Četvrti sastanak savjetodavne stručne radne skupine za medije povodom izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
7. studenog 2023. - Tema sastanka bila je završna dorada dokumenata prije upućivanja na mišljenje sunadležnim tijelima državne uprave, nastavno na savjetovanje s javnošću Nacrta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine i pripadajućeg  Akcijskog plana za razdoblje od 2023. do 2024. godine. Članovi savjetodavne stručne radne skupine za medije na sastanku su raspravili komentare s platforme eSavjetovanja, a pojašnjene su i nejasnoće vezane uz trajanje dokumenata, poveznice s nadređenim aktima strateškog planiranja te izračun indikativnog financijskog okvira. Dokumenti će se raspraviti i na idućem sastanku Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Očekuje se da će Vlada Republike Hrvatske dokumente donijeti u prosincu 2023. godine.
 
Sastanak je moderirala ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija Jasna Vaniček-Fila, a načelnik Sektora za strateško planiranje i analitiku Dinko Klarić predstavio je preostale korake u donošenju te daljnjoj provedbi i praćenju Nacionalnog plana razvoja kulture i medija te pripadajućih akcijskih planova. U raspravi su sudjelovali: Robert Tomljenović, potpredsjednik Vijeća za elektroničke medije, profesorica Fakulteta političkih znanosti dr. sc. Gordana Vilović, načelnica Sektora za medije Nives Zvonarić, glavna tajnica HND-a Melisa Skender, članica Izvršnog odbora Sindikata novinara Hrvatske Dubravka Grubišić, predsjednica Udruge novinskih izdavača (HUP-UNI) Bojana Božanić Ivanović, predsjednik Hrvatske udruge radija (HURIN) Željko Švenda, naslovna predavačica na kolegiju radijskog novinarstva FPZG-a dr. sc. Anita Šulentić, predstavnica Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) Tanja Zaninović, bivši član VEM-a i neovisni medijski stručnjak Damir Bučević te predstavnik HINA-e Damir Hainski.


 

Pisane vijesti