Treći sastanak Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

2. ožujka 2023. – U organizaciji Ministarstva kulture i medija održan je treći sastanak Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Tema sastanka bila je utvrđivanje okvira nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2024. godine.

Sastanak je otvorila ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek te zahvalila prisutnima na dosadašnjem sudjelovanju. Istaknula je važnost izrade Nacionalnog plana za razvoj kulture i medija kao ujedinjujućeg akta strateškog planiranja za sektore kulture i medija te naglasila povezanost s ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Osvrnula se na analitičke dokumente koji su poslužili kao podloga za izradu: „Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u Republici Hrvatskoj“, studiju „Kulturne i kreativne industrije u Republici Hrvatskoj prije i nakon Covida“ te „Analizu medijskog sektora u Republici Hrvatskoj“. Podsjetila je na posljedice pandemije koronavirusa i potresa na resor te očekivane utjecaje klimatskih promjena i tehnološkog razvoja na budući razvoj sektora. Spomenula je i iznimno značajna sredstva koja su već utrošena putem Fonda solidarnosti EU za saniranje štete od potresa te sredstva osigurana u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u kojem je Ministarstvo kulture i medija nadležno za nekoliko investicija planirane vrijednosti 125 milijuna eura do kraja 2026. godine te sredstva osigurana za sektor putem programa Europske unije „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“ i „Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.“.
 
Načelnik Sektora za strateško planiranje i analitiku Dinko Klarić osvrnuo se na dosadašnje korake u izradi Nacionalnog plana razvoja kulture i medija te kratko predstavio rezultate savjetovanja putem online obrasca koji je bio dostupan od srpnja do listopada 2022. godine. Članovima Stručne radne skupine predstavio je okvir nacrta Nacionalnog plana i Akcijskog plana i pripadajuće elemente dokumenata: srednjoročnu viziju razvoja, razvojne potrebe i potencijale, posebne ciljeve i pokazatelje ishoda, indikativni financijski okvir, okvir za praćenje i vrednovanje te Akcijski plan za razdoblje od 2023. do 2024. godine s pripadajućim mjerama i pokazateljima rezultata. Članovi su raspravili okvir nacrta i obvezali se dostaviti komentare i prijedloge izmjena prije dorade dokumenata koji će biti predstavljeni stručnoj i općoj javnosti objavom na platformi „e-Savjetovanja“.
 
Na sastanku su uz ministricu i načelnika Sektora za strateško planiranje i analitiku sudjelovali članovi Stručne radne skupine: državni tajnik dr. sc. Ivica Poljičak, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija Jasna Vaniček-Fila, ravnateljica Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove Anja Jelavić, ravnateljica Uprave za razvoj kulture i umjetnosti Nevena Tudor Perković, predsjednica Hrvatskog knjižničnog vijeća dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, predsjednik Vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti Miran Hajoš, predsjednik Vijeća za elektroničke medije Josip Popovac, predsjednica Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju dr. sc. Goranka Horjan, predsjednica Vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti dr. sc. Hana Breko Kustura, predsjednica Vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost Katica Matković Mikulčić, predsjednik Vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam prof. dr. sc. Tvrtko Zebec, članica Vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse Martina Miholić, članica Hrvatskog muzejskog vijeća Matea Brstilo Rešetar, predsjednik Hrvatskog vijeća za kulturna dobra Miljenko Domijan, predsjednica Hrvatskog arhivskog vijeća Nataša Mucalo, predsjednik Vijeća za vizualne umjetnosti Viktor Popović te članica Hrvatskog audiovizualnog vijeća Zinka Kiseljak.Pisane vijesti | Strategijski dokumenti