Izrada Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine


U tijeku je izrada krovnog srednjoročnog akta strateškog planiranja koji će obuhvatiti cjelokupni sektor kulture i medija, Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Nacionalni plan će se nadovezati na strateške ciljeve definirane u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine − hijerarhijski najvišem aktu strateškog planiranja − te ih razraditi u posebne ciljeve.

Nacionalni plan sadržavat će i objediniti sve dosadašnje srednjoročne i dugoročne dokumente koji su se zasebno izrađivali za pojedina područja (primjerice Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva od 2017. do 2021. godine i Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti od 2020. do 2025. godine).

Izrada Nacionalnog plana razvoja kulture i medija potrebna je kako bi se strukturirale javne politike i pripadajuće investicije za poticanje kulturnog stvaralaštva, razvoj kulturne produkcije, unapređenje kulturne distribucije, poticanje sudjelovanja u kulturi, unapređenje kulturne infrastrukture te općenito upravljanje kulturnim sustavom.

Nacionalni plan  obuhvatit će potporu umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi, razvoj izvedbene i vizualne umjetnosti, književnosti te izvaninstitucionalne (nezavisne) kulture, razvoj audiovizualnih djelatnosti i medija, razvoj arhivske, muzejske i knjižnične djelatnosti, zaštitu, očuvanje i digitalizaciju kulturne baštine te jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u Europi i u svijetu.

Nacionalni plan razvoja kulture i medija se nalazi na Indikativnom popisu akata strateškog planiranja kojima se podupire provedba strateškog okvira Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.