Davor Trupković, pomoćnik ministrice


Davor Trupković, pomoćnik ministrice


Radno iskustvo
 
 • pomoćnik ministra kulture, Ministarstvo kulture RH (2016.)
 • zamjenik pročelnice, viši stručni savjetnik konzervator, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Ministarstvo kulture RH (2003. ‒ 2016.)
 

Odbori i radne skupine
 
 • član povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša i prirode u ime Ministarstva kulture u postupcima strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • član stručnog povjerenstva Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u ime Ministarstva kulture za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007. ‒ 2013.
 • član povjerenstva Ministarstva poljoprivrede u ime Ministarstva kulture za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije 2013. ‒ 2017.
 • predstavnik Ministarstva kulture RH na radionicama u sklopu Ljubljanskog procesa u Zagrebu i Sarajevu, vezano uz osiguranje financijskih sredstava za revitalizaciju, sanaciju i rekonstrukciju kulturnih dobara te način evaluacije njihove uspješnosti, a na temelju europskih iskustava
 • član projektnog tima u ime Ministarstva kulture RH u uspješnoj pripremi i realizaciji Ugovora: IPA2007/HR/16IPO/001-040202 sa Središnjom agencijom za ugovaranje i financiranje projekata EU u darovnici za rekonstrukciju građevine Centra za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“ u sklopu Frankopanskog kaštela u Ogulinu
 • predstavnik Ministarstva kulture na UNESCO-ovoj konferenciji i radionicama u Zamošću, Poljska
 • dio stručnog tima na projektu Vlade RH na uređenju Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ u Smiljanu (2005. ‒ 2006.)
 • član ICOMOS-a Hrvatska
 • sudionik i član timova u pripremi i realizaciji programa i projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije
 

Obrazovanje i osposobljavanje
 
 • diplomirani inženjer arhitekture, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1993. ‒ 2001.)
 

Društvene vještine i kompetencije
 
 • istraživanje, proučavanje, praćenje stanja i promicanje kulturnih dobara, primjena stručnih metoda i mjera zaštite kulturnih dobara, utvrđivanje posebnih uvjeta građenja, namjene i upravljanja kulturnim dobrima, vođenje prvostupanjskog upravnog postupka sukladno zakonskim propisima o zaštiti i očuvanju kulturne baštine, obavljanje stručnog konzervatorskog nadzora
 • suradnja s vjerskim zajednicama, suradnja s drugim tijelima državne uprave i jedinicama regionalne i lokalne uprave i samouprave, kao i suradnja s izrađivačima prostornoplanske dokumentacije za različite nivoe planova
 

Jezici
 
 • engleski jezik