Izrada prijedloga Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

Ministarstvo kulture i medija radit će na izradi prijedloga Nacionalnog plana kao srednjoročnog akta strateškog planiranja za područje kulture i medija kako bi se strukturirale javne politike i pripadajuće investicije za poticanje kulturnog stvaralaštva, razvoj kulturne produkcije, unapređenje kulturne distribucije, poticanje sudjelovanja u kulturi, unapređenje kulturne infrastrukture te općenito upravljanje kulturnim sustavom, a sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine”, broj 13/21.).
 
Navedeni akt strateškog planiranja obuhvatit će potporu umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi, razvoj izvedbene i vizualne umjetnosti, književnosti te izvaninstitucionalne (nezavisne) kulture, razvoj audiovizualnih djelatnosti i medija, razvoj arhivske, muzejske i knjižnične djelatnosti, zaštitu, očuvanje i digitalizaciju kulturne baštine te jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u Europi i u svijetu.
 
>>> Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Nacionalni plan će se nadovezati na strateške ciljeve definirane u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine − hijerarhijski najvišem aktu strateškog planiranja − te ih razraditi u posebne ciljeve. Sadržavat će i objediniti sve dosadašnje srednjoročne i dugoročne dokumente koji su se zasebno izrađivali za pojedina područja (primjerice Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva od 2017. do 2021. godine i Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti od 2020. do 2025. godine).

Nacionalni plan razvoja kulture i medija se nalazi na Indikativnom popisu akata strateškog planiranja kojima se podupire provedba strateškog okvira Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Pisane vijesti