Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija „Brijuni 2014.“

 XIII. Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija održana je na Brijunima od 7. do 16. rujna 2014., u organizaciji Javne ustanove Nacionalni park „Brijuni”, a u suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske.


 
     Prema zacrtanom programu usklađenom s prioritetima JU Nacionalni park „Brijuni“ nastavljeni su radovi na snimanju i dokumentiranju stanja baterije Giacone, dopuni dokumentacije za bateriju Kavarola (Veli Brijun), te istraživački radovi na bateriji i kamenolomu na Rtu Glavina na Malom Brijunu započeti na radionici godine 2013. U realizaciji programa sudjelovalo je ukupno 22 sudionika iz Poljske, Slovenije i Hrvatske.

     Tijekom radova na terenu i u večernijim satima svakodnevno (seminarski dio radionice) stručni voditelji, a također i posebno pozvani stručnjaci održali su niz tematskih predavanja.

     Posljednjeg dana radionice, 16. rujna, prezentirani su radovi svih sudionika, uz prisustvo predstavnika JUNP „Brijuni“, nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli, lokalnih vlasti, lokalnih medija i ostalih zainteresiranih.

 


U studenom 2014. godine, u sklopu Međunarodne radionice na temu „Utvrde i vodeni puteviˮ (Mantova, Italija), Melita Lubina, d.i.a., održala je predavanje „Fortification architecture in Croatia: protection, redevelopment, management“ (.pdf) („Fortifikacijska arhitektura u Hrvatskoj: zaštita, revitalizacija, upravljanjeˮ, koautor sa Zofiom Mavar, d.i.a.) 

U sklopu predavanja prezentirana su iskustva međunarodne radionice arhitekture fortifikacija. Sažetak predavanja objavljen je u Zborniku radova konferencije.