Nematerijalna kulturna baština i procedure upisa na popise

Nematerijalna kulturna baština definirana je člankom 2. UNESCO-ove Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (NN 5/05) i člankom 9.

Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u okviru kojega se za potrebe upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske određuju tri osnovne kategorije:
 
  • jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta,
  • folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote,
  • tradicijska umijeća i obrti

Procedura upisa u nacionalni Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske obuhvaća više koraka stručne evaluacije:

• dostava ispunjenog Prijavnog obrasca s popratnom dokumentacijom https://min-kulture.gov.hr/prijavni-obrazac-za-upis-nematerijalne-bastine-u-registar-kulturnih-dobara-republike-hrvatske/16444 na stručno mišljenje nadležnom tijelu prema području nadležnosti, odnosno smještaju dobra (konzervatorski odjeli, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode https://min-kulture.gov.hr/kontakt-103/konzervatorski-odjeli-16811/16811. Prijedlog za upis na području Hrvatske nadležnom konzervatorskom odjelu može predati bilo koja fizička ili pravna osoba u Republici Hrvatskoj neovisno o tome je li izravno povezana s baštinom koju prijavljuje uz suglasnost nositelja te baštine (suglasnost je sastavni dio Prijavnog obrasca).

• evaluacija i vrednovanje od strane stručnog povjerenstva nadležnog za vrednovanje svojstva nematerijalnih kulturnih dobara https://min-kulture.gov.hr/eu-kultura/kulturna-bastina/vrste-kulturne-bastine/nematerijalna-kulturna-bastina/povjerenstvo-za-nematerijalnu-kulturnu-bastinu/3821

 •  donošenje Rješenja o utvrđivanju svojstva nematerijalnog kulturnog dobra od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine.