Otvorene metode koordinacije - Open Method of Coordination OMC

Slika /slike/EU zastave.jpgŠto je otvorena metoda koordinacije (OMK/OMC)?

Otvorena metoda koordinacije (Open Method of Coordination - OMC) je posebna metoda rada između država članica Europske unije kojom se potiče stvaranje zajedničkog razumijevanja problema i pomaže u izgradnji konsenzusa o najboljim rješenjima i njihovoj praktičnoj primjeni, kombinirajući pritom zajedničke ciljeve socijalnih politika država članica, nacionalne akcijske planove i zajedničke indikatore, s ciljem promoviranja efikasnije strateške politike društvene uključenosti država članica. Svake četiri godine države članice EU dogovaraju se o temama na koje se OMK eksperti trebaju usredotočiti u odnosu na Plan rada za kulturu Europskog Vijeća.
 
 
   Poveznica na priručnike dobre prakse     
 

  
Uloga zemalja članica EU

Zemlje članice EU imaju mnogo zadataka u međusobnoj razmjeni dobre prakse te načinima na koje oblikuju svoje politike i modele financiranja. Stručnjaci iz ministarstava kulture i nacionalnih kulturnih institucija sastaju se nekoliko puta, tijekom 18 mjeseci, kako bi razmijenili dobre prakse i kreirali priručnike, koji se nakon objave predstavljaju diljem EU, u tiskanom i digitalnom obliku.

Uloga Europske komisije
 
Europska komisija odgovorna je za organizaciju rada OMK skupina i održavanja sastanaka u svojim radnim prostorima te nadoknađuje putne troškove, podržava članove u istraživanjima i studijama te osigurava angažman vanjskih stručnjaka. Komisija ne predsjeda sastancima OMK-a i ne odlučuje tko će na njima sudjelovati. Ta je odluka u nadležnosti nacionalnih vlada, odnosno resornih ministarstava koja imenuju članove skupina. Skupine kroz kolektivni rad odlučuju hoće li i na koji način uključiti dodatne vanjske stručnjake.

Realizirane OMK radne skupine 

Od 2008. godine do danas pokrenut je rad 18 OMK skupina za kulturu, a najavljen rad još tri do kraja 2022. godine. Obrađene su teme iz različitih područja:
- Kulturne i kreativne industrije
- Interkulturni dijalog
- Pristup kulturi
- Kultura i obrazovanje
- Mobilnost umjetnika i stručnjaka za kulturu
- Mobilnost umjetnina
- Kulturna baština
 
Do sada su radne skupine OMK-a izradile cijeli niz priručnika dobre prakse, a 2013. poseban tim za vanjsku procjenu zaključio je da su OMK skupine dobro funkcionirale i bile relevantne za ostvarivanje ciljeva kulturnih politika zacrtanih u Planu rada za kulturu Vijeća Europske unije.
 


OMK skupine prema sljedećim temama:

OMK radne skupine definiraju se Planom rada za kulturu Vijeća Europske unije. Stručnjaci i predstavnici Ministarstva kulture Republike Hrvatske počinju sudjelovati u radu OMK skupina od 2012. godine, konkretno u niže izdvojenim OMK radnim skupina:
 
Plan rada za kulturu Vijeća EU (2019. - 2022.)
Izmjena Plana rada za kulturu Vijeća EU (2019. - 2022.)
 
2021. - 2022. 
Prilagodba klimatskim promjenama (Prioritet A. Održivost u području kulturne baštine)
Status i radni uvjeti umjetnika (Prioritet C. Ekosustav koji podržava umjetnike, profesionalne radnike u području kulture i kreativnosti te europske sadržaje)
 
2020. - 2021.
Visokokvalitetna arhitektura i izgrađeni okoliš (Prioritet B. Kohezija i dobrobit)
Višejezičnost i prevođenje (Prioritet C. Ekosustav koji podržava umjetnike, profesionalne radnike u području kulture i kreativnosti te europske sadržaje)
Kulturna dimenzija održivog razvoja (Prioritet F. Kultura kao pokretač održivog razvoja)
 
2019. - 2020.
Socijalna kohezija (Prioritet B. Kohezija i dobrobit)
Audiovizualna koprodukcija (Prioritet C. Ekosustav koji podržava umjetnike, profesionalne radnike u području kulture i kreativnosti te europske sadržaje)
Rodna ravnopravnost (Prioritet D. Rodna ravnopravnost)

2017. - 2019.
Doprinos kulture socijalnoj uključenosti
 
Plan rada za kulturu Vijeća EU (2015. - 2018.)
 
2017. - 2018.
Održivi kulturni turizam (Prioritet C. Kulturni i kreativni sektori: Kreativno gospodarstvo i inovativnost)
Poticanje doprinosa kulture društvenoj uključenosti (Prioritet A. Dostupna i uključiva kultura)
Vještine, obuka i prijenos znanja: tradicionalna i novo-dolazeća zanimanja u području baštine (Prioritet B. Kulturna baština)
Kino: poboljšanje distribucije europskih filmova (Prioritet D. Promicanje kulturne raznolikosti, kulture u vanjskim odnosima EU-a i mobilnosti)
 
2016. - 2017.
Identificiranje inovativnih mjera za promicanje poduzetništva i novih poslovnih modela u kulturnom i kreativnom sektoru (Prioritet C. Kulturni i kreativni sektori: Kreativno gospodarstvo i inovativnost)
 
2016.
Zbog nastale sirijske izbjegličke krize u 2015. godini tijekom 2016. godine po prvi puta održana izvanredna OMK skupina s jednogodišnjim mandatom na temu Interkulturnog dijaloga u kontekstu migracijske krize.
 
2015. - 2016.
Poboljšanje pristupa kulturi putem digitalnih sredstava (2015.-16.), uključujući i podskupinu o Promicanju čitanja u digitalnom okruženju (samo za 2015. godinu) (Prioritet A. Dostupna i uključiva kultura)
Participativno upravljanje kulturnom baštinom (Prioritet B. Kulturna baština)
 
2014. - 2015.
Razvoj ključne kompetencije “kulturna svijest i izražavanje“ (Prioritet A. Dostupna i uključiva kultura)
Pristup financiranju za kulturne i kreativne sektore (Prioritet C. Kulturni i kreativni sektori: Kreativno gospodarstvo i inovativnost)
 
Plan rada za kulturu Vijeća EU (2011. - 2014.)
 
2013. - 2014.
Mobilnost umjetnika i profesionalaca u kulturi (Prioritet C. Vještine i mobilnost)
 
2012. - 2013.
Uloga javnih ustanova u kulturi i umjetnosti za promicanje kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga (Prioritet A. Kulturna raznolikost, interkulturni dijalog te pristupačna i uključiva kultura)
Strategije podrške izvoza i internacionalizacije (Prioritet B. Kulturne i kreativne industrije)
Promicanje kreativnih partnerstava (Prioritet C. Vještine i mobilnost)
 
Plan rada za kulturu Vijeća EU (2008. - 2010.)

 
European cooperation: the Open Method of Coordination