Poziv za prijavu – baza stručnjaka za europske programe u području kulture

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu pri Europskoj komisiji je objavila poziv za prijavu u bazu stručnjaka koji će Izvršnoj agenciji biti na raspolaganju za asistiranje pri upravljanju programima Unije iz područja obrazovanja, kulture, audiovizualne djelatnosti, sporta, mladih, volonterstva i građanstva ili bilo kojih drugih programa i aktivnosti u nadležnosti Agencije. Poziv je otvoren za vrijeme cijelog sedmogodišnjeg programskog razdoblja odnosno zaključno s mjesecom rujnom 2020. godine.

Prijavu je moguće izvršiti isključivo elektroničkim putem, a uvjeti podrazumijevaju visoku razinu stručnosti i poznavanja programa koji su u nadležnosti Agencije, a u skladu s javnim pozivom, dobro poznavanje engleskog i/ili francuskog i/ili njemačkog jezika, korištenje računalom i dostupnost za povremene i kratkoročne zadatke. Zadaci stručnjaka mogu uključivati evaluaciju prijavljenih projekata pristiglih na natječaj, evaluaciju i praćenje projekata, studije i analize, prijevode i uređivanje dokumenata te ostale aktivnosti po potrebi.
 
Svu potrebnu dokumentaciju, upute i pomoć za prijavu možete naći na stranicama Izvršne agencije.