Otvoreni natječaji programa Kreativna Europa

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije je objavila natječaje za potprograme Kultura i MEDIA koji su sad dio jedinstvenog programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa kojeg je Europski parlament usvojio 19.11.2013. godine.


 
Potprogram Kultura koordinirat će za to zadužen Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogram MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru (dosadašnji uredi Kulturna kontaktna točka i Media desk Hrvatske).
   
Otvoreni natječaji potprograma Kultura su sljedeći:
 1. Potpora europskim projektima suradnje
 2. Potpora projektima književnih prijevoda
 3. Potpora europskim mrežama   
 4. Potpora europskim platformama
Otvoreni natječaji potprograma MEDIA su sljedeći:
 1. Potpora za razvoj pojedinačnih projekata
 2. Potpora za razvoj skupnih projekata
 3. Potpora za televizijsko prikazivanje
 4. Potpora za video igre
 5. Potpora za koprodukcijski fond
 6. Potpora za razvoj publike
 7. Potpora za festivale
 8. Potpora za automatsku distribuciju
 9. Potpora za selektivnu distribuciju
 10. Potpora za prodajne zastupnike
 11. Potpora za mrežu kina
 12. Potpora za sudjelovanje na sajmovima (jednogodišnje aktivnosti)
 13. Potpora za sudjelovanje na sajmovima (dvogodišnje aktivnosti)
 14. Potpora za kontinuirano usavršavanje

Na službenim stranicama programa Kreativna Europa možete naći natječaje i prijavnice za oba potprograma. Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu MEDIA kontakte možete naći ovdje, a za pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe  pri Ministarstvu kulture.