Galerija

AUTORSKE GALERIJE FOTOGRAFIJA

 GJURO SZABO  VLADIMIR HORVAT

 Gjuro Szabo

 Vladimir Horvat

 BERISLAV PAVUŠEK  NINO VRANIĆ

 Berislav Pavušek

 Nino Vranić

 
 

 

TEMATSKE GALERIJE FOTOGRAFIJA

 


 

Potres 1880.g.

Fruškogorski manastiri - u leći Rechnitzerova foto-aparata 1885. g.


Milenijska izložba u Budimpešti
 

   Milenijska izložba u Budimpešti 1896.g.

Riznica zagrebačke katedrale

 

                         

TERENSKE GALERIJE FOTOGRAFIJA

 

VUKOVAR

Vukovar

Podunavlje