Drugi sastanak Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U organizaciji Ministarstva kulture i medija u utorak, 28. lipnja 2022. godine održan je drugi sastanak Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine. 

Državni tajnik dr. sc. Ivica Poljičak sastanak je otvorio predstavljanjem hodograma daljnjeg rada Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana, a potom se raspravljalo o utvrđivanju okvira nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine uz predstavljanje Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana –  sažetih dokumenata u kojima se navode predviđene komunikacijske aktivnosti i rokovi vezani uz Nacionalni plan.
 
Načelnik Sektora za strateško planiranje i analitiku Dinko Klarić predstavio je dostavljene komentare članova Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana na okvir nacrta Nacionalnog plana. Nastavno na komentare članova Stručne radne skupine izradit će se okvir nacrta Nacionalnog plana koji će se prenijeti u oblik online obrasca putem kojega će se dionicima omogućiti komentiranje predloženih mjera te predlaganje aktivnosti i pokazatelja mjera. U online obrascu bit će navedeni posebni ciljevi, pripadajuće mjere te prijedlozi aktivnosti.
 
Predviđeno je da prikupljanje komentara i prijedloga traje od srpnja do rujna, dok će se dorađeni i prošireni nacrt Nacionalnog plana s pripadajućim Akcijskim planom usuglasiti u listopadu na trećem sastanku Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana, nakon čega će se pristupiti komentiranju dorađenog nacrta Nacionalnog plana putem platforme e-Savjetovanja.
 
Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan za Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine .pdf 
 


 

Pisane vijesti