Zbirka mikrofilmske dokumentacije

Mikroteka Središnje dokumentacije kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, sadrži mikrofilmove tehničke dokumentacije kulturnih dobara, čiji se originali nalaze u planotekama konzervatorskih odjela službe zaštite kulturne baštine i drugih ustanova. Snimala se od 1979. godine. Do danas je snimljeno oko 90.000 snimaka, koje se obzirom na njihov izvor dijele u tri skupine:

1) tehničku dokumentaciju nastalu terenskim radom konzervatorskih odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva;
2) tehničku dokumentaciju nastalu radom ustanova izvan sastava Ministarstva, čije je područje djelovanja nepokretna kulturna baština (Hrvatski restauratorski zavod, Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonski fakultet – Katedra za povijest i oblike arhitekture, Zavod za obnovu Dubrovnika);
3) tehničku dokumentaciju pohranjenu u muzejima i javnim ustanovama (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Fundacija Meštrović Zagreb – Split, Nacionalni park Brijuni, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb).
Pod pojmom mikrofilmske dokumentacije podrazumijevaju se: mikrofilmske kartice, plan film (tzv. mikrofiš), svici 35 mm mikrofilma, te prateća obavijesna pomagala (registratori s kartotekom snimljene dokumentacije).


Uvjeti i način poslovanja Mikroteke
1. RADNO VRIJEME I NAČIN POSLOVANJA SA STRANKAMA
1.1. Radno vrijeme poslovanja sa strankama jest svaki radni dan od 9.00 do 12.00 sati.
1.2. Stranka je dužna dolazak najaviti telefonom ili emailom te specificirati zahtjev 24 sata prije posjeta Mikroteci.
1.3. Neopravdani nedolazak po dogovoru poništava prethodni zahtjev i potrebno ga je  ponovno obnoviti.
1.4. Za uvid u dokumentaciju potrebno je ispuniti Zahtjevnicu u kojoj se navodi dokumentacija u koju je zatražen uvid i u koju svrhu.

2. DOSTUPNOST I IZRADA REPODUKCIJA
2.1. Mikrofilmski dokumenti ne mogu se dati na posudbu ili iznositi izvan zgrade od strane druge osobe. Samo u iznimnim slučajevima moguće je izvršiti posudbu građe. Odobrenje za posudbu izvorne građe daje ministar kulture (čl. 13. i 15. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe, Narodne novine, NN 77/15). Za svaku takvu posudbu potrebno je izraditi ugovor o posudbi s popisom posuđenih dokumenata i naznakom vremena posudbe. U mikrofilmske dokumente ubrajaju se i prateća obavijesna pomagala (registratori s obrađenom i popisanom mikrofilmiranom dokumentacijom). Mikrofilmsku dokumentaciju moguće je pregledati na mikročitaču. Dio mikrofilmskih kartica je digitaliziran te ih je moguće dostaviti korisnicima elektroničkim putem.
2.2. Za iznošenje mikrofilmske dokumentacije radi daljnje obrade ili izrade reprodukcija izvan Ministarstva kulture i medija, ovlašten je isključivo stručni djelatnik Odjela za dokumentaciju kulturne baštine. Nakon obrade dokumentacije ili izrade reprodukcija dužan je istu vratiti.
2.3. Mikrofilmska dokumentacija navedena pod točkom u 1.  u uvodnom dijelu, daje se korisnicima na uvid na mikročitaču bez ograničenja. Izrada reprodukcija iz mikroteke kulturne baštine, pod točkom 1, slobodna je. Troškove izrade reprodukcije snosi naručitelj, i to izravno ustanovi koja ima tehničke uvjete za izradu reprodukcija (skeneri i reproduktori za mikrofilm).
2.4. Mikrofilmsku dokumentaciju navedenu pod točkama 2. i 3. u uvodnom dijelu, potrebno je zatražiti izravno od ustanova.

3. OBVEZE KORISNIKA
Korisnik se obvezuje poštivati zakonom propisana autorska prava (navođenje izvora mikrofilmskog dokumenta i navođenje ustanove čiji je izvornik snimljen). Reprodukciju dokumentacije nije dopušteno upotrebljavati u komercijalne svrhe.

  
  Zahtjevnica za korisnike (sve zbirke)
  

Mikroteka: Jadranka Galiot
tel.: 01/48 66 515; e-pošta: dokumentacija-upiti@min-kulture.hrMakarska, Stara crkva sv. Marije, Franjevački samostan Makarska, pogled zapad, izradili Darije Jakaša, d. i. geod., Igor Horović, geod. tehn, 1989. godine (MKM - MKB 94194)

Povijesna urbanistička cjelina Virovitica, Prikaz razvoja Virovitice 1862. godine (MKM - MKB 42070)

Položajni nacrt Narodnog kazališta Bjelovar, Mažuranićeva ulica, autor Aleksandar Freudenreich, 1949. godine (MKM - MKB 43825)