tumačenja Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna
 
Članak 12.
 
Tumačenje broj 3/20 od 18. lipnja 2020.

Prema članku 12. stavku 2. točki 3. GKU-a najkraće trajanje godišnjeg odmora uvećava se s obzirom na radne uvjete – rad na poslovima s otežanim psihičkim i fizičkim naporima ili posebnim radnim uvjetima (rad s kemikalijama, obavljanje poslova u uvjetima izloženosti ionizirajućem zračenju i sl.) – 5 dana.

Prema tome, posebni radni uvjeti (za koje se vodi evidencija rada u tim uvjetima i ostvaruje pravo na uvećanje plaće za 5 % za vrijeme provedeno u tim uvjetima), samo su jedan od uvjeta ostvarenja prava na uvećanje broja dana godišnjeg odmora po citiranoj odredbi GKU-a. Stoga, radnici čije radno mjesto nije utvrđeno kao radno mjesto sa posebnim uvjetima, ili pak radnici kojima radno mjesto jest utvrđeno kao radno mjesto sa posebnim uvjetima, a u tim uvjetima ne rade zbog organizacije rada, mogu ostvariti pravo na tih 5 dana godišnjeg odmora ukoliko rad na njihovom radnom mjestu podrazumijeva rad u otežanim psihofizičkim naporima, točnije otežanim psihičkim ili fizičkim naporima.  Da li zaista određeni djelatnici rade u tim uvjetima, ovisi o opisu poslova njihovoga radnoga mjesta, kao i svim okolnostima u kojima rade, a o čemu odlučuju poslodavac u svakoj ustanovi i u odnosu na svakog radnika.
 
Tumačenje broj 4/20 od 8. srpnja 2020.

Prema članku 12. stavku 3. GKU-a u dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se nedjelje, blagdani i neradni dani određeni zakonom te subote sukladno rasporedu radnog vremena iz članka 4. ovoga Ugovora.

Sukladno navedenome, nedjelja se ne uračunava u dane godišnjeg odmora.
 
 
Članak 17.
 
Tumačenje broj 1/20 od 14. veljače 2020.

Prema članku 17. stavku 5. GKU-a zaposlenicima, osim onih iz stavka 3. alineje 1. do 7. ovoga članka, u administrativnim, financijskim i tehničkim službama, uključujući i zaposlenike na poslovima čišćenja i održavanja prostora, pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću od 5%.

Slijedom navedenoga, zaposlenicima na radnim mjestima voditelj odsjeka administrativnih i kadrovskih poslova, rukovoditelj odsjeka službe računovodstva, voditelj likvidature i obračuna plaća, voditelj materijalne imovine i blagajne pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću od 5%, osim onih koji ostvaruju dodatak na plaću sukladno članku 17. stavku 3. alineji 1. do 7. GKU-a.

Nadalje, zaposlenici na radnim mjestima umjetnički voditelj plesnog ansambla nacionalnog statusa, glazbeni voditelj-dirigent Ansambla LADO, voditelj orkestra Ansambla LADO, plesač pjevač Ansambla LADO-plesni voditelj, voditelj fundusa i radionice nošnji Ansambla LADO, garderobijer-krojač Ansambla LADO ne ostvaruju pravo na dodatak sukladno članku 17. stavku 5. GKU-a.

Zaposleniku na radnom mjestu voditelj tehnike Ansambla LADO pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću od 5%, osim ako ostvaruje dodatak na plaću sukladno članku 17. stavku 3. alineji 1. do 7. GKU-a.

Zaposleniku na radnom mjestu tehničara-ton majstora pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću od 5% sukladno članku 17. stavku 3. alineji 1. do 7. GKU-a.
 

Tumačenje broj 2/20 od 14. veljače 2020.

Prema članku 17. stavku 3. podstavku 6. GKU-a osnovna plaća zaposlenika uvećava se za rad s osobama s invaliditetom 5%. Sukladno tome, pod pojmom „rad s osobama s invaliditetom“ podrazumijeva se da je djelatnik u radnom odnosu u Arheološkom muzeju Istre te da radi s osobama s invaliditetom – korisnicima usluga, a ne odnosi se na suradnju sa radnim kolegama ili vanjskim suradnicima koji su osobe sa invaliditetom.