Registar kulturnih dobara i Geoportal kulturnih dobara


Web Registar kulturnih dobara RH prikazuje rezultate za nepokretna i nematerijalna kulturna dobra. Podatke o pokretnim kulturnim dobrima, potrebno je zatražiti na: registar-upiti@min-kulture.hr 


https://registar.kulturnadobra.hr


Geoportal kulturnih dobara RH predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podatcima o nepokretnim kulturnim dobrima u nadležnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.


https://geoportal.kulturnadobra.hr