Obilježavanje dvadesete godišnjice Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine


       

UNESCO je na Općoj skupštini u Parizu 17. listopada 2003. godine usvojio Konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine.

U odnosu na Republiku Hrvatsku Konvencija je stupila na snagu 2006., nakon što je donesen Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine.
 


Hrvatska se time obvezala provoditi zaštitu i očuvanje nematerijalne kulturne baštine te je do danas kao rezultat istraživanja, dokumentiranja i popisivanja u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske upisano 215 nematerijalnih kulturnih dobara, od kojih je 21 upisano na UNESCO-ove popise nematerijalne kulturne baštine.

Ministarstvo kulture i medija pridružilo se obilježavanju dvadesete godišnjice Konvencije predstavljanjem javnosti različitih aktivnosti na očuvanju i promicanju nematerijalne kulturne baštine diljem Hrvatske, tijekom cijele godine, u kojima Ministarstvo sudjeluje financiranjem putem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

              

Travanj

 • Manifestacija "Dan o' Kvadrilje ", na Međunarodni dan plesa, prostorije KUD-a Kvadrilja, Trogir, prezentacija i plesna radionica (29. - 30. 4.)
 • Etnološki park "Anton Plašimuha", Tuliševica, suhozidna radionica 'Kamik i gromači 4'  (29. - 30. 4.)
   
 

Svibanj

 • Grad Hvar, Obilježavanje 10. godišnjice upisa na UNESCO-ov popis Mediteranske prehrane, promocija publikacije Ministarstva kulture i medija Mediteranska prehrana na Braču i Hvaru, (11. - 12. 5.)
 • Desetodnevna radionica izrade trima (suhozidna gradnja) u Starogradskom polju (8. - 18. 5.)
 • Donji Vidovec, Nematerijalna baština Međimurja – radionice 2 (zlatarenje) – prezentacija ispiranja zlata na Dravi (15. - 19. 5.)
 • Dodjela povelje UNESCO-a povodom upisa „Umijeća suhozidne gradnje“ na Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, Pag (6. 5.)
 • Pag, Suhozidni susret 2023. - VI. Prvenstvo Hrvatske u gradnji suhozida s popratnim događanjima (5. - 6. 5.)
 • Zadar, Sibenski tanac (tradicijski ples) prezentacija i radionica sibenskog tanca ispred Narodnog muzeja (8. 5., 17-19)
 • Zadar, običaji jezerskog mornarskog bala uz izvedbu balarina, prezentacija i radionica ispred Narodnog muzeja (13. 5., 9:30 – 11:30)
 • Zadar, Pučko pjevanje grada Paga i sibenski tanac, prezentacija i radionica ispred Narodnog muzeja (20. 5., 9:30 – 11:30)
 • Zadar, Radovinsko orcanje iz Radovina i Neviska koleda s otoka Pašmana, prezentacija i radionica ispred Narodnog muzeja (27. 5., 9:30 – 11:30)
 • Seminar o implementaciji priručnika Svjetska baština u rukama mladih, Rovinj
           


Lipanj

 • Varaždin, Festival dvorišta, radionice i prezentacija Tradicijske vještine izrade predmeta od rogoza, ražene slame, suhoga kukuruznog lišća i komušine. 17. - 18. 6.
 • Đurđevac, Legenda o Picokima, manifestacija, uprizorenje Legende o Picokima (23. - 25. 6.)
 • Festival mora Rota Palagruzona, radionice Barake Palagruzone (Falkuša) edukacijski projekt za mlade otoka Visa i šire. (21. - 25. 6.)
 • Bećarfest, Babina Greda (11. 6.)
 • Zadar, tovareća mužika iz Sali na Dugom otoku i lišansko orcanje iz Lišana Ostrovičkih, prezentacija i radionica (3. 6., 8:30 – 11:30)
 • Zadar, Guci i rozganje iz Karlovca, prezentacija i radionica ispred Narodnog muzeja (10.6., 9:30 – 11:30)
 • Vrlika, Festival Ojkavice (22. 7.)
 • Jastrebarsko, Koladrica po koladrica, kuglica po kuglica (tradicijski nakit koladre), radionice i prezentacijaSrpanj

 • Pišćaci i gunjci uz ples na tavolac (glazbene i plesne radionice), Marušići – Buje (1. - 2. 7.)Kolovoz

 • Barban, 48. Trka na prstenac – radionice za djecu (20. 8.)
 • Suhozidna ljetna škola, Potrebišća, u suradnji s Općinom Mošćenička Draga i Parkom prirode Učka (29. 7.- 6. 8.)
 • Ljetna škola glagoljice Kornić, radionica, foto izložba o trideset godina škole (31. 7 - 10. 8.)
 • Seminar o implementaciji priručnika Svjetska baština u rukama mladih, Osor

 

Rujan

 • 41. Mantinjada pul Ronjgi, Ronjgi – Viškovo (24. 9.)
 • 17. Međunarodni gajdaški festival, Zagreb, Mihovljan, Belec, Gospić (28. 9. - 8. 10.)
 • 49. Zapovijed pod lipom, „Miklouš je malo selo“ radionica učenja  s učenicima škola Čazma i Miklouš, (8. - 10. 9.)
 • 7. Međunarodni festival pljočkanja i simpozij, Svetvinčent, (8. - 9. 9.)
 • Starigrad, UNESCO-ova radionica mladih volontera, (1. - 9. 9.)
 • Zagreb, Galerija Arheološkog muzeja, Pogovori o baštini, Izložba i prezentacija dokumentiranja Ojkanja, Zagreb, MKM, Udruga Tragom hrvatske baštine, (18. – 30. 9.)
 • Lepoglava, Radionice izrade lepoglavske čipke
 • Zagreb, Udruga kralj Tomislav, Škola gange u Zagrebu, edukacija (16. 9.)
 • Zadar, Narodni muzej, radionice izrade paške čipke, ukrasnog veza četverokuke te izrada kraluša, samoborske ogrlice (rujan, listopad i studeni)Listopad

 • Dani ivanečkog veza, Koprivnički Ivanec, manifestacija, radionice, izložba, tribina (14. - 15. 10.)
 • Donja Bistra, Radionice izrade bistranske kravate (tradicijski nakit), radionice i prezentacija
 • Županja, znanstveno-stručni skup: „Nematerijalna kulturna baština u istočnoj Hrvatskoj iskustva i izazovi kroz 20 godina" uz radionicu izrade šaranih tikvica (29. 9. - 5. 10.)Studeni

 • Zagreb, Tradicijski ukras od papira kinč, razmjena umijeća nositelja i iskustava dionika, okrugli stol i izložba
 • Donja Bistra, Izrada i promocija tradicijskih božićnih jaslica - radionice i prezentacija
 • Pleternica, Bećarac u Pleternici, promocija, on-line edukacija
 


Prosinac

 • 18. Večer selskih gucov, Karlovac (3. 12.)
 • Varaždin, Licitari na Trgu tradicijskih obrta (medičarski obrt), prezentacija i radionice, kićenje gradske jelke