Izrada prijedloga Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

Ministarstvo kulture i medija radit će na izradi prijedloga Nacionalnog plana kao srednjoročnog akta strateškog planiranja za područje kulture i medija kako bi se strukturirale javne politike i pripadajuće investicije za poticanje kulturnog stvaralaštva, razvoj kulturne produkcije, unapređenje kulturne distribucije, poticanje sudjelovanja u kulturi, unapređenje kulturne infrastrukture te općenito upravljanje kulturnim sustavom, a sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine”, broj 13/21.).
 
Navedeni akt strateškog planiranja obuhvatit će potporu umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi, razvoj izvedbene i vizualne umjetnosti, književnosti te izvaninstitucionalne (nezavisne) kulture, razvoj audiovizualnih djelatnosti i medija, razvoj arhivske, muzejske i knjižnične djelatnosti, zaštitu, očuvanje i digitalizaciju kulturne baštine te jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u Europi i u svijetu.
 
>>> Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 

Pisane vijesti