Mogućnosti financiranja kulturnog i kreativnog sektora kroz Erasmus+

Kulturni i kreativni sektor su prioritet nove kategorije unapređenja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Sector Skills Alliences) unutar programa Erasmus+ (novog programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.). Nova kategorija omogućava suradnju između organizacija za osposobljavanje i poduzeća s ciljem pokretanja novih centara za osposobljavanje, modernizacije samog procesa osposobljavanja, ostvarivanja društvenih inovacija itd.

Nastavno na pilot projekt iz 2012. godine, Erasmus+ će uključiti novu aktivnost za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Ova aktivnost će obuhvaćati transnacionalne projekte nastale na temelju trendova u specifičnom ekonomskom sektoru ili vještina potrebnih za obavljanje određenih stručnih poslova. Cilj je osmisliti i ostvariti zajednički program stručnog osposobljavanja i metode podučavanja i obuke. Posebna pozornost će se usmjeriti učenju kroz posao kako bi polaznici stekli konkretne vještine potrebne na tržištu rada. Naglasak će se također staviti na praktičnu upotrebu široko priznatih EU alata.

Ključne značajke nove kategorije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja su:
  • inovacije u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
  • utjecaj koji se treba održati i nakon kraja projekta te prijeći okvire organizacija uključenih u projekt
Kroz projekt će se morati provoditi i određene aktivnosti ciljanog širenja informacija kroz organizacije/tijela zadužena za stručno savjetovanje i orijentaciju.

Više