Ruksak (pun) kulture


A BACKPACK (full of)  CULTURE  (eng.)

   RUKSAK (pun) KULTURE 2020.  

 >>> Ruksak (pun) kulture online <<<
 


Sudjelovanje na programu Ruksak (pun) kulture podrazumijeva korištenje fotografija snimljenih tijekom programa, koje će se koristiti isključivo za dokumentiranje i praćenje programa Ruksak (pun) kulture na službenim stranicama Ministarstva.


  Godišnje izvješće Ruksak (pun) kulture 2019 .pdf
 
  Priručnik za kulturnu osviještenost i izražavanje .pdf

  Dodatak – primjeri dobre prakse .pdf   

   2019.


 

   2018.

 


 2017.

 2016.


 2015.
 

 2014.
              

 2013.