Treći sastanak savjetodavne stručne radne skupine za medije povodom izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

10. ožujka 2023. – U organizaciji Ministarstva kulture i medija održan je treći sastanak savjetodavne stručne radne skupine za medije povodom izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine, krovnog srednjoročnog akta strateškog planiranja koji obuhvaća cjelokupni sektor kulture i medija.

Tema sastanka bila je utvrđivanje okvira nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine i pripadajućeg  Akcijskog plana za razdoblje od 2023. do 2024. godine. Dosadašnji koraci u izradi Nacionalnog plana razvoja kulture i medija, uz rasprave na konzultativnim sastancima stručne radne skupine, uključivali su savjetovanje putem online obrasca koji je bio dostupan od srpnja do listopada 2022. godine. Nastavno na pregled komentara dionika dostavljenih putem obrasca upitnika i sukladno tomu doradu dokumenta, u prijedlogu nacrta Nacionalnog plana napravljena je razrada posebnih ciljeva, mjera i aktivnosti s pokazateljima ishoda i rezultata, kao i ukupnim procijenjenim troškom provedbe za razdoblje od 2023. do 2024. godine iz izvora financiranja u državnom proračunu.
 
Članovi  savjetodavne medijske radne skupine na sastanku su raspravili okvir nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija, s posebnim naglaskom na prijedloge posebnih ciljeva i mjera koji se odnose na unaprjeđenje statusa novinarske profesije, medijskog sustava i poticanje pluralizma, te su pozvani dostaviti komentare i prijedloge izmjena prije dorade dokumenata koji će stručnoj i općoj javnosti biti predstavljeni objavom na platformi „e-Savjetovanja“.
 
Treći sastanak savjetodavne stručne radne skupine za medije moderirala je ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija Jasna Vaniček - Fila, a načelnik Sektora za strateško planiranje i analitiku Dinko Klarić predstavio je okvir nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija. U raspravi su sudjelovali: načelnica Sektora za medije Nives Zvonarić, predsjednik Vijeća za elektroničke medije Josip Popovac te član VEM-a Damir Bučević, predstavnice Hrvatskog novinarskog društva Melisa Skender i Valentina Wiesner, predstavnica Sindikata novinara Hrvatske Pavica Knezović Belan, glavni urednik HINA-e Serđo Obratov, profesorica Fakulteta političkih znanasti  dr. sc. Gordana Vilović te asistentica na kolegiju radijskog novinarstva FPZG-a dr. sc. Anita Šulentić, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu dr. sc. Hrvoje Lisičar, predsjednica Udruge novinskih izdavača (HUP-UNI) Bojana Božanić Ivanović, predsjednik Hrvatske udruge radija (HURIN) Željko Švenda, predstavnica NOVE TV Ivana Vukinovac Gelo, predstavnik RTL-a Tonko Weissmann, predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM)  Danijel Vidaković i Tanja Zaninović te Dario Topić s Televizije Student.Pisane vijesti