Konferencija Odbora regija na temu kulturnog i kreativnog sektora - 29. i 30. siječnja 2014. g.

Kako se približava nova financijska perspektiva EU za period 2014. – 2020., Odbor regija 29. i 30. siječnja organizira konferenciju koja će na jednom mjestu okupit kreatore politika, stručnjake, kreativce i umjetnike te predstavnike europskih udruženja i međunarodnih organizacija. Raspravljat će se o uspješnim primjerima utjecaja kulturnog i kreativnog sektora na lokalni razvoj.

Konferencija će obuhvatiti i kreativno umrežavanje predstavnika izabranih projekata iz različitih kulturnih i kreativnih institucija, organizacija i mreža te će se također održati informativni sastanci o novom programu EU Kreativna Europa.

Više...