Arhiva

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  49.  od  07. svibnja 2021. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za upravljanje rizicima i provedbu programa zaštite kulturne baštine
   Služba za praćenje upravljanja rizicima i programa zaštite kulturne baštine
  
Stručni suradnik/ica (vježbenik) - 1 izvršitelj  
    
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja za radno mjesto pod slovom. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika, odnosno znanja rada na računalu.

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:
PRVA FAZA TESTIRANJA:
 
A) Stručni suradnik/ica   
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)
-Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09)

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 1. lipnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A) i u 10.30 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb  

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


DRUGA FAZA TESTIRANJA:
 • INFORMATIKA
 • PRIJEVOD TEKSTA
 
 
Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19).
 
Opis poslova radnog mjesta:
A) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju iz djelokruga Službe; izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku; priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću,medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima; po uputi nadređenih sudjeluje u pripremi odgovora i akcijskih planova u vezi s revizijskim nalazima; priprema dijelove izvješća i planove iz svoga djelokruga; sudjeluje na sastancima i u pripremi bilješki sa sastanaka; obavlja druge, manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz djelokruga Službe uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po uputi i nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.
 
OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)

A) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE
   Sektor za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost
   Služba za muzejsku djelatnost
   
Viši stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
Intervju za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 12. svibnja 2021. godine s početkom u 9,30 sati u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  39.  od  14. travnja 2021. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zagrebu
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
 
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Karlovcu
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
 
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Varaždinu
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja jednog stranog jezika (za radna mjesta pod slovima B, C), odnosno provjere znanja rada na osobnom računalu (za radna mjesta pod slovima A, B, C).
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
 
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
PRVA FAZA TESTIRANJA:
A) Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 10. svibnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2., Zagreb  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


B) Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)

Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 10. svibnja 2021. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2., Zagreb  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


C) Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)

Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 10. svibnja 2021. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2., Zagreb  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.DRUGA FAZA TESTIRANJA:
 • INFORMATIKA
 • PRIJEVOD TEKSTA ( radna mjesta pod slovima A, B, C, F, G )
 
 
Plaća radnih mjesta:
Plaća radnih mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka eviden­tirane i registrirane spomeničke baštine, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
B)Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim kulturnim dobrima, izrađuje stručna mišljenja i ekspertize, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
 
C) Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: izrađuje stručna mišljenja i ekspertize, sjedinjuje dokumentaciju i osigurava cjelovit pregled nad istraživanjem i dokumentiranjem nepokretnih kulturnih dobara, osigurava stručne podloge za upis i vođenje Središnjeg upisnika zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara, vodi evidenciju zaštitnih radova, provodi mjere zaštite nad nepokretnim kulturnim dobrima, izrađuje stručna mišljenja, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove rješavanja upravnih stvari, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), obavještavamo da će biti održan razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika/ice Ministarstva kulture i medija, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 16. od 17. veljače 2021. godine.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto održat će se dana 10. ožujka 2021. godine, s početkom u 10,00 sati  u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Koeficijent plaće predmetnog radnog mjesta propisan je člankom 151.a Zakona o držav­nim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 61/17, 70/19 i 98/19).
 
Opis poslova predmetnih radnog mjesta:
GLAVNI TAJNIK/ICA MINISTARSTVA

Poslovi i zadaće: rukovodi Glavnim tajništvom, raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica u Glavnom tajništvu, daje naloge i upute službenicima i namještenicima te predlaže njihov raspored, odgovara za upravljanje ljudskim potencijalima, uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad te tehničku usklađenost u radu ustrojstvenih jedinica ministarstva, sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada Ministarstva, koordinira izradu strateških planova u suradnji sa Sektorom za strateško planiranje i analitiku, izvješćuje ministra o ostvarivanju plana rada Ministarstva, odgovara za primjenu zakona i propisa iz područja rada, kontinuirano surađuje s tijelima državne uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.
 
VAŽNA NAPOMENA
Sukladno mjerama za sprječavanje epidemije bolesti COVID-19, svi kandidati dužni su prilikom ulaska u zgradu Ministarstva na beskontaktnom aparatu izmjeriti tjelesnu temperaturu, te  tijekom boravka u zgradi Ministarstva i za vrijeme održavanja intervjua nositi zaštitnu masku, prije ulaska u dvoranu za intervju koristiti predviđeno dezinfekcijsko sredstvo te držati propisani razmak od 2 metra. 

Ukoliko se kandidat neće pridržavati ovih mjera neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu) te će se smatrati da je povukao prijavu na javni natječaj.
 

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)


A) UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

   Sektor za medije
   Služba za razvoj medijskih politika i normativne poslove u medijima
   
Viši stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
Intervju za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 2. veljače 2021. godine s početkom u 13,30 sati u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.


B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Gospiću
   
Viši stručni referent/ica-dokumentarist  - 1 izvršitelj (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
Intervju za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 21. prosinca 2020. godine s početkom u 10,00 sati ( GRUPA A) i 11,00 sati (GRUPA B) u Konzervatorskom odjelu u Gospiću.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Sisku
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
Intervju za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 21. prosinca 2020. godine s početkom u 10,00 sati  u Konzervatorskom odjelu Sisku.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

   
D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Varaždinu
   
Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za zaštitu arheološke baštine  - 1 izvršitelj
(zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
Intervju za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 21. prosinca 2020. godine s početkom u 10,00 sati  u Konzervatorskom odjelu Varaždinu.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  133.  od  02. prosinca 2020. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA
   Sektor za medije
   Služba za razvoj medijskih politika i normativne poslove u medijima
   
Viši stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj  
  
B) UPRAVA ZA MEDIJE I RAZVOJ KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA
   Sektor za medije
   Služba za razvoj medijskih politika i normativne poslove u medijima
   
Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj  
 
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine
   
Viši inspektor/ica za zaštitu kulturnih dobara  - 1 izvršitelj  
 
D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zadru
   
Stručni suradnik/ica-konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
E) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Dubrovniku
   
Stručni referent/ica  - 1 izvršitelj  
  
F) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE
   Sektor za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost
   Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost
   
Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj  
 
G) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI
   Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
   Služba za izvedbene umjetnosti  
   Odjel za dramsku umjetnost, suvremeni ples i pokret
   
Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj  
  
H) GLAVNO TAJNIŠTVO
   Sektor za informatizaciju i tehničke poslove
   Služba za tehničke poslove
  
Viši stručni referent/ica zaštite na radu II. stupnja - 1 izvršitelj  
  
I) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Dubrovniku
   
Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
 
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, odnosno od provjere znanja osnova upravnog područja za radno mjesto pod slovom I). Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika, odnosno jednog stranog jezika (za radna mjesta pod slovima A, B, C, F, G), odnosno provjere znanja rada na osobnom računalu (za radna mjesta pod slovima A, B, C, D, E, F, G, H, I).

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

PRVA FAZA TESTIRANJA:
A) Viši stručni savjetnik/ica 
Zakon o medijima („Narodne novine“, broj 59/04, 84/11 i 81/13)
Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18)
Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji („Narodne novine“, broj 96/01)
 
Zaključci Vijeća o medijskoj pismenosti  - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XG0609%2804%29&qid=1607955378661
Agencija za elektroničke medije - https://www.aem.hr/
Medijska pismenost – https://www.medijskapismenost.hr/
Vijeće Europe - https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/cdmsi i https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/
Europska komisija – dio vezan uz Godišnje izvješće o vladavini prava za 2020. u dijelu koji se odnosi na medije - https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_hr
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 21. siječnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

B) Stručni suradnik/ica
Zakon o medijima („Narodne novine“, broj 59/04, 84/11 i 81/13)
Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18)
Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji („Narodne novine“, broj 96/01)
 
Zaključci Vijeća o medijskoj pismenosti   - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XG0609%2804%29&qid=1607955378661
Agencija za elektroničke medije - https://www.aem.hr/
Medijska pismenost – https://www.medijskapismenost.hr/
Vijeće Europe - https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/cdmsi i https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/
Europska komisija – dio vezan uz Godišnje izvješće o vladavini prava za 2020. u dijelu koji se odnosi na medije - https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_hr
-  Zakon o medijima („Narodne novine“, br. 59/04, 84/11 i 81/13)
- web stranica Ministarstva kulture i medija https://min-kulture.gov.hr/
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 22. siječnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

C) Viši inspektor/ica za zaštitu kulturnih dobara  
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)
-Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09)

Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 14. travnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2., Zagreb  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


D) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,  90/18, 32/20 i 62/20)

E) Stručni referent/ica
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/09)

Testiranje za radno mjesto pod slovom E) održat će se dana 23. prosinca 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

F) Stručni suradnik/ica
https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/izdvojena-lijevo/kulturne-djelatnosti-186/knjiznicna-djelatnost-361/hrvatsko-knjiznicno-vijece-522/522
 
https://min-kulture.gov.hr/izdvojena-lijevo/kulturne-djelatnosti-186/knjiznicna-djelatnost-361/hrvatsko-knjiznicno-vijece-522/biljeske-sa-sjednica-663/663
 
https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/izdvojena-lijevo/kulturne-djelatnosti-186/knjiznicna-djelatnost-361/financiranje-programa-2813/2813
 
https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/pregled-natjecajne-dokumentacije-19861/smjernice-kulturnih-vijeca-i-povjerenstava/smjernice-za-vrednovanje-knjiznicnih-programa/19990

Testiranje za radno mjesto pod slovom F) održat će se dana 12. veljače 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 
G) Stručni suradnik/ica
- Zakon o kazalištima (NN 71/06NN 121/13, NN 26/14NN 98/19)
- Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstva za nacionalna kazališta (NN 116/08)
- Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 36/20)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
Uvod u teatrologiju, Nikola Batušić, Grafički zavod Hrvatske,1991.
Uvod u suvremenu teatrologiju 1, Boris Senker, Leykam International, 2011. 

Testiranje za radno mjesto pod slovom G) održat će se dana 11. veljače 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Hrvatskom državnom arhivu, Trg Marka Marulića 21, Zagreb  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 
H) Viši stručni referent/ica
- Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
- Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, broj 126/19)

Testiranje za radno mjesto pod slovom H) održat će se dana 23. prosinca 2020. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2., Zagreb  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
I) Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)

Testiranje za radno mjesto pod slovom I) održat će se dana 23. prosinca 2020. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


DRUGA FAZA TESTIRANJA:
 • INFORMATIKA
 • PRIJEVOD TEKSTA ( radna mjesta pod slovima A, B, C, F, G )
 

Plaća radnih mjesta:
Plaća radnih mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19).
 
Opis poslova radnih mjesta:

A) Viši stručni savjetnik/ica
Poslovi i zadaće: izrađuje stručne podloge u svrhu pripreme izrade zakonskih i drugih propisa u području medijskih politika, te sudjeluje u usklađivanju zakonske regulative s normama Europske unije. Obavlja poslove izrade prijedloga medijske strategije i poslove koji se odnose na sudjelovanje  u radnim tijelima Vijeća Europe i Europske unije, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te s drugim tijelima državne uprave radi na razvoju medijske pismenosti, obavlja poslove potrebne kako bi se osiguralo ostvarivanje javnog interesa u medijima, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.

B) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: sudjeluje u izradi stručnih podloga u svrhu pripreme izrade zakonskih i drugih propisa u području medijskih politika, te sudjeluje u usklađivanju zakonske regulative s normama Europske unije, obavlja manje složene poslove vezane uz izradu prijedloga medijske strategije, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te s drugim tijelima državne uprave radi na razvoju medijske pismenosti, obavlja poslove potrebne kako bi se osiguralo ostvarivanje javnog interesa u medijima, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.        
    
C) Viši inspektor/ica za zaštitu  kulturnih dobara
Poslovi i zadaće: nadzire stanje kulturnih dobara i provođenje mjera njihove zaštite i očuvanja, uporabu i promet kulturnih dobara, izvršavanje i provedbu odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, obavlja inspekcijski nadzor u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara, donosi rješenja o mjerama za otklanjanje nedostataka  i nepravilnosti u primjeni zakona i podzakonskih akata, rokovima za njihovo izvršenje, te o izricanju i naplaćivanju kazni, vodi očevidnik o obavljenim nadzorima,  obavlja  druge inspekcijske poslove sukladno zakonu i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.
 
D) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: sudjeluje u  izradi metodoloških osnova, standarda i smjernica za zaštitu pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, te pri izradi stručnih mišljenja, ekspertiza  i prijedloga za preventivnu zaštitu i registraciju pokretnih kulturnih dobara, obavlja arhivska istraživanja, sudjeluje u provođenju upravnog postupka i stručnog nadzora u poslovima zaštite pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
E) Stručni referent/ica
Poslovi i zadaće: obavlja jednostavnije poslove u pripremanju dokumentacije, prikuplja, sređuje i vrši obradu podataka prema uputama, zaprima i raspoređuje ulaznu i izlaznu poštu, vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka, vrši arhiviranje akata, obavlja poslove u svezi s prijemom stranaka, vodi plan uporabe službenog vozila, priprema i raspoređuje putne naloge, vodi evidenciju službenih putovanja, sastanaka i dnevne prisutnosti na radu, sređuje i vodi brigu o kancelarijskom materijalu (ekonomat), vodi kadrovsku evidenciju Odjela, obavlja poslove fotokopiranja te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
F) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: prati i proučava stanje u knjižničnoj  djelatnosti, surađuje na pripremi i obradi godišnjih programa knjižnične djelatnosti, prati i sistematizira izvješća o izvršenju programa, priprema odgovarajuća izvješća i mišljenja, surađuje na pripremi sjednica i izradi zaključaka Hrvatskoga knjižničnog vijeća, priprema i obrađuje podatke za Službu, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i načelnika Sektora.   
 
G) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: prati i proučava stanje na području dramske umjetnosti, te suvremenog plesa i pokreta, surađuje na izradi zakonskih i drugih propisa, sudjeluje u izradi izvješća, analiza i stručnih mišljenja, surađuje u radu na programima nacionalnih kazališta i festivala te kazališnih ustanova, mreže gostovanja, strukovnih udruga i posebnih natječaja, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Službe i voditelja Odjela.
 
H) Viši stručni referent/ica zaštite na radu II. stupnja
Poslovi i zadaće: obavlja poslove stručne pomoći službenicima i namještenicima u provedbi i unapređivanju zaštite na radu, organizira tečajeve osposobljavanja za zaštitu na radu službenika i namještenika na svim lokacijama Ministarstva, provodi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, potiče otklanjanje utvrđenih nedostataka glede zaštite na radu, prati i raščlanjuje podatake u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima temeljem kojih izrađuje godišnja izvješća za potrebe Ministarstva, surađuje s tijelima inspekcije rada, sa specijalistima medicine rada, sa Zavodom za zaštitu na radu te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu, daje mišljenje prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave strojeva i uređaja te osobnih zaštitnih sredstava, predlaže mjere za poboljšanje stanja zaštite na radu, obavlja i druge poslove po nalogu nalogu voditelja Službe, načelnika Sektora i glavnog tajnika Ministarstva.
 
I) Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka eviden­tirane i registrirane spomeničke baštine, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

                  
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), obavještavamo da će biti održan razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva kulture i medija, koji je objavljen u Narodnim novinama broj  111.  od  14. listopada 2020. godine.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 12. studenog 2020. godine, s početkom u 9,00 sati  u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 12. studenog 2020. godine, s početkom u 9,30 sati u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto pod slovom E) održat će se dana 12. studenog 2020. godine, s početkom u 10,00 sati  u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 12. studenog 2020. godine, s početkom u 11,00 sati u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 12. studenog 2020. godine, s početkom u 11,30 sati u Ministarstvu kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Koeficijent plaće predmetnog radnog mjesta propisan je člankom 151.a Zakona o držav­nim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 61/17, 70/19 i 98/19).
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
A) RAVNATELJ/ICA UPRAVE 
Poslovi i zadaće: raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Uprave za razvoj kulture i umjetnosti, daje naloge i upute službenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan rada Uprave, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.

B) RAVNATELJ/ICA UPRAVE 
Poslovi i zadaće: raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, daje naloge i upute službenicima i namještenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan rada Uprave, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.
 
C) RAVNATELJ/ICA UPRAVE
Poslovi i zadaće: raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Uprave za zaštitu kulturne baštine, daje naloge i upute službenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan rada Uprave, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.
 
D) RAVNATELJ/ICA UPRAVE 
Poslovi i zadaće: raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Uprave za arhive, knjižnice i muzeje, daje naloge i upute službenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan rada Uprave, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.
 
E) RAVNATELJ/ICA UPRAVE 
Poslovi i zadaće: raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija, daje naloge i upute službenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan rada Uprave, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.
 
VAŽNA NAPOMENA
Sukladno mjerama za sprječavanje epidemije bolesti COVID-19, svi kandidati dužni su prilikom ulaska u zgradu Ministarstva na beskontaktnom aparatu izmjeriti tjelesnu temperaturu, te  tijekom boravka u zgradi Ministarstva i za vrijeme održavanja intervjua nositi zaštitnu masku, prije ulaska u dvoranu za intervju koristiti predviđeno dezinfekcijsko sredstvo te držati propisani razmak od 2 metra.  

Ukoliko se kandidat neće pridržavati ovih mjera neće moći pristupiti razgovoru (intervjuu) te će se smatrati da je povukao prijavu na javni natječaj.
 


OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  123.  od  13. prosinca 2019. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE
     Služba za web i Culturenet
  
     Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj  
 
B) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU
    Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
    
    Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj
    
C) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju    
     Konzervatorski odjel u Splitu
 
     Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj
 
D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju    
     Konzervatorski odjel u Puli
 
     Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj
 
E) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj
     Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj
 
    Stručni referent/ica - 1 izvršitelj
    
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu, te provjere znanja engleskog, odnosno jednog stranog jezika (radna mjesta pod slovima A, B,C, D)

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

PRVA FAZA TESTIRANJA:

A) Stručni suradnik/ica 
-  Zakon o medijima („Narodne novine“, br. 59/04, 84/11 i 81/13)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 17. siječnja 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


B) Stručni suradnik/ica
https://www.min-kulture.hr/
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=8787
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19332
https://min-kulture.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/e- postupci/024_upute_razvoj%20publike%20u%20kulturi.pdf
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?ID=23671
https://rijeka2020.eu/projekti/applause-please/ 

Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 20. siječnja 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


C) Viši stručni savjetnik/ica konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr

Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 22. siječnja 2020. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Splitu.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


D) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 23. siječnja 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Puli. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

E) Stručni referent/ica
- Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 27/93, 38/09).
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom E) održat će se dana 22. siječnja 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

DRUGA FAZA TESTIRANJA:

 • INFORMATIKA
 • PRIJEVOD TEKSTA ( radna mjesta pod slovima A, B,C,D)
Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: prati razvojna kretanja u europskoj kulturi, kulturnoj i medijskoj politici, prati i promiče umrežavanje hrvatskih kulturnih ustanova, programa i projekata u europske kulturne mreže, sudjeluje na poslovima održavanja i razvoja web portala hrvatske kulture Culturenet i web stranica Ministarstva kulture, unosi podatke, priprema tekstove i tehnički ih uređuje, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Samostalnog Sektora.
  
B) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: surađuje na pripremi internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje programima kojima je cilj razvoj publike, programima namijenjenim djeci i mladima i/ili drugim osjetljivim društvenim skupinama, te izrađuje stručne podloge za uspostavljanje novih oblika potpore kao i posebnih programa i manifestacija za privlačenje publike, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika/ ice Sektora i ravnatelja/ice.
 
C) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim kulturnim dobrima, izrađuje stručna mišljenja, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
D) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanje te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka evidentirane i registrirane spomeničke baštine, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
E) Stručni referent/ica
Poslovi i zadaće: prati zakonske propise o materijalnom i financijskom poslovanju, obavlja manje složene poslove u izradi financijskog plana Ministarstva te prati njegovu realizaciju, surađuje na poslovima vezanim za financiranje kulture i kulturnih djelatnosti proračunskih korisnika u nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u sastavljanju financijskih izvješća (kvartalnih i godišnjih), te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.

 

 


OBAVIJEST KANDIDATIMA
 
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), obavještavamo da će biti održan razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstvu kulture, koji je objavljen u Narodnim novinama broj  101.  od  23. listopada 2019. godine.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 25. studenog 2019. godine, s početkom u 9,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 25. studenog 2019. godine, s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 25. studenog 2019. godine, s početkom u 11,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Razgovor (intervju) za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 25. studenog 2019. godine, s početkom u 11,30 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Koeficijent plaće predmetnog radnog mjesta propisan je člankom 151.a Zakona o držav­nim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 61/17 i 70/19).
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
A) RAVNATELJ/ICA UPRAVE
Poslovi i zadaće: 
raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Uprave za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju, daje naloge i upute službenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan rada Uprave, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.
 
B) RAVNATELJ/ICA UPRAVE
Poslovi i zadaće:
 raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Uprave za zaštitu kulturne baštine, daje naloge i upute službenicima i namještenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan rada Uprave, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.

C) RAVNATELJ/ICA UPRAVE
Poslovi i zadaće:
 raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Uprave za arhive, knjižnice i muzeje, daje naloge i upute službenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan rada Uprave, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.
 
D) RAVNATELJ/ICA UPRAVE
Poslovi i zadaće: 
raspoređuje poslove te usklađuje i nadzire rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Uprave za pravne i financijske poslove i programe Europske unije, daje naloge i upute službenicima te predlaže njihov raspored, predlaže plan rada Uprave, izvješćuje nadležnog državnog tajnika i ministra o stanju izvršavanja poslova, supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Uprave, neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Uprave, obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra.
 


OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  97.  od  11. listopada 2019. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE 
     Sektor za arhive i digitalizaciju
     Služba za arhivsku djelatnost
  
     Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj  
  
B) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU 
     Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove
     Služba za UNESCO 
   
     Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj
    
C) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU 
     Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
     Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti 
     Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret
     Viši stručni savjetnik/ica- 1 izvršitelj
    
 
D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Šibeniku
 
     Stručni referent/ica - 1 izvršitelj
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu, te provjere znanja engleskog, odnosno jednog stranog jezika (radna mjesta pod slovima A, B,C)
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:
PRVA FAZA TESTIRANJA:

A) Stručni suradnik/ica  
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61/18)
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 20. studenog 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

B) Stručni suradnik/ica 
- Mrežne stranice Ministarstva kulture – www.min-kulture.hr/unesco/
- Mrežne stranice :en.unesco.org

Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 06. prosinca 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

C) Viši stručni savjetnik/ica 
- Mrežne stranice Ministarstva kulture – www.min-kulture.hr – Kulturne djelatnosti/Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti; Kulturno-umjetnički amaterizam
- Mrežne stranice Ministarstva kulture – www.min-kulture.hr – Financiranje/Odobreni programi/Odbijeni programi – Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti; Kulturno-umjetnički amaterizam
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 17. prosinca 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


D) Stručni referent/ica
Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)
DRUGA FAZA TESTIRANJA:
 • INFORMATIKA
 • PRIJEVOD TEKSTA ( radna mjesta pod slovima A, B,C)
 
Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Stručni suradnik/ica 
Poslovi i zadaće: obavlja manje složene poslove vezane za praćenje rada arhivskih ustanova i praćenje provođenja zakona u arhivskoj djelatnosti i pripadajućih pravilnika koji su u djelokrugu Službe, sudjeluje u izradi prijedloga stručnih podloga za nacrte prijedloga zakona i podzakonskih akata koji se odnose na arhivsku djelatnost, surađuje u pripremi odgovarajuća izvješća iz djelokruga Službe, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.
 
B) Stručni suradnik/ica 
Poslovi i zadaće: obavlja manje složene poslove iz djelokruga Službe, sudjeluje u pripremi i praćenju poslova Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i UNESCO-a, sudjeluje u provedbi UNESCO-ovih programa i izvješća Službe za UNESCO, kontaktira s ministarstvima i institucijama u vezi istih te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.
 
C) Viši stručni savjetnik/ica 
Poslovi i zadaće: priprema, stručno obrađuje i prati područje glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, surađuje na izradi zakonskih i drugih propisa, izrađuje stručne materijale, koordinira i analizira rad glazbenih ustanova, strukovnih udruga i drugih korisnika državnog proračuna vezanih uz poticanje nakladničke djelatnosti, otkupe, natjecanja, seminare, festivale i manifestacije, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 
D) Stručni referent/ica 
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, zaprima i raspoređuje ulaznu i izlaznu poštu, vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka, vrši arhiviranje akata, obavlja poslove u svezi s prijemom stranaka, telefon­skim i drugim porukama, vodi plan uporabe službenog vozila, vodi evidenciju službenih putovanja, sastanaka i dnevne prisutnosti na radu, sređuje i vodi brigu o kancelarijskom materijalu (ekonomat), obavlja poslove fotokopiranja, obavlja i druge poslove  po nalogu pročelnika/ ice.
 

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  72.  od  31. srpnja 2019. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE 
     Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj
     Služba za računovodstvo
  
Stručni suradnik/ica- 1 izvršitelj

B) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU 
     Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
     Služba za knjigu i nakladništvo 
    
Viši stručni savjetnik/ica- 1 izvršitelj   
 
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Sisku
 
Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj
 
D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Šibeniku
 
Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu, te provjere znanja engleskog, odnosno jednog stranog jezika (radna mjesta pod slovima B,C,D)
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:
PRVA FAZA TESTIRANJA:

A) Stručni suradnik/ica  
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14115/1587/16 i 3/18)
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 13. rujna 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

B) Viši stručni savjetnik/ica 
www.min-kulture.hr
www.nsk.hr
www.croatian-literature.hr
www.znk.hr
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 18. rujna 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


C) Viši stručni savjetnik/ica konzervator za nepokretna kulturna dobra 
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr

Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 12. rujna 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


D) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra 
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr

Testiranje za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 21. listopada 2019. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Šibeniku.  
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


DRUGA FAZA TESTIRANJA:
 • INFORMATIKA
 • PRIJEVOD TEKSTA ( radna mjesta pod slovima B,C,D)
 
Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Stručni suradnik/ica 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u obavljanju kontrole dokumentacije za plaćanje, te pripremi plaćanja ulaznih računa i ugovora za financiranje programske djelatnosti kulture, unosi zahtjeve za plaćanje u sustav državne riznice, unosi plan proračuna, izmjene proračuna, prati propise vezane uz sustav državne riznice, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.
 
B) Viši stručni savjetnik/ica 
Poslovi i zadaće: prati realizaciju programa otkupa knjiga i časopisa za narodne knjižnice, prati potpore izdavanju knjiga, te dodjele potpora za poticanje književnog stvaralaštva i dodjele stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva u protekloj godini; prati financiranje programa časopisa i elektroničkih publikacija, književnih manifestacija, književnih programa knjižara, organizacije nastupa na sajmovima knjiga te potpore inozemnim nakladnicima za prijevode djela hrvatskih književnika na strane jezike, koordinira rad s pravnim i fizičkim osobama iz djelokruga Službe te Kulturnim vijećem za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, evidentira sve informacije i podatke u svezi s djelokrugom Službe, obavlja sve druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.             
 
C) Viši stručni savjetnik/ica konzervator za nepokretna kulturna dobra 
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim kulturnim dobrima, izrađuje stručna mišljenja, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradnju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih povijesnih cjelina i  ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
D) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra 
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima,  surađuje u izradi stručnih mišljenja, evidentira, valorizira, te surađuje u izradi  konzervatorske dokumentacije kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, surađuje u izradi urbanističko-konzervatorskih uvjeta za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove rješavanja upravnih stvari, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.

 


OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)

A) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU
KULTURNU SURADNJU

     Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove
     Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju

  
1) Viši stručni savjetnik/ica    
    VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)

Intervju za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 25. ožujka 2019. godine s početkom u 13,30 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)

A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU
KULTURNU SURADNJU
     Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
    
1) Stručni suradnik/ica        

     VSS  – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

Intervju za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 17. siječnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati (GRUPA A) i 11,00 SATI(GRUPA B)u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)

B) GLAVNO TAJNIŠTVO
     Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove    
     Služba za javnu nabavu i tehničke poslove
     Pododsjek za tehničke poslove

 
1) Viši stručni referent/ica za zaštitu na radu
   VŠS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

Intervju za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 08. siječnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 
OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju na neodređeno vrijeme javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  116.  od  21. prosinca 2018. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
 Sektor za normativne i upravno-pravne poslove 
 Služba za normativne poslove u kulturi
 
Samostalni upravni referent/ica – 1 izvršitelj       

B) GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove     
Služba za javnu nabavu i tehničke poslove
 
Viši stručni referent/ica  – 1 izvršitelj    
 
C) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE
     Sektor za muzejsku i knjižničnu djelatnost
     Služba za muzejsku djelatnost
  
 Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj     
   
D) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU 
     Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
     Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti  
     Odjel za vizualnu umjetnost
Stručni suradnik/ica- 1 izvršitelj
    
E) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Rijeci
 
Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj
 
 
F) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Rijeci
 
Stručni suradnik/ica- konzervator dokumentarist - 1 izvršitelj
G) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Puli
 
Stručni suradnik/ica - konzervator za arheološku baštinu - 1 izvršitelj
 
H) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Splitu
 
Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj
 
 
J)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
      Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju 
      Konzervatorski odjel u Krapini
 Stručni referent/ica- dokumentarist- 1 izvršitelj
   
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu, te provjere znanja engleskog, odnosno jednog stranog jezika (radna mjesta pod slovima C,D, E,F,G,H)
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
PRVA FAZA TESTIRANJA:
A) Samostalni upravni referent/ica  
- Zakon o kulturnim vijećima (Narodne novine, broj 48/04, 44/09, 68/13),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 27/93, 38/09),
- Zakon o muzejima (Narodne novine, broj 61/18),
- Zakon o kazalištima (Narodne novine, broj 71/06, 121/13, 26/14),
- Zakon o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, 5/98,  104/00, 69/09),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 61/18)
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine broj, 43/96, 44/96)
B) Viši stručni referent/ica 
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)    
 
C) Stručni suradnik/ica
Zakona o muzejima (NN 61/18)
-  Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06)
-  Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
D) Stručni suradnik/ica 
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96NN 44/96 - Ispravak)
- Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih  doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04NN 44/09NN 68/13)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93NN 38/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
- Zakon o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
E) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
F) Stručni suradnik/ica- konzervator dokumentarist
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
G) Stručni suradnik/ica- konzervator za arheološku baštinu
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
H) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
 
J) Stručni referent/ica - dokumentarist
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)    
 
DRUGA FAZA TESTIRANJA:
 • INFORMATIKA
 • PRIJEVOD TEKSTA ( radna mjesta pod slovima C,D,E,F,G, H)

Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 24. siječnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom J) održat će se dana 25. siječnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova2.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Testiranje za radno mjesto pod slovom F) održat će se dana 22. siječnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Rijeci.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Testiranje za radno mjesto pod slovom E) održat će se dana 21. siječnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Rijeci.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 08. siječnja 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Testiranje za radno mjesto pod slovom G) održat će se dana 17. siječnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Puli.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom H) održat će se dana 17. siječnja 2019. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Splitu.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 

 
Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Samostalni upravni referent/ica 
Poslovi i zadaće: prati primjenu i svrhovitost zakonskih i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i drugih propisa, te stručno prati njihovo donošenje, predlaže mjere poboljšanja pravne regulative u području kulture,  sudjeluje u izradi izvješća, analiza, informacija i drugih stručnih materijala iz područja rada Službe, obavlja stručne konzultacije o pravnim pitanjima, te obavlja i druge poslove u svezi s radom Službe po nalogu voditelja/ ice Službe i načelnika/ ice Sektora.
 
B) Viši stručni referent/ica 
Poslovi i zadaće: obavlja poslove u svezi materijalne evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara za potrebe Ministarstva, član/ ica je komisija za provođenje inventura u Ministarstvu, obavlja savjetodavne poslove iz područja energetske efikasnosti, generira podatke o potrošnji energenta (struja, plin, voda) te ih  radi poticanja energetske učinkovitosti  dostavlja UNDP-u, izrađuje dopise za potrebe Službe, obavlja poslove izrade i evidencije službenih iskaznica, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Službe, načelnika/ice Sektora i glavnog tajnika/ ice Ministarstva.
 
C) Stručni suradnik/ica
Poslovi i zadaće: sudjeluje na pripremi i obradi  stručnih podloga iz djelokruga Službe, te muzejsko-galerijskih godišnjih programa, obavlja stručne i administrativne poslove za Hrvatsko muzejsko vijeće, vodi Očevidnik muzejsko-galerijskih ustanova, surađuje na programima planiranja i kulturne politike u muzejskoj djelatnosti unutar sustava muzeja, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.
 
D) Stručni suradnik/ica 
Poslovi i zadaće: sudjeluje na pripremi i obradi  stručnih podloga iz djelokruga Odjela, obavlja stručne i administrativne poslove za Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse, Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti, prati programe likovne djelatnosti, programe koji potiču novu medijsku kulturu i kulturu mladih, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 
E) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra 
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podlogu za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
F) Stručni suradnik/ica- konzervator dokumentarist 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u obavljanju arhivskih istraživanja, te prikupljanju i obradi dokumentaciju o kulturnim dobrima, brine o pravilnom čuvanju dokumentacije, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, izrađuje i vodi inventar pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
G) Stručni suradnik/ica- konzervator za arheološku baštinu 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u obavljanju arhivskih istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o arheološkim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka evidentiranih i registriranih arheoloških kulturnih dobara, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
H) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra 
Poslovi i zadaće: izrađuje stručna mišljenja i ekspertize, sjedinjuje dokumentaciju i osigurava cjelovit pregled nad istraživanjem i dokumentiranjem nepokretnih
kulturnih dobara, osigurava stručne podloge za upis i vođenje Središnjeg upisnika zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara, vodi evidenciju zaštitnih radova, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
J) Stručni referent/ica- dokumentarist 
Poslovi i zadaće: obavlja poslove primanja, čuvanja, obrade i razvrstavanja dokumentacije, vodi urudžbeni zapisnik i ostale knjige, arhivira administrativnu dokumentaciju, vodi osobni očevidnik službenika i namještenika, obavlja obračun plaća i naknada,  vodi pomoćne knjige ulaznih i izlaznih računa,  ispunjava putne i druge naloge, upućuje stranke i prima telefonske pozive, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.          

 


OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)
E) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Zadru
 
1) Stručni savjetnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
 
Intervju za radno mjesto pod slovom E) održat će se dana 20. prosinca 2018. godine s početkom u 10,00 sati  u Konzervatorskom odjelu u Zadru.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)
G)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
      Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju 
      Konzervatorski odjel u Šibeniku
1) Stručni referent/ica
 
      SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)
 
Intervju za radno mjesto pod slovom G) održat će se dana 12. prosinca 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Šibeniku.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)

B) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU 
KULTURNU SURADNJU 
    Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove
    Služba za Kreativnu Europu
 
1) Stručni suradnik/ica     
     VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
 
Intervju za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 10. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A) i 11,00 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)

A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU 
KULTURNU SURADNJU 
     Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove
     Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju
  
1) Viši stručni savjetnik/ica     
    VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
Intervju za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 04. prosinca 2018. godine s početkom u 10,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU 
KULTURNU SURADNJU 
     Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
     Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti  
     Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret
1) Stručni suradnik/ica     
VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)
 
Intervju za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 06. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A) i 10,30 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

D) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE
     Sektor za arhive i digitalizaciju
     Služba za digitalizaciju kulturne baštine
  
1) Stručni suradnik/ica     
        
      VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)
 
Intervju za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 07. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A) i 10,30 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)


B) GLAVNO TAJNIŠTVO
     Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove    
     Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

1) Stručni referent/ica u pisarnici


   SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

Intervju za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 03. prosinca 2018. godine s početkom u 11,00 sati (GRUPA A) i 11,30 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

C) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj
     Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj
  
1) Stručni suradnik/ica  
  
       
      VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

Intervju za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 03. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

E)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
      Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
      Konzervatorski odjel u Rijeci

1) Stručni referent/ica


      SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

Intervju za radno mjesto pod slovom E) održat će se dana 03. prosinca 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Rijeci.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

F) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju    
     Konzervatorski odjel u Splitu

1) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra

     
     VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

Intervju za radno mjesto pod slovom F) održat će se dana 03. prosinca 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Splitu.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  103.  od  23. studenoga 2018. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za zaštitu kulturne baštine     
     Služba za nepokretnu kulturnu baštinu
     Odjel za graditeljsku baštinu, krajolik i prostorno planske mjere zaštite

Stručni suradnik/ica- konzervator  - 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme     

B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Trogiru
 
Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme     

C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Dubrovniku
 
Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme     
 
D) GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove     
Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
 
Stručni referent/ica za otpremu pošte – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme     
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu, te provjere znanja jednog stranog jezika (radno mjesto pod slovom A)
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

PRVA FAZA TESTIRANJA:

A) Stručni suradnik/ica- konzervator  
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
B) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra 
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
C) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
D) Stručni referent/ica za otpremu pošte
Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)    


DRUGA FAZA TESTIRANJA:

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 12. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 12. prosinca 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Trogiru.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 12. prosinca 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
  
Testiranje za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 11. prosinca 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 
 • INFORMATIKA
 • PRIJEVOD TEKSTA ( radno mjesto pod slovom A)
 
Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Stručni suradnik/ica- konzervator  
Poslovi i zadaće: obavlja manje složene konzervatorske poslove u svezi graditeljske baštine, ocjenjuje stanje istraženosti i dokumentiranosti kulturne baštine za potrebe valorizacije i zaštite graditeljske baštine, surađuje na istraživanju i analizi kulturno-povijesnih vrijednosti prostora, surađuje u poslovima Središnjeg inventara kulturnih dobara, surađuje na izradi studija, planova, projekata i drugih stručnih materijala, te pripremi radnih podloga za potrebe prostorno-planskih mjera zaštite i ostale grafičke dokumentacije, sudjeluje u radu stručnih komisija i povjerenstava iz svog djelokruga rada, sudjeluje u izradi konzervatorske dokumentacije. Izrađuje prijedloge zaštitnih radova i utvrđuje prioritete te organizira provođenja mjera zaštite, sudjeluje u nadzoru nad izvođenjem radova i vođenju evidencije izvršenih zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima. Sudjeluje u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i izradi upisnika, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 
 B) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u  izradi metodoloških osnova, standarda i smjernica za zaštitu pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, te pri izradi stručnih mišljenja, ekspertiza  i prijedloga za preventivnu zaštitu i registraciju pokretnih kulturnih dobara, obavlja arhivska istraživanja, sudjeluje u provođenju upravnog postupka i stručnog nadzora u poslovima zaštite pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
C) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka eviden­tirane i registrirane spomeničke baštine, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
D) Stručni referent/ica za otpremu pošte
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, priprema otpremu pošte i o tome vodi evidenciju, po potrebi obavlja i druge poslove u pisarnici,  obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Službe, načelnika/ice Sektora i glavnog tajnika/ ice Ministarstva. 

 


OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)

C)  UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
      Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju 
      Konzervatorski odjel u Krapini
 
1) Stručni referent/ica- dokumentarist
 
      SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Krapini
 
1) Stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
         VSS – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)

Intervju za radna mjesta pod slovIma C) i D) održat će se dana 30. studenoga 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Krapini.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  66.  od  20. srpnja 2018. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU
Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove
Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju    
Stručni referent/ica – 1 izvršitelj-na neodređeno vrijeme     
 
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
Konzervatorski odjel u Puli    
Stručni referent/ica – 1 izvršitelj-na neodređeno vrijeme     
      
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
Konzervatorski odjel u Vukovaru  
Stručni referent/ica – 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme 
    

D) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za normativne i upravno-pravne poslove 
Služba za upravno-pravne poslove u kulturi
Odjel za praćenje obavljanja upravno-pravnih poslova
Viši upravni savjetnik/ica – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme     
 
E) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU
Sektor za razvoj kulture i umjetnosti 
Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti   

Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret
Viši stručni referent/ica – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme        
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu, te provjere znanja engleskog jezika (radno mjesto pod slovom A)
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

PRVA FAZA TESTIRANJA:

A) Stručni referent/ica
Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)    
 
B) Stručni referent/ica
Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)    
 
C) Stručni referent/ica
Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)    
 
D) Viši upravni savjetnik/ica
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine, broj 43/96, 44/96)
- Zakon o kazalištima (Narodne novine, broj 71/06. 121/13, 26/14)
- Zakon o muzejima (Narodne novine, broj 61/18)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima(Narodne novine, broj 61/18)
- Zakon o ustanovama(Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17).
 
E) Viši stručni referent/ica
- Mrežne stranice Ministarstva kulture – www.min-kulture.hr – Kulturne djelatnosti/Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti; Kulturno-umjetnički amaterizam
- Mrežne stranice Ministarstva kulture – www.min-kulture.hr – Financiranje/Odobreni programi/Odbijeni programi – Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti; Kulturno-umjetnički amaterizam
 
DRUGA FAZA TESTIRANJA:

 
 • INFORMATIKA
 • PRIJEVOD TEKSTA ( radno mjesto pod slovom A)


Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 11. rujna 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Vukovaru.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 10. rujna 2018. godine s početkom u 10,30 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 07. rujna 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Puli.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
 
Testiranje za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 07. rujna 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Testiranje za radno mjesto pod slovom E) održat će se dana 03. listopada 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Stručni sreferent/ica: 
Poslovi i zadaće: priprema i obrađuje godišnje programe međunarodne kulturne suradnje, priprema materijale za sjednice, sudjeluje u radu Vijeća za ocjenu programa, sudjeluje u izradi programa financijskog plana, vodi evidenciju i dokumentaciju, sastavlja, prati i  sistematizira izvješća o izvršenju programa i plana međunarodne suradnje, sudjeluje u izradi ugovora, odluka, naloga i rješenja u vezi s izvršenjem programa i plana međunarodne suradnje, surađuje na prikupljanju podataka i pripremi stručnih podloga potrebnih za rad Službe, prati i evidentira objavljene međunarodne ugovore i programe iz djelokruga Službe, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.
 
B) Stručni referent/ica: 
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, zaprima i raspoređuje ulaznu i izlaznu poštu, vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka, vrši arhiviranje akata, vodi blagajnu, obavlja poslove u svezi s prijemom stranaka, telefon­skim i drugim porukama – rukuje telefonskom centralom, vodi plan uporabe službenog vozila, priprema i raspoređuje putne naloge, vodi evidenciju službenih putovanja, sastanaka i dnevne prisutnosti na radu, sređuje i vodi brigu o kancelarijskom materijalu (ekonomat), obavlja poslove fotokopiranja, po potrebi obavlja prijepis i piše po diktatu, obavlja i druge poslove  po nalogu pročelnika/ ice.
 
C) Stručni referent/ica: 
Poslovi i zadaće: vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta, prima, otvara, pregledava i priprema poštu, utvrđuje klasifikacijske oznake predmeta, priprema otpremu pošte i o tome vodi evidenciju, odgovara za uporabu pečata i žiga u pisarnici, obavlja poslove u svezi s prijamom stranaka, telefon­skim i drugim porukama - rukuje telefonskom centralom, ulaže riješene predmete u pismohranu, dostavlja potrebnu dokumentaciju radi kompletiranja predmeta, vodi registar spisa, prima podneske od stranaka i daje informacije o predmetima i tijeku postupka, sastavlja godišnje izvješće o riješenim i neriješenim predmetima, priprema i raspoređuje putne naloge, vodi evidenciju službenih putovanja, sastanaka i dnevne prisutnosti na radu, sređuje i vodi brigu o kancelarijskom materijalu (ekonomat), obavlja i druge poslove  po nalogu pročelnika/ ice.
 
D) Viši upravni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: obavlja najsloženije poslove u vezi s vođenjem postupka davanja koncesija iz djelokruga Ministarstva, izrađuje pravna stajališta u najsloženijim pravnim pitanjima, izrađuje koncepcije najsloženijih stručnih mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja kulture, obavlja poslove upravnog nadzora i nadzora nad zakonitošću rada i općih akata u području djelatnosti državnih arhiva, knjižnica, muzeja i ustanova za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, te audiovizualne djelatnosti kojima je osnivač Republika Hrvatska, nacionalnih kazališta i nacionalnih kazališnih družina, kao i u području javnog informiranja sukladno posebnim zakonima, rješava u upravnim stvarima te zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ice Odjela.
 
E) Viši stručni referent/ica: 
Poslovi i zadaće: prima, izrađuje, obrađuje razvrstava i arhivira dokumentaciju, te obavlja analitičke zadatke i poslove. Vodi administrativne operativne postupke, prikuplja i evidentira stručne pojedinosti o djelatnostima glazbene, glazbeno-scenske umjetnosti, te kulturno-umjetničkog amaterizma, unosi ih u bazu podataka i priprema građu za izvješća, vodi zapisnike te internu evidenciju sredstava i projekata, upućuje stranke, organizira sjednice stručnih tijela i obavlja druge operativne poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  66.  od  20. srpnja 2018. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
F) GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove
Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima    
Stručni referent/ica u pismohrani (vježbenik) – 1 izvršitelj-na neodređeno vrijeme     
    
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja  radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
PRVA FAZA TESTIRANJA:
F) Stručni referent/ica u pismohrani
Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)    
 
DRUGA FAZA TESTIRANJA:
 • INFORMATIKA

Testiranje za radno mjesto pod slovom F) održat će se dana 07. rujna 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
Sukladno odredbi članka 110. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), a u svezi odredbe članka 144. stavka 2. Zakona o državnim službenicima, za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste.
 
Opis poslova radnog mjesta:
F) Stručni sreferent/ica u pismohrani: 
Poslovi i zadaće: vodi registar predmeta i arhivsku knjigu, razvrstava i čuva arhivsku građu u pismohrani u skladu s odnosnim propisima te je za to odgovoran, vodi evidenciju dovršenih i posuđenih predmeta, te daje spise na uvid zaposlenicima, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Službe, načelnika/ice Sektora i glavnog tajnika/ ice Ministarstva.
 

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)

A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU
KULTURNU SURADNJU
     Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
     Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti 
     Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret
1) Stručni suradnik/ica    
    
 VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)
Intervju za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 27. srpnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A)  i  11,00 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  55. od 15. lipnja 2018. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za programe i projekte Europske unije
     Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske 
     unije   
     Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije   
 
     - Viši stručni savjetnik/ica -  1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme      
 
B) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za programe i projekte Europske unije 
     Služba za razvoj i koordinaciju programa i projekata Europske unije
 
     - Viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.


PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
PRVA FAZA TESTIRANJA:

A) Viši stručni savjetnik/ica 
 
 1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
  UREDBA (EU) br.1303/2013
 2. UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1304&from=HR
 3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html
 4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/2014, 23/2015,18/2016, 3/2017)
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2070.html
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_23_479.html
 5. Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu
  http://www.mrrfeu.hr/UserDocsImages/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-2020/GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf
 6. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
  http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti
 7. Europa 2020.
  http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/kako_do_fondova/
  korak1/uvjeti/eu_hr.pdf
Ugovor o funkcioniranju Europske unije
http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-
lisabonski-prociscena.pdf
 
 
B) Viši stručni savjetnik/ica

 
 1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html
 2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/2014, 23/2015, 15/2017)
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2070.html
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_23_479.html
  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_15_351.html
 3. Sporazum o partnerstvu
  https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/eu-fondovi/financijsko-razdoblje-eu-2014-2020/sporazum-o-partnerstvu/323
 4. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
  http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti
 5. Europa 2020.
  https://vlada.gov.hr/europa-2020/19454
 
DRUGA FAZA TESTIRANJA:

 
 • PRIJEVOD TEKSTA
 • INFORMATIKA

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 26. srpnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 26. srpnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).

Opis poslova radnih mjesta:
A) Viši stručni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz sredstava Europskog socijalnog fonda; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku u  provedbi programa i projekata iz djelokruga Odjela; analizira podatke iz djelokruga Odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka;obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; prati propise; izrađuje potrebna mišljenja i izvješća u okviru djelokruga Odjela; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 
B) Viši stručni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku te analizira podatke iz djelokruga Službe; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika;  izrađuje natječajnu dokumentaciju; pruža potrebne informacije u vezi s tehničkim aspektima projekta tijekom pripreme dokumentacije za nadmetanje, pripreme i provedbe nadmetanja te provedbe ugovora; nadzire provedbu projekata; priprema mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o provedbi projekata; surađuje s ugovarateljima te im pruža logističku podršku; vrši tehničku provjeru usklađenosti zahtjeva za plaćanje s ugovorima na koje se oni odnose; vrši kontrolu izvješća ugovaratelja; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu te s predstavnicima svih tijela unutar strukture, kao i drugim relevantnim dionicima; sudjeluje u aktivnostima programa teritorijalne suradnje; prati propise, izrađuje potrebna mišljenja i izvješća u okviru djelokruga Službe; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; sudjeluje u planiranju proračuna radi osiguravanja državnih sredstava za sufinanciranje projekata; obavlja poslove upravljanja rizicima i nepravilnostima; obavlja poslove koji se odnose na informiranje, promidžbu i vidljivost; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.

 


OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  45.  od  16. svibnja 2018. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
B) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za programe i projekte Europske unije 
     Služba za razvoj i koordinaciju programa i projekata Europske unije
 
    Viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme       
    
D) SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE
    Služba za medije i audiovizualne djelatnosti
 
    Stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme       
        
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
PRVA FAZA TESTIRANJA:
B) Viši stručni savjetnik/ica
 1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html
 2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/2014, 23/2015, 15/2017)
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2070.html
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_23_479.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_15_351.html
 
 1. Sporazum o partnerstvu
  https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/eu-fondovi/financijsko-razdoblje-eu-2014-2020/sporazum-o-partnerstvu/323
 
 1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
  http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti
 2. Europa 2020.
  https://vlada.gov.hr/europa-2020/19454
 
D) Stručni suradnik/ica
-  Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)
-  Zakon o medijima („Narodne novine“, br. 59/04, 84/11 i 81/13)
-  Zakon o HRT-u („Narodne novine, br. 137/10, 76/12., 46/17 i 73/17)
-  Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“, br. 76/07. i 90/11)
 

DRUGA FAZA TESTIRANJA:
-       INFORMATIKA
-       PRIJEVOD TEKSTATestiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 15. lipnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Testiranje za radno mjesto pod slovom D) održat će se dana 06. srpnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


 
Plaća radnog mjesta:
 
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
 
Opis poslova radnih mjesta:
B) Viši stručni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku te analizira podatke iz djelokruga Službe; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika;  izrađuje natječajnu dokumentaciju; pruža potrebne informacije u vezi s tehničkim aspektima projekta tijekom pripreme dokumentacije za nadmetanje, pripreme i provedbe nadmetanja te provedbe ugovora; nadzire provedbu projekata; priprema mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o provedbi projekata; surađuje s ugovarateljima te im pruža logističku podršku; vrši tehničku provjeru usklađenosti zahtjeva za plaćanje s ugovorima na koje se oni odnose; vrši kontrolu izvješća ugovaratelja; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu te s predstavnicima svih tijela unutar strukture, kao i drugim relevantnim dionicima; sudjeluje u aktivnostima programa teritorijalne suradnje; prati propise, izrađuje potrebna mišljenja i izvješća u okviru djelokruga Službe; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; sudjeluje u planiranju proračuna radi osiguravanja državnih sredstava za sufinanciranje projekata; obavlja poslove upravljanja rizicima i nepravilnostima; obavlja poslove koji se odnose na informiranje, promidžbu i vidljivost; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.
 
 D) Stručni suradnik/ica: 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u izradi stručnih podloga zakonskih akata, te u usklađivanju zakonske regulative s normama Europske unije nastavno na direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama, te druge direktive. Obavlja manje složene poslove vezane uz izradu prijedloga medijske strategije, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te s drugim tijelima državne uprave radi na razvoju medijske pismenosti, obavlja poslove potrebne kako bi se osiguralo ostvarivanje javnog interesa u medijima i u području filmskog i audiovizualnog stvaralaštva, prati provođenje Nacionalnog programa promicanja audiovizualne djelatnosti. Surađuje s upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugim nadležnim tijelima državne uprave u analizi i provedbi zaključaka nastavno na direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama, te druge direktive kao i s Europskom komisijom, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ce Samostalnog sektora.  
 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  45.  od  16. svibnja 2018. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
 
     Stručni referent/ica – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme     
    
C) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE 
     Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj
     Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj
  
     Stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme    
      
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
PRVA FAZA TESTIRANJA:
A) Stručni referent/ica
Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)    
 
C) Stručni suradnik/ica
- Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 27/93, 38/09),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 139/10. 19/14),
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/15).
 
DRUGA FAZA TESTIRANJA:
 • INFORMATIKA
  
Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 12. srpnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 12. srpnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.Plaća radnog mjesta:
 
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
 
Opis poslova radnih mjesta:
A) Stručni sreferent/ica: 
Poslovi i zadaće: prijam stranaka, prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, zaprima i evidentira poštu za Upravu, sastavlja manje složene dopise u Upravi te o njima vodi internu evidenciju primitka i dostave, osigurava urednu otpremu pošte i potpisivanje akata Uprave, obavlja poslove prijepisa i potrebne uredske poslove, te druge poslove po nalogu pomoćnika/ ice ministra.
 
 C) Stručni suradnik/ica: 
Poslovi i zadaće: prati zakonske propise o materijalnom i financijskom poslovanju, sudjeluje u izradi financijskog plana Ministarstva te prati njegovu realizaciju, surađuje na izradi zakonskih i drugih akata vezanih za financiranje u kulturi, surađuje na poslovima vezanim za financiranje kulture i kulturnih djelatnosti proračunskih korisnika u nadležnosti Ministarstva, sudjeluje u sastavljanju financijskih izvješća (kvartalnih i godišnjih),  te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.
 


 

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)


B) GLAVNO TAJNIŠTVO
     Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove
     Služba za javnu nabavu i tehničke poslove
     Pododsjek za tehničke poslove

1)  Osobni vozač državnog dužnosnika  


Intervju za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 24. travnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati (GRUPA A)  i  11,00 sati (GRUPA B)  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 

OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)
                   
                   
A) GLAVNO TAJNIŠTVO
     Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove
     Služba za javnu nabavu i tehničke poslove
     Pododsjek za tehničke poslove

1) Namještenik/ica IV. vrste-spremačica  
  

Intervju za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 13. ožujka 2018. godine s početkom u 10,00 sati (GRUPA A)  i  11,00 sati (GRUPA B)  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  16.  od  16.  veljače 2018. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim  izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za programe i projekte Europske unije
     Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske 
     unije   

     Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije   
 
Stručni suradnik/ica -  1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme      

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
PRVA FAZA TESTIRANJA: 
 1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
  UREDBA (EU) br.1303/2013
 2. UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1304&from=HR
 3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html
 4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/2014, 23/2015,18/2016, 3/2017)
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2070.html
  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_23_479.html
 5. Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu
  http://www.mrms.hr/ministarstvo-rada-i-mirovinskoga-sustava/europski-poslovi/katalog-zakona-i-propisa/glavni-dokument_sporazum_o_partnerstvu_hr/
 6. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
  http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780
 7. Europa 2020.
  http://www.mrms.hr/ministarstvo-rada-i-mirovinskoga-sustava/europski-poslovi/katalog-zakona-i-propisa/eu_hr/
 8. Ugovor o funkcioniranju Europske unije
  http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf
DRUGA FAZA TESTIRANJA:
 • PRIJEVOD TEKSTA
 • INFORMATIKA
 
Plaća radnog mjesta:
 
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
Stručni suradnik/ica: 
Poslovi i zadaće: prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju iz djelokruga Odjela; izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku; prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog jezika na engleski i s engleskog na hrvatski; priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću,medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima; surađuje s drugim državnim službenicima unutar Ministarstva i povremeno izvan Ministarstva radi prikupljanja ili razmjene informacija; po uputi nadređenih sudjeluje u pripremi odgovora i akcijskih planova u vezi s revizijskim nalazima; prati propise Europske unije u području kulture; priprema dijelove izvješća i planove iz svoga djelokruga; sudjeluje na sastancima i u pripremi bilješki sa sastanaka; obavlja druge, manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz djelokruga Odjela uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po uputi i nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 09. ožujka 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 


OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)
                   
 
A) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Imotskom
 
 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna kulturna dobra
         VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)
Intervju za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 18. siječnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati  u Konzervatorskom odjelu u Imotskom. 
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
B) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Trogiru
 
 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
         VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)
Intervju za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 16. siječnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati  u Konzervatorskom odjelu u Trogiru. 
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
C) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju     
     Konzervatorski odjel u Puli
 
 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra
         VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)
Intervju za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 18. siječnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati  u Konzervatorskom odjelu u Puli. 
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

                   
D) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU
     Sektor za razvoj kulture i umjetnosti
     Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti 
     Odjel za vizualnu umjetnost

1) Stručni suradnik/ica    


VSS  – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)
Intervju za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 23. siječnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A)  i  10,00 sati (GRUPA B) te dana 24. siječnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA C)  i  10,00 sati (GRUPA D)  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 


OBAVIJEST O PROVEDBI INTERVJUA (OGLAS)
    

                   
A) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE
     Sektor za muzejsku i knjižničnu djelatnost
     Služba za muzejsku djelatnost
  

1)  Stručni suradnik/ica(Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu)
       
      VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla)
Intervju za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 17. siječnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A)  i  10,00 sati (GRUPA B) te dana 18. siječnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA C)  i  10,00 sati (GRUPA D)  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
               

B) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za normativne i upravno-pravne poslove
     Služba za normativne poslove u kulturi

   
1)  Viši upravni savjetnik/ica       
      VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)

Intervju za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 15. siječnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.


C)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
      Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
      Konzervatorski odjel u Šibeniku


1) Stručni referent/ica (Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu)

      SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla)

Intervju za radno mjesto pod slovom c) održat će se dana 15. siječnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A), te u 10,00 sati (GRUPA B) u Konzervatorskom odjelu u Šibeniku.
Za kandidata koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 


OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  129.  od  22. prosinca 2017. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim  izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
C) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU
     Sektor za razvoj kulture i umjetnosti  
     Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti                                                                                                                               
     Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret
Stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj-na neodređeno vrijeme       
 
 Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi.. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
PRVA FAZA TESTIRANJA:
C) Stručni suradnik/ica
- Nikola Batušić: Uvod u teatrologiju
- Nikola Batušić: Povijest hrvatskog kazališta
- web stranice hrvatskih kazališta
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr  
- Zakon o kazalištima (Narodne novine, broj 71/06, 121/13 i 26/14)

DRUGA FAZA TESTIRANJA:
-       PRIJEVOD TEKSTA
-       INFORMATIKA

Testiranje za radno mjesto pod slovom C) održat će se dana 16. siječnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
 
Opis poslova radnog mjesta:
C) Stručni suradnik/ica: 
Poslovi i zadaće: prati i proučava stanje na području dramske umjetnosti, te suvremenog plesa i pokreta, surađuje na izradi zakonskih i drugih propisa, sudjeluje u izradi izvješća, analiza i stručnih mišljenja, surađuje u radu na programima nacionalnih kazališta i festivala te kazališnih ustanova, mreže gostovanja, strukovnih udruga i posebnih natječaja, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 

Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  129.  od  22. prosinca 2017. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim  izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
      Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju 
      Konzervatorski odjel u Rijeci
 1) Stručni suradnik/ica - konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra– 1 izvršitelj-na neodređeno vrijeme       
 
 Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi.. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
PRVA FAZA TESTIRANJA:
A) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
 
DRUGA FAZA TESTIRANJA:
PRIJEVOD TEKSTA

Testiranje za radno mjesto pod slovom A) održat će se dana 16. veljače 2018. godine s početkom u 11,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
  
Plaća radnog mjesta:
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
 
Opis poslova radnog mjesta:
A) Stručni suradnik/ica-konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra: 
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podlogu za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
  

                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  129.  od  22. prosinca 2017. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim  izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
B)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
      Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju 
      Konzervatorski odjel u Splitu
 1) Stručni suradnik/ica - konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra– 1 izvršitelj-na neodređeno vrijeme       
 
D) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za normativne i upravno-pravne poslove 
     Služba za normativne poslove u kulturi
 
Upravni savjetnik/ica – 1 izvršitelj-na neodređeno vrijeme       
 
E) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za normativne i upravno-pravne poslove 
     Služba za normativne poslove u kulturi
 
Viši upravni savjetnik/ica- 1 izvršitelj-na neodređeno vrijeme              
 
 
F) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE 
     Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj
     Služba za računovodstvo    
 
Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa- 1 izvršitelj-na neodređeno vrijeme                     
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi.. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
PRVA FAZA TESTIRANJA:
B) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
D) Upravni savjetnik/ica
- Zakon o kulturnim vijećima (Narodne novine, broj 48/04, 44/09, 68/13),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 27/93, 38/09),
- Zakon o muzejima (Narodne novine, broj 110/15),
- Zakon o kazalištima (Narodne novine, broj 71/06, 121/13, 26/14),
- Zakon o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11 - Kazneni zakon, 46/17)
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine broj, 43/96, 44/96)
E) Viši upravni savjetnik/ica
 - Zakon o kulturnim vijećima (Narodne novine, broj 48/04, 44/09, 68/13),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 27/93, 38/09),
- Zakon o muzejima (Narodne novine, broj 110/15),
- Zakon o kazalištima (Narodne novine, broj 71/06, 121/13, 26/14),
- Zakon o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11 - Kazneni zakon, 46/17)
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine broj, 43/96, 44/96)
F) Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14 i 115/15 i 87/16)
 
DRUGA FAZA TESTIRANJA:
-       INFORMATIKA

Testiranje za radno mjesto pod slovom B) održat će se dana 9. veljače 2018. godine s početkom u 9,00 sati u Konzervatorskoom odjelu u Splitu.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Testiranje za radna mjesta pod slovima D) i E) održat će se dana 29. siječnja 2018. godine s početkom u 11,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
  
Testiranje za radno mjesto pod slovom F) održat će se dana 16. siječnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Plaća radnog mjesta:
 
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
 
Opis poslova radnih mjesta:
B) Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra: 
Poslovi i zadaće:provodi mjere zaštite nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima,  surađuje u izradi stručnih mišljenja, evidentira, valorizira, te surađuje u izradi  konzervatorske dokumentacije kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, surađuje u izradi urbanističko-konzervatorskih uvjeta za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove rješavanja upravnih stvari, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
D) Upravni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: prati primjenu i svrhovitost zakonskih i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i drugih propisa, te stručno prati njihovo donošenje, predlaže mjere poboljšanja pravne regulative u području kulture,  sudjeluje u izradi izvješća, analiza, informacija i drugih stručnih materijala iz područja rada Službe, obavlja stručne konzultacije o pravnim pitanjima, obavlja poslove vezane za procjenu učinka propisa na sustav kulture prilikom pripreme nacrta prijedloga zakona, daje odgovore i mišljenja vezana uz pripremu procjene učinka propisa, te obavlja poslove prikupljanja, evidentiranja, obrađivanja i analiziranja podataka o procjeni učinka propisa, ostvaruje suradnju s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, kao i s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva, te obavlja i druge poslove u svezi s radom Službe po nalogu voditelja/ ice Službe i načelnika/ ice Sektora.
 
E) Viši upravni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: prati primjenu i svrhovitost zakonskih i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, izrađuje nacrte zakonskih i drugih propisa, te stručno prati njihovo donošenje, predlaže mjere poboljšanja pravne regulative u području kulture,  izrađuje i sudjeluje u izradi izvješća, analiza, informacija i drugih stručnih materijala iz područja rada Službe, obavlja stručne konzultacije o pravnim pitanjima, obavlja poslove vezane za procjenu učinka propisa na sustav kulture prilikom pripreme nacrta prijedloga zakona, daje odgovore i mišljenja vezana uz pripremu procjene učinka propisa, te obavlja poslove prikupljanja, evidentiranja, obrađivanja i analiziranja podataka o procjeni učinka propisa, ostvaruje suradnju s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, kao i s drugim tijelima državne uprave pri izradi nacrta zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug Ministarstva, te obavlja i druge poslove u svezi s radom Službe po nalogu voditelja/ ice Službe i načelnika/ ice Sektora.
 
F) Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa: 
Poslovi i zadaće: Obavlja kontrolu i vodi knjigu ulaznih računa, priprema plaćanje te evidenciju plaćanja svih izdataka Ministarstva. Obavlja kontrolu dokumentacije za plaćanje, priprema plaćanja, kompletira izvode, vodi evidenciju realizacije programa i svih plaćanja vezanih uz financiranje programske djelatnosti. Kontira i knjiži sva plaćanja te izrađuje bilancu. Obavlja unos zahtjeva za plaćanje u sustav Državne riznice, unosi plan proračuna i sve izmjene,vodi knjigu  blagajne i ažurira blagajničke izvještaje. Vodi deviznu blagajnu, obračun putnih naloga i ostale blagajničke poslove, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  98.  od  04. listopada 2017. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim  izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:

B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za zaštitu kulturne baštine
     Služba za dokumentaciju i registar kulturnih dobara
     Odjel za registar kulturnih dobara
     Upravni referent/ica – 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme      

C) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za normativne i upravno-pravne poslove
     Služba za upravno-pravne poslove u kulturi
     Odjel za praćenje obavljanja upravno-pravnih poslova
     Samostalni upravni referent/ica – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme     
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na osobnom računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi.. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
PRAVNI I DRUGI IZVORI:

PRVA FAZA TESTIRANJA:

B) Upravni referent/ica

1. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17);
2. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 89/11 i 130/13);
3. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine“, broj 47/09)
4. službene web stranice Ministarstva kulture https://www.min-kulture.hr/

C) Samostalni upravni referent/ica

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17)

DRUGA FAZA TESTIRANJA:
- INFORMATIKA


B) Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 26. listopada 2017. godine s početkom u 09,00 sati (GRUPA A), te s početkom u 9.30 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

C) Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 26. listopada 2017. godine s početkom u 10,30 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


Plaća radnog mjesta:

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).

Opis poslova radnih mjesta:

B) Upravni referent/ica:
Poslovi i zadaće: sukladno naputku nadređenog službenika izrađuje jednostavnije upravne akte o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra i upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, obavlja sve ostale poslove u svezi s navedenim aktima, izrađuje prijedloge za upis zabilježbe rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra u zemljišnim knjigama, ažurira promjene u bazi Registra kulturnih dobara i sređuje Zbirku isprava o kulturnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara, sudjeluje u pripremi radnih materijala za sjednice Stručnih povjerenstava, kompletiranju rješenja za otpremu, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.

C) Samostalni upravni referent/ica:
Poslovi i zadaće: obavlja manje složene poslove u vezi s vođenjem postupka davanja koncesija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje u izradi pravnih stajališta u najsloženijim pravnim pitanjima, te izradi koncepcija najsloženijih stručnih mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja kulture, obavlja poslove upravnog nadzora i nadzora nad zakonitošću rada i općih akata u području djelatnosti državnih arhiva, knjižnica, muzeja i ustanova za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, te audiovizualne djelatnosti kojima je osnivač Republika Hrvatska, nacionalnih kazališta i nacionalnih kazališnih družina, kao i u području javnog informiranja sukladno posebnim zakonima, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ice Odjela.OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  98.  od  04. listopada 2017. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim  izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:
 
A) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU
     Sektor za razvoj kulture i umjetnosti 
     Služba za knjigu i nakladništvo
     Viši stručni savjetnik/ica - 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme
       
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi.. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
PRVA FAZA TESTIRANJA: 

 1. www.min-kulture.hr
 2. www.nsk.hr
 3. www.hr.hzsu.hr


DRUGA FAZA TESTIRANJA:

 • PRIJEVOD TEKSTA
 • INFORMATIKA


A) Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 27. listopada 2017. godine s početkom u 09,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


Plaća radnog mjesta:
 
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta: 

 1. Viši stručni savjetnik/ica:

Poslovi i zadaće: prati realizaciju programa otkupa knjiga i časopisa za narodne knjižnice, prati potpore izdavanju knjiga, te dodjele potpora za poticanje književnog stvaralaštva i dodjele stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva u protekloj godini; prati financiranje programa časopisa i elektroničkih publikacija, književnih manifestacija, književnih programa knjižara, organizacije nastupa na sajmovima knjiga te potpore inozemnim nakladnicima za prijevode djela hrvatskih književnika na strane jezike, koordinira rad s pravnim i fizičkim osobama iz djelokruga Službe te Kulturnim vijećem za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, evidentira sve informacije i podatke u svezi s djelokrugom Službe, obavlja sve druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.      OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
                   

Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17), objavljujemo obavijest o  opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem objavljenim u Narodnim novinama broj  95.  od  22.  rujna 2017. godine, sadržaju i načinu testiranja kandidata/kinja te pravnim  izvorima za pripremu kandidata/kinja za testiranje, kako slijedi:

A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
     Sektor za programe i projekte Europske unije
     Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije  
     Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije  

  Stručni suradnik/ica -  1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme     
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to prvih 15 kandidata na rang listi.. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

PRVA FAZA TESTIRANJA:

1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
UREDBA (EU) br.1303/2013

2. UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1304&from=HR

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html

4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/2014, 23/2015,18/2016, 3/2017)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_23_479.html

5. Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu
http://www.mrrfeu.hr/UserDocsImages/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-2020/GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf

6. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti

7. Europa 2020.
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/kako_do_fondova/korak1/uvjeti/eu_hr.pdf

8. Ugovor o funkcioniranju Europske unije
http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf


DRUGA FAZA TESTIRANJA:

- PRIJEVOD TEKSTA
- INFORMATIKA


Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 11. listopada 2017. godine s početkom u 09,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


Plaća radnog mjesta:

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12,  124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).


Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

Stručni suradnik/ica:
Poslovi i zadaće: prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju iz djelokruga Odjela; izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku; prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog jezika na engleski i s engleskog na hrvatski; priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima; sudjeluje u provedbi aktivnosti u okviru financijskog praćenja provedbe projekata; surađuje s drugim državnim službenicima unutar Ministarstva i povremeno izvan Ministarstva radi prikupljanja ili razmjene informacija; po uputi nadređenih sudjeluje u pripremi odgovora i akcijskih planova u vezi s revizijskim nalazima; prati propise Europske unije u području kulture; priprema dijelove izvješća i planove iz svoga djelokruga; sudjeluje na sastancima i u pripremi bilješki sa sastanaka; obavlja druge, manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz djelokruga Odjela uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po uputi i nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  57.  od  14.  lipnja 2017. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
A) SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE
     
  Načelnik/ica sektora -  1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme    
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja engleskog jezika i znanja rada na osobnom računalu.                        
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 21. srpnja 2017. godine s početkom u 10,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 85/10)

POSEBNI DIO:
-  Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)
-  Zakon o medijima („Narodne novine“, br. 59/04, 84/11 i 81/13)
-  Zakon o HRT-u („Narodne novine, br. 137/10, 76/12. i 46/17)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“, br. 76/07. i 90/11)

• PRIJEVOD TEKSTA

• INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
A) Načelnik/ica sektora:
Poslovi i zadaće: upravlja Samostalnim sektorom za medije, rješava najsloženija pitanja iz nadležnosti Samostalnog sektora, raspoređuje poslove na službe u sastavu Samostalnog sektora i nadzire njihovo izvršavanje, određuje i nadzire način i vrijeme izvršenja poslova iz djelokruga Samostalnog sektora, supotpisuje akte koje iz djelokruga Samostalnog sektora koje potpisuje ministar, daje naputke za rad službenicima, predlaže raspored službenika unutar Samostalnog sektora, izvješćuje ministra o stanju izvršavanja poslova, sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada Ministarstva, koordinira izradu strateških planova u suradnji sa Službom za strateško planiranje i analitiku, te obavlja i druge poslove koje mu/joj povjeri nadležni državni tajnik/ica i ministar/ica.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  57.  od  14.  lipnja 2017. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
B) SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE
     Služba za medije i audiovizualne djelatnosti
 
Voditelj/ica službe -1 izvršitelj/ica - na neodređeno vrijeme.
            
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja engleskog jezika i znanja rada na osobnom računalu.                         
  
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 21. srpnja 2017. godine s početkom u 09,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“,  br. 85/10)

POSEBNI DIO:
-  Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)
-  Zakon o medijima („Narodne novine“, br. 59/04, 84/11 i 81/13)
-  Zakon o HRT-u („Narodne novine, br. 137/10, 76/12. i 46/17)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“, br. 76/07. i 90/11)

• PRIJEVOD TEKSTA

• INFORMATIKA 

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
B) Voditelj/ica službe:
Poslovi i zadaće: koordinira rad Službe, te izradu strateških programa Službe, prikupljanje relevantnih podataka, analizu tržišta, evaluira izradu odgovarajuće dokumentacije. Sudjeluje u izradi stručnih podloga zakonskih akata, koordinira i evaluira rad na podzakonskim aktima u području medijske i audiovizualne regulative, te sudjeluje u usklađivanju zakonske regulative s normama Europske unije nastavno na direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama, te druge direktive. Koordinira, kontrolira i evaluira izradu izvješća i analiza provedbe projekata i ostvarivanja programskih ciljeva, obavlja poslove izrade prijedloga medijske strategije i poslove koji se odnose na sudjelovanje  u radnim tijelima Vijeća Europe i Europske komisije, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te s drugim tijelima državne uprave radi na razvoju medijske pismenosti, obavlja poslove potrebne kako bi se osiguralo ostvarivanje javnog interesa u medijima i u području filmskog i audiovizualnog stvaralaštva, prati provođenje Nacionalnog programa promicanja audiovizualne djelatnosti. Surađuje s upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugim nadležnim tijelima državne uprave u analizi i provedbi zaključaka nastavno na direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama, te druge direktive kao i s Europskom komisijom, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika/ce Samostalnog sektora, nadležnog državnog tajnika/ice i ministra/ice.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  123.  od  30.  prosinca 2016. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
D) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
     Konzervatorski odjel u Rijeci
 
1)  Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra     
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,  provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjere znanja jednog svjetskog jezika. 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 13. travnja 2017. godine s početkom u 10,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
- PRIJEVOD TEKSTA 
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
D) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra:
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podlogu za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  123.  od  30.  prosinca 2016. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
G) UPRAVU ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE
     Sektor za normativne i upravno-pravne poslove
     Služba za upravno-pravne poslove u kulturi   
 
1) Viši upravni savjetnik/ica za upravno-pravne poslove (mjesto rada u Dubrovniku)    
 
VSS  – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjere znanja rada na osobnom računalu.

Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 29. ožujka 2017. godine s početkom u 11,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14)

- INFORMATIKA 

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
G) Viši upravni savjetnik/ica za upravno-pravne poslove:
Poslovi i zadaće: daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primje­nom zakona i drugih propisa, pruža stručnu pravnu pomoć i s tim u svezi izrađuje predloške odgovarajućih akata, prati primjenu i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa, sudjeluje u upravnom postupku, a posebno u prvostupanjskom upravnom postupku, odnosno vodi upravni postupak i/ili rješava u upravnim stvarima, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  123.  od  30.  prosinca 2016. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
B) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
     Konzervatorski odjel u Zagrebu
 
1)  Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra     
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 29. ožujka 2017. godine s početkom u 9,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
B) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra:
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka eviden­tirane i registrirane spomeničke baštine, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  123.  od  30.  prosinca 2016. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
E) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
     Konzervatorski odjel u Zadru
 
1)  Stručni referent/ica- dokumentarist/ica     
 
SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 28. ožujka 2017. godine s početkom u 11,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
-
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
-
Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/2009)     
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
E) Stručni referent/ica- dokumentarist/ica:
Poslovi i zadaće: vodi urudžbeni zapisnik i ostale knjige, arhivira administrativnu dokumentaciju, vodi osobni očevidnik službenika i namještenika, obavlja obračun plaća i naknada,  vodi pomoćne knjige ulaznih i izlaznih računa,  ispunjava putne i druge naloge, upućuje stranke i prima telefonske pozive, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  123.  od  30.  prosinca 2016. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
C) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
     Konzervatorski odjel u Karlovcu
 
1)  Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra     
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 28. ožujka 2017. godine s početkom u 9,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
C) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra     
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka eviden­tirane i registrirane spomeničke baštine, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 12. od 08.  veljače 2017. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
A) UPRAVU ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE POSLOVE
     I JAVNU KOMUNIKACIJU
     Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove   
 
1)  Načelnik/ica Sektora      
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera poznavanja dva strana jezika.                         
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 23. ožujka 2017. godine s početkom u 09,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
- Mrežne stranice Ministarstva kulture:
- https://www.min-kulture.hr/default.aspx?ID=15732
- https://www.min-kulture.hr/ced/
- https://www.min-kulture.hr/default.aspx?ID=15869
- https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=9390
- https://min-kulture.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/EU%20fondovi/
- Zakon o elektroničkim medijima (NN, broj 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

 • PRIJEVOD TEKSTA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
F) Načelnik/ica Sektora:
Poslovi i zadaće: upravlja Sektorom za međunarodne kulturne odnose i europske poslove, rješava najsloženija pitanja iz nadležnosti Sektora, obavlja komunikaciju s institucijama Europske unije i resornim tijelima za kulturu država članica Europske unije, raspoređuje poslove na službe u sastavu Sektora i nadzire njihovo izvršavanje, određuje i nadzire način i vrijeme izvršenja poslova iz djelokruga Sektora, supotpisuje akte iz djelokruga Sektora koje potpisuje ministar, daje naputke za rad službenicima, predlaže raspored službenika unutar Sektora, izvješćuje ministra o stanju izvršavanja poslova, sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada Ministarstva, koordinira izradu strateških planova u suradnji sa Službom za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima, obavlja i druge poslove koje mu/joj povjeri pomoćnik/ica ministra/ice i ministar/ica.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  123.  od  30.  prosinca 2016. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
H) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE
     Sektor za gospodarenje i financiranje
     Služba za financiranje i računovodstvo   
 
1)  Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa      
 
SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja rada na osobnom računalu.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 20. veljače 2017. godine s početkom u 9,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14 i 115/15 i 87/16)   


-       INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
H) Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa:
Poslovi i zadaće: Obavlja kontrolu i vodi knjigu ulaznih računa, priprema plaćanje te evidenciju plaćanja svih izdataka Ministarstva. Obavlja kontrolu dokumentacije za plaćanje, priprema plaćanja, kompletira izvode, vodi evidenciju realizacije programa i svih plaćanja vezanih uz financiranje programske djelatnosti. Kontira i knjiži sva plaćanja te izrađuje bilancu. Obavlja unos zahtjeva za plaćanje u sustav Državne riznice, unosi plan proračuna i sve izmjene,vodi knjigu  blagajne i ažurira blagajničke izvještaje. 

 

    
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  123.  od  30.  prosinca 2016. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
F) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI
     Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost
     Služba za glazbu
 
 1) Stručni suradnik/ica
         VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,  provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjere znanja jednog svjetskog jezika  i provjere znanja rada na osobnom računalu.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 20. veljače 2017. godine s početkom u 10,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Mrežne stranice Ministarstva kulture – www.min-kulture.hr – Kulturne djelatnosti/Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti; Kulturno-umjetnički amaterizam
- Mrežne stranice Ministarstva kulture – www.min-kulture.hr – Financiranje/Odobreni programi/Odbijeni programi – Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti; Kulturno-umjetnički amaterizam
-       PRIJEVOD TEKSTA
-       INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
F) Stručni suradnik/ica:
Poslovi i zadaće: priprema, stručno obrađuje i koordinira programe glazbenog amaterizma. Prati rad udruga i ustanova u kulturi u čijem je djelokrugu područje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te prati programska i financijska izvršenja njihovih programa, uključujući i radne zadatke vezane uz područje ostalih glazbenih djelatnosti, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.     
      Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će biti održan razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva kulture, koji je objavljen u Narodnim novinama broj  113.  od  07.  prosinca 2016. godine.

     Razgovor (intervju) za navedeno radno mjesto održat će se dana 17. siječnja 2017. godine, s početkom u 10,00 sati (GRUPA A), te u 11,00 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
     Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

     Koeficijent plaće predmetnog radnog mjesta propisan je člankom 151.a Zakona o držav¬nim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12- pročišćeni tekst, 37/13, 38/13).


Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

Glavni/a tajnik/ica Ministarstva     
Poslovi i zadaće: upravlja Glavnim tajništvom, koordinira poslove iz djelokruga Glavnog tajništva, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu Ministarstva i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, te im daje upute za rad na ostvarivanju plana rada Ministarstva, brine o planiranju, razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima te predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika, brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire rad državnih službenika i namještenika, sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada Ministarstva, koordinira izradu strateških planova u suradnji sa Službom za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima, izvješćuje ministra o ostvarivanju plana rada Ministarstva, odgovara za primjenu zakona i propisa iz područja rada, kontinuirano surađuje s tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove koje mu/joj povjeri ministar.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će biti održan razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva kulture, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 46. od 18.  svibnja 2016. godine.

     Razgovor (intervju) za navedeno radno mjesto održat će se dana 08. lipnja 2016. godine, s početkom u 13,00 sati (GRUPA A), te u 14,00 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
     Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

     Koeficijent plaće predmetnog radnog mjesta propisan je člankom 151.a Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15).


Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

Glavni/a tajnik/ica Ministarstva     
Poslovi i zadaće: upravlja Glavnim tajništvom, koordinira poslove iz djelokruga Glavnog tajništva, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu Ministarstva i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, te im daje upute za rad na ostvarivanju plana rada Ministarstva, brine o planiranju, razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima te predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika, brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire rad državnih službenika i namještenika, sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada Ministarstva, koordinira izradu strateških planova u suradnji sa Službom za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima, izvješćuje ministra o ostvarivanju plana rada Ministarstva, odgovara za primjenu zakona i propisa iz područja rada, kontinuirano surađuje s tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove koje mu/joj povjeri ministar.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  114.  od  21.  listopada 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE 
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
     Konzervatorski odjel u Dubrovniku  
 
1)  Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra      
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – arhitektonski ili filozofski fakultet – odsjek povijesti umjetnosti, povijesti ili arheologije   
-  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-  položen državni stručni ispit
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
            Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 14. prosinca 2015. godine s početkom u 11,30 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO: 
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(„Narodne novine“, NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13,NN 152/14NN 98/15 - Uredba)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
 
   
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
B) Stručni suradnik/ica - konzervator za nepokretna kulturna dobra      
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka eviden­tirane i registrirane spomeničke baštine, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.

 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  114.  od  21.  listopada 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
A) SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 
 
1)  Viši unutarnji revizor/ica    
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera poznavanja rada na osobnom računalu i provjera poznavanja engleskog jezika.
 
     Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 11. prosinca 2015. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
-  Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 78/15)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (Narodne novine br. 96/13)
Priručnik za unutarnje revizore verzija 4.0. .pdf
Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja (MOPD) .pdf
  
-   INFORMATIKA
-   PRIJEVOD TEKSTA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
A) Viši unutarnji revizor/ica: 
Poslovi i zadaće: obavlja složene poslove koji zahtijevaju posebnu  samostalnost, stručnost, profesionalnost i odgovornost u radu, doprinosi poslovnoj izvrsnosti vođenjem dodijeljenih revizija u skladu sa stručnim standardima, osigurava potpunu primjenu definiranih revizijskih procedura. Vodi i obavlja unutarnje revizije svih poslovnih procesa kao i revizije funkcionalnih sustava podrške; revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim provedbenim propisima, te s aktima Ministarstva; revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije; revizije komunikacijske tehnologije i sigurnosti informacijskih sustava. Izrađuje korisne preporuke za rukovodstvo ukoliko je to prikladno. Odgovoran je za upravljanje djelotvornim i profesionalnim odnosima s revidiranim subjektima, za dovršenje revizije u skladu sa planom pojedinačne revizije i raspoloživim resursima, za praćenje provedbe preporuka, obavlja unutarnju reviziju i u korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva sukladno odredbama važećeg Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna, te druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  114.  od  21.  listopada 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
D) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE 
     Sektor za gospodarenje i financiranje
     Služba za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima    
 
1)  Viši stručni savjetnik/ica za dokumentacijsko-analitičke poslove     
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja rada na osobnom računalu.
 
     Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 04. prosinca 2015. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
-    Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
-    Strateško planiranje u kulturi – iskustva i izazovi .pdf
-    Strateški plan Ministarstva kulture .pdf
-    Strategija kulturne baštine Republike Hrvatske .pdf 
-    Godišnji plan rada Ministarstva kulture .pdf
-    Statistika kulture – kultura u brojkama
-    Javnokulturne potrebe Republike Hrvatske
-    UNESCO-ov okvir za kulturnu statistiku (Koncept i struktura) .pdf
-    Europski statistički sustav kulture (Uvod i Sažetak) .pdf
 
 
-    INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
D) Viši stručni savjetnik/ica za dokumentacijsko-analitičke poslove: 
Poslovi i zadaće: prati razvojna kretanja i analizira mjere kulturne politike za pojedina područja kulture i kulture u cjelini; koordinira dokumentacijske i analitičke poslove za područje kulture, prikuplja i stručno obraduje dokumentaciju te održava aktualne baze podataka o kulturnom razvitku i kulturnoj politici, temeljem statističkih i dokumentacijskih istraživanja prati razvojna kretanja i analizira mjere kulturne politike te uspostavlja Registar javnokulturnih potreba Republike Hrvatske, izrađuje izvješća o kulturnim djelatnostima i kulturnoj politici, sudjeluje u kreiranju i održavanju specijaliziranog portala za kulturno planiranje i kulturnu politiku, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika/ ice Sektora i voditelja/ice Službe.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  114.  od  21.  listopada 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
C) GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
     Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima


1) Stručni referent/ica za otpremu pošte     
 
SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera osposobljenosti za  rad na osobnom računalu.
 
     Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 03. prosinca 2015. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A), te u 10,00 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
-   Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
-   Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)    
 
-   INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
C) Stručni referent/ica za otpremu pošte: 
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, priprema otpremu pošte i o tome vodi evidenciju, po potrebi obavlja i druge poslove u pisarnici,  obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Službe i glavnog tajnika/ ice Ministarstva.  
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  92.  od  26.  kolovoza 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
E) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE
     POSLOVE 
I JAVNU KOMUNIKACIJU
     Sektor za programe i projekte Europske unije
     Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa
      i projekata Europske unije   

     Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije   
 
1)  Viši stručni savjetnik/ica  
 
VSS – 2 izvršitelja - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. provjere izvrsnog poznavanja engleskog jezika i sposobnosti učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, dobrog poznavanja odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, dobrog poznavanja Kohezijske politike Europske unije, znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti, te provjera naprednog znanja rada na osobnom računalu.
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 23. listopada 2015. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A), u 11, 00 sati (GRUPA B)  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
-          Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
 1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
  UREDBA (EU) br.1303/2013
   
 2. UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006
   
 3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)
   
 4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/201423/2015)
   
 5. Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu
   
 6. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
   
 7. Europa 2020.
   
 8. Ugovor o funkcioniranju Europske unije
   
PRIJEVOD TEKSTA
INFORMATIKA
 
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
E) Viši stručni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz sredstava Europskog socijalnog fonda; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku u  provedbi programa i projekata iz djelokruga Odjela; analizira podatke iz djelokruga Odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka;obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; sudjeluje u pripremnim aktivnostima u vezi s odabirom projekata za financiranje; sudjeluje u aktivnostima procjene usuglašenosti projekata s kriterijima za odabir; prati propise; izrađuje potrebna mišljenja i izvješća u okviru djelokruga Odjela; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  92.  od  26.  kolovoza 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
B) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE
     POSLOVE 
I JAVNU KOMUNIKACIJU
     Sektor za programe i projekte Europske unije
     Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa
     i projekata Europske unije   

     Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije
1)  Viši stručni savjetnik/ica  
 
VSS – 2 izvršitelja - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. provjere izvrsnog poznavanja engleskog jezika i sposobnosti učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, provjere dobrog poznavanja odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, dobrog poznavanja Kohezijske politike Europske unije, znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti, te provjera naprednog znanja rada na osobnom računalu.
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 22. listopada 2015. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A), u 11, 00 sati (GRUPA B)  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
-          Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
 1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
  UREDBA (EU) br.1303/2013
   
 2. UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006
   
 3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)
   
 4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/201423/2015)
   
 5. Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu
   
 6. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
   
 7. Europa 2020.
   
 8. Ugovor o funkcioniranju Europske unije
   
-  PRIJEVOD TEKSTA
-  INFORMATIKA
  
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
B) Viši stručni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz sredstava Europskog socijalnog fonda; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku u  provedbi programa i projekata iz djelokruga Odjela; analizira podatke iz djelokruga Odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; sudjeluje u pripremnim aktivnostima u vezi s odabirom projekata za financiranje; sudjeluje u aktivnostima procjene usuglašenosti projekata s kriterijima za odabir; prati propise; izrađuje potrebna mišljenja i izvješća u okviru djelokruga Odjela; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  92.  od  26.  kolovoza 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
F) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE
     POSLOVE 
I JAVNU KOMUNIKACIJU
     Sektor za programe i projekte Europske unije
     Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa
     i projekata Europske unije   

     Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije   
 
1)  Stručni savjetnik/ica  
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. provjere dobrog poznavanja engleskog jezika i sposobnosti jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanja odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, te provjera naprednog znanja rada na osobnom računalu.
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 20. listopada 2015. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A), u 11, 00 sati (GRUPA B)  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
 1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
  UREDBA (EU) br.1303/2013
   
 2. UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006
   
 3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)
   
 4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/201423/2015)
   
 5. Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu
   
 6. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
   
 7. Europa 2020.
   
 8. Ugovor o funkcioniranju Europske unije
   
PRIJEVOD TEKSTA
INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
F) Stručni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: izrađuje nacrte složenijih izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; prikuplja, obrađuje i analizira složenije podatke na hrvatskom i engleskom jeziku iz djelokruga Odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u pripremnim aktivnostima u vezi s odabirom projekata za financiranje, u aktivnostima procjene usuglašenosti projekata s kriterijima za odabir te aktivnostima ugovaranja; obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata, uz češći nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija; obavlja poslove u vezi s provedbom Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; sudjeluje na sastancima s predstavnicima svih tijela unutar strukture, kao i drugim relevantnim dionicima; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  92.  od  26.  kolovoza 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
C) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE
     POSLOVE 
I JAVNU KOMUNIKACIJU
     Sektor za programe i projekte Europske unije
     Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa
     i projekata Europske unije   

     Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije
1)  Stručni savjetnik/ica  
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. provjere dobrog poznavanja engleskog jezika i sposobnosti jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanja odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, te provjera naprednog znanja rada na osobnom računalu.
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 19. listopada 2015. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A), u 11, 00 sati (GRUPA B)  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
 1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
  UREDBA (EU) br.1303/2013
   
 2. UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006
   
 3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)
   
 4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/201423/2015)
   
 5. Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu
   
 6. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
   
 7. Europa 2020.
   
 8. Ugovor o funkcioniranju Europske unije
   
PRIJEVOD TEKSTA
INFORMATIKA
  
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
C) Stručni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: izrađuje nacrte složenijih izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; prikuplja, obrađuje i analizira složenije podatke na hrvatskom i engleskom jeziku iz djelokruga Odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u pripremnim aktivnostima u vezi s odabirom projekata za financiranje, u aktivnostima procjene usuglašenosti projekata s kriterijima za odabir te aktivnostima ugovaranja; obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata, uz češći nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija; obavlja poslove u vezi s provedbom Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; sudjeluje na sastancima s predstavnicima svih tijela unutar strukture, kao i drugim relevantnim dionicima; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  92.  od  26.  kolovoza 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
G) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE
     POSLOVE
 I JAVNU KOMUNIKACIJU
     Sektor za programe i projekte Europske unije
     Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i
     projekata Europske unije   

     Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije   
 
1)  Stručni suradnik/ica  
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

     Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. provjere dobrog poznavanja engleskog jezika i sposobnosti jasne komunikacije na engleskom jeziku,  poznavanja odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, te provjera naprednog znanja rada na osobnom računalu.
 
     Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 16. listopada 2015. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A), u 11, 00 sati (GRUPA B), te u 13, 00 sati (GRUPA C)  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:

1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
UREDBA (EU) br.1303/2013

2. UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)

4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/201423/2015)

5. Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu

6. program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

7. Europa 2020.

8. Ugovor o funkcioniranju Europske unije

PRIJEVOD TEKSTA
INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
G) Stručni suradnik/ica: 

     Poslovi i zadaće: prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju iz djelokruga Odjela; izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku; prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog jezika na engleski i s engleskog na hrvatski; priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću,medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima; sudjeluje u provedbi aktivnosti u okviru financijskog praćenja provedbe projekata; surađuje s drugim državnim službenicima unutar Ministarstva i povremeno izvan Ministarstva radi prikupljanja ili razmjene informacija; po uputi nadređenih sudjeluje u pripremi odgovora i akcijskih planova u vezi s revizijskim nalazima; prati propise Europske unije u području kulture; priprema dijelove izvješća i planove iz svoga djelokruga; sudjeluje na sastancima i u pripremi bilješki sa sastanaka; obavlja druge, manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz djelokruga Odjela uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po uputi i nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  92.  od  26.  kolovoza 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
A) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE,
     EUROPSKE  POSLOVE 
I JAVNU KOMUNIKACIJU
     Sektor za programe i projekte Europske unije
     Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa
     i projekata Europske unije   

     Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije

1)  Voditelj/ica Odjela  
 
     VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

     Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, provjere izvrsnog poznavanja engleskog jezika i sposobnosti učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, provjere odličnog poznavanja odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, odličnog poznavanja Kohezijske politike Europske unije, odličnog znanja vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti, te provjera naprednog znanja rada na osobnom računalu.
 
     Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 15. listopada 2015. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
-  Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
UREDBA (EU) br.1303/2013

2. UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)

4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/201423/2015)

5. Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu

6. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

7. Europa 2020.

8. Ugovor o funkcioniranju Europske unije

-  PRIJEVOD TEKSTA
-  INFORMATIKA
  
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
A) Voditelj/ica Odjela: 

     Poslovi i zadaće: upravlja radom Odjela (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u Odjelu); rukovodi provođenjem poslova iz nadležnosti Odjela koji se odnose na pripremu i provedbu programa i projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda; izrađuje kriterije za odabir za prioritet koji se odnosi na socijalno uključivanje i dobro upravljanje u području kulture; koordinira aktivnosti i pripremu dokumentacije koja se odnosi na odabir projekata za financiranje te predaje odabrane projekte posredničkom tijelu razine 2 na procjenu usuglašenosti projekata s kriterijima prihvatljivosti; priprema priručnike/upute za prijavitelje za procjenu i ocjenjivanje projekata; provodi mjere iz priručnika kako bi se osiguralo da korisnici razumiju vlastita prava i obaveze koje se odnose na dodjeljivanje sredstava; priprema zaključivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za kulturne programe i projekte u okviru prioritetnih osi socijalno uključivanje i dobro upravljanje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjela koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela; priprema izvješća i planove iz djelokruga Odjela; redovno surađuje s nižim rukovodećim službenicima državnih tijela i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u Odjelu i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz djelokruga Odjela; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora. 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  92.  od  26.  kolovoza 2015. godine održati kako slijedi:

1. za prijam službenika u državnu službu

D) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE
     I JAVNU KOMUNIKACIJU
     
Sektor za programe i projekte Europske unije
     Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije  
     Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije


1)  Stručni suradnik/ica 

     VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

     Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. provjere dobrog poznavanja engleskog jezika i sposobnosti jasne komunikacije na engleskom jeziku,  poznavanja odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, te provjera naprednog znanja rada na osobnom računalu.

     Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 12. listopada 2015. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A), u 11, 00 sati (GRUPA B), te u 13, 00 sati (GRUPA C) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
     Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:

1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
     UREDBA (EU) br.1303/2013

2. UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006
    UREDBA (EU) br. 1304/2013

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)

4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i njezine izmjene (Narodne novine, broj 107/201423/2015)

5. Partnerski sporazum/Sporazum o partnerstvu

6. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

7. Europa 2020.

8. Ugovor o funkcioniranju Europske unije

- PRIJEVOD TEKSTA
- INFORMATIKA


Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

D) Stručni suradnik/ica:

     Poslovi i zadaće: prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju iz djelokruga Odjela; izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku; prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog jezika na engleski i s engleskog na hrvatski; priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću,medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima; sudjeluje u provedbi aktivnosti u okviru financijskog praćenja provedbe projekata; surađuje s drugim državnim službenicima unutar Ministarstva i povremeno izvan Ministarstva radi prikupljanja ili razmjene informacija; po uputi nadređenih sudjeluje u pripremi odgovora i akcijskih planova u vezi s revizijskim nalazima; prati propise Europske unije u području kulture; priprema dijelove izvješća i planove iz svoga djelokruga; sudjeluje na sastancima i u pripremi bilješki sa sastanaka; obavlja druge, manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz djelokruga Odjela uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika; sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije; obavlja i druge poslove po uputi i nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  77.  od  15.  srpnja 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE
     Sektor za gospodarenje i financiranje
     Služba za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima   
 
1)  Stručni suradnik/ica za plansko-analitičke poslove    
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
     Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja rada na osobnom računalu.
 
     Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 14. rujna 2015. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A), te u 10,30 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
     Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Strateški plan Ministarstva kulture: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=10083
- Web stranice Ministarstva kulture: https://www.min-kulture.hr/default.aspx


-  INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
A) Stručni suradnik/ica za plansko-analitičke poslove:
Poslovi i zadaće: prati dugoročne, srednjoročne i kratkoročne strateškoplanske dokumente na području kulture i medija od nacionalne i regionalne do lokalne razine te na svim kulturnim područjima; surađuje na izradi dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih strateškoplanskih dokumenata te na izradi izvješća o realizaciji strateških ciljeva i njihovoj evaluaciji; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna za Ministarstvo i proračunske korisnike u nadležnosti Ministarstva, prati trošenje proračunskih sredstava  u skladu s financijskim i strateškim planovima; sudjeluje u kreiranju i održavanju specijaliziranog portala za kulturno planiranje i kulturnu politiku, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika/ ice Sektora i voditelja/ice Službe.

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  77.  od  15.  srpnja 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
E) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
     Konzervatorski odjel u Trogiru 
 
1)  Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra     
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – arhitektonski ili filozofski fakultet – odsjek povijesti umjetnosti, povijesti ili arheologije  
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- znanje rada na osobnom računalu
- položen državni stručni ispit
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja rada na osobnom računalu.
            Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 11. rujna 2015. godine s početkom u 11,30 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13,NN 152/14)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
 - INFORMATIKA 

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
E) Viši stručni savjetnik/ica - konzervator za nepokretna kulturna dobra     
Poslovi i zadaće: izrađuje stručna mišljenja i ekspertize, sjedinjuje dokumentaciju i osigurava cjelovit pregled nad istraživanjem i dokumentiranjem nepokretnih kulturnih dobara, osigurava stručne podloge za upis i vođenje Središnjeg upisnika zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara, vodi evidenciju zaštitnih radova, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  77.  od  15.  srpnja 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
D) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI
    Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost
    Služba za arhivsku djelatnost   
 
1)  Stručni suradnik/ica   
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – filozofski fakultet   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
- položen državni stručni ispit
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja engleskog jezika i znanju rada na računalu.
  
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 11. rujna 2015. godine s početkom u 9,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97NN 64/00NN 65/09)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04NN 44/09NN 68/13)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90NN 27/93NN 38/09)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr propisi, kulturne djelatnosti
- PRIJEVOD TEKSTA
- INFORMATIKA
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
D) Stručni suradnik/ica       
Poslovi i zadaće: praćenje rada arhivskih ustanova, praćenje provođenja zakona u arhivskoj djelatnosti i pripadajućih pravilnika koji su u djelokrugu Službe, sudjeluje u izradi prijedloga stručnih podloga za nacrte prijedloga zakona i podzakonskih akata koji se odnose na arhivsku djelatnost, surađuje u pripremi odgovarajuća izvješća iz djelokruga Službe, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.
 


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  77.  od  15.  srpnja 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
B) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE 
1) Stručni referent/ica     
 
SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera poznavanja rada na osobnom računalu.
 
            Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 08. rujna 2015. godine s početkom u 9,00 sati (GRUPA A), te u 10,00 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009)    
 
-  INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
B) Stručni referent/ica: 
Poslovi i zadaće: prijam stranaka, prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, zaprima i evidentira poštu za Upravu, sastavlja manje složene odnosno rutinske dopise u Upravi te o njima vodi internu evidenciju primitka i dostave, osigurava urednu otpremu pošte i potpisivanje akata Uprave, obavlja poslove prijepisa i potrebne uredske poslove, te druge poslove po nalogu pomoćnika/ ice ministra.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  77.  od  15.  srpnja 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
C) GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA 
Služba za javnu nabavu i tehničke poslove 
1) Stručni suradnik/ica     
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera osposobljenosti za rad na osobnom računalu.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 07. rujna 2015. godine s početkom u 9,30 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011)   
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 83/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 143/13)
· Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012) 
· Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012)  
· Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/2012)    
· Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti  (NN 89/2012, 145/2014)
 
-       INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
C) Stručni suradnik/ica: 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u izradi Plana nabave i analizi izvršenog, sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka u svezi nabave roba, radova i usluga potrebnih Ministarstvu sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obavještava sve sudionike o rezultatima provedenih postupaka javne nabave, vodi evidenciju svih provedenih postupaka javne nabave, dostavlja periodične evidencije Državnom uredu za središnju javnu nabavu, član je komisija za provođenje inventura u Ministarstvu, obavlja sve poslove u svezi s izvršavanjem odobrene nabavke opreme i potrošenog materijala za Ministarstvo, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Službe i glavnog tajnika/ ice Ministarstva.

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  57.  od  27.  svibnja 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
     Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
     Konzervatorski odjel u Splitu  
 
1)  Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra     
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – arhitektonski ili filozofski fakultet – odsjek povijesti umjetnosti i arheologije  
-  najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-  položen državni stručni ispit
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
  
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 14. srpnja 2015. godine s početkom u 11,30 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(„Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
C) Viši stručni savjetnik/ica - konzervator za nepokretna kulturna dobra     
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim kulturnim dobrima, izrađuje stručna mišljenja, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice. 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  57.  od  27.  svibnja 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
D) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE,
      EUROPSKE  POSLOVE
I JAVNU KOMUNIKACIJU
     Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove
     Služba za međunarodne kulturne odnose  
     Odjel za usklađivanje kulturnih politika
1)  Viši stručni savjetnik/ica 
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, provjera aktivnog znanja dva svjetska jezika, te provjera osposobljenosti za rad na osobnom računalu.                           
  
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 14. srpnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- European Agenda for Culture (2007.):
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007G1129(01)
Strateški plan Ministarstva kulture: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=10083
White Paper on Intercultural Dialogue: http://goo.gl/TyXsHC
http://www.culturalpolicies.net/web/croatia.php
Green Paper on the potential of cultural and creative industries: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52010DC0183
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
  
INFORMATIKA
PRIJEVOD TEKSTA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
D) Viši stručni savjetnik/ica:
Poslovi i zadaće: prati i analizira stanje na području kulturnih politika, europskih poslova (praćenje europskih programa i fondova vezanih za kulturu, te prenošenje relevantnih informacija korisnicima, komunikacija s institucijama Europske unije i resornim tijelima za kulturu država članica Europske unije), komparira kulturne politike Europske unije te sudjeluje u izradi strateških planova u suradnji sa Službom za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  57.  od  27.  svibnja 2015. godine održati kako slijedi:

1. za prijam vježbenika u državnu službu

E) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE,
      EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU
     Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove
     Služba za međunarodne kulturne odnose  
     Odjel za usklađivanje kulturnih politika
1)  Stručni suradnik/ica (vježbenik) 


VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjera osnova upravnog područja za radno mjesto za koje je raspisan javni natječaj, provjera aktivnog znanja jednog svjetskog jezika, te provjera osposobljenosti za rad na osobnom računalu.
    Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 13. srpnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Strateški plan Ministarstva kulture: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=10083
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
INFORMATIKA
PRIJEVOD TEKSTA


Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

E) Stručni suradnik/ica:
Poslovi i zadaće: obavlja manje složene poslove iz djelokruga Odjela, sudjeluje u  praćenju i analizi stanja na području kulturnih politika, europskih poslova (praćenje europskih programa i fondova vezanih za kulturu, te prenošenje relevantnih informacija korisnicima, komunikacija s  institucijama Europske unije i resornim tijelima za kulturu država članica Europske unije), komparira kulturne politike Europske unije te sudjeluje u izradi strateških planova u suradnji sa Službom za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  57.  od  27.  svibnja 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
A) Uprava za pravne i financijske poslove 
     Sektor za gospodarenje i financiranje
     Služba za financiranje i računovodstvo    
 
1)  Stručni suradnik/ica     
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja rada na osobnom računalu.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 08. srpnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/2008136/2012 i 15/2015)
- web stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
  
- INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
A) Stručni suradnik/ica: 
Poslovi i zadaće: kontira i knjiži izvode, blagajnu, ulazne račune, obrađuje ostalu financijsku dokumentaciju, određuje konta i knjiži, usklađuje analitičke račune sa sintetičkim računovodstvom, izrađuje bilancu, vodi očevidnik imovine prati i analizira trošenje proračunskih sredstava u skladu s financijskim planovima, izrađuje obrasce procjena fiskalnog učinka, organizira i obavlja poslove obračuna plaće za ustanove kulture i ostale odgovarajuće poslove vezane za izdatke za zaposlene te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  57.  od 27. svibnja 2015. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
B) Uprava za pravne i financijske poslove 
     Sektor za gospodarenje i financiranje
     Služba za financiranje i računovodstvo    
 
1)  Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa       
 
SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja rada na osobnom računalu.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 08. srpnja 2015. godine s početkom u 10,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/2014)   

 INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
B) Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa: 
Poslovi i zadaće: Obavlja kontrolu i vodi knjigu ulaznih računa, priprema plaćanje te evidenciju plaćanja svih izdataka Ministarstva. Obavlja kontrolu dokumentacije za plaćanje, priprema plaćanja, kompletira izvode, vodi evidenciju realizacije programa i svih plaćanja vezanih uz financiranje programske djelatnosti. Kontira i knjiži sva plaćanja te izrađuje bilancu. Obavlja unos zahtjeva za plaćanje u sustav Državne riznice, unosi plan proračuna i sve izmjene,vodi knjigu  blagajne i ažurira blagajničke izvještaje.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  74.  od  18.  lipnja 2014. godine održati kako slijedi:

1. za prijam službenika u državnu službu

A) GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
    Služba za javnu nabavu i tehničke poslove
    Pododsjek za tehničke poslove
                                    
1) Ekonom/ka

    SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 18. srpnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
Popis izvora:
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 114/2010)
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 07/2009)

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

A) Ekonom/ka:
Poslovi i zadaće: obavlja neposredno sve poslove iz djelokruga ekonomata Ministarstva, obavlja potrebne narudžbe uredskog i ostalih potrošnih materijala uz permanentnu kontrolu utroška istih, obavlja vanredne sitne nabavke koje se izvršavaju gotovinskim plaćanjima, te obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tajnika/ ice Ministarstva.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  74.  od  18.  lipnja 2014. godine održati kako slijedi:

1. za prijam službenika u državnu službu

B) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE
     Sektor za normativne i upravno-pravne poslove
     Služba za upravno-pravne poslove u kulturi   

1) Viši upravni savjetnik/ica za upravno-pravne poslove   
  

1)   VSS  – 2 izvršitelja (ukupno) - na neodređeno vrijeme
      1 izvršitelj – mjesto rada u Osijeku
      1 izvršitelj – mjesto rada u Splitu

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja rada na osobnom računalu.

Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 17. srpnja 2014. godine s početkom u 11,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13)
- INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

B) Viši upravni savjetnik/ica za upravno-pravne poslove:
Poslovi i zadaće: daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primje¬nom zakona i drugih propisa, pruža stručnu pravnu pomoć i s tim u svezi izrađuje predloške odgovarajućih akata, prati primjenu i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa, sudjeluje u upravnom postupku, a posebno u prvostupanjskom upravnom postupku, odnosno vodi upravni postupak i/ili rješava u upravnim stvarima, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  74.  od  18.  lipnja 2014. godine održati kako slijedi:

1. za prijam službenika u državnu službu

C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE 
Sektor za zaštitu kulturne baštine
Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu
Odjel za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu

1) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator   


VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te aktivnog znanja jednog stranog jezika.

Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 17. srpnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
Popis izvora:
- mrežne stranice Ministarstva kulture www.min-kulture.hr
- mrežne stranice UNESCO-a www.unesco.org
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03
Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13 )
- Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(„Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13)

-       AKTIVNO ZNANJE JEDNOG STRANOG JEZIKA (prijevod teksta)

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

C) Viši stručni savjetnik/ica-konzervator:
Poslovi i zadaće: obavlja najsloženije konzervatorske poslove u svezi s tradicijskom baštinom, ocjenjuje stanje istraženosti i dokumentiranosti, proučava i valorizira etnografska pokretna i nematerijalna kulturna dobra te sudjeluje na upisu u Središnji inventar kulturnih dobara, organizira praćenje i evidentiranje stanja etnografskih pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, izrađuje stručna mišljenja i ekspertize, predlaže i organizira provođenje mjera poboljšanja uvjeta smještaja i čuvanja etnografskih pokretnih kulturnih dobara, potiče prenošenje i njegovanje nematerijalnih kulturnih dobara, utvrđuje prioritete zaštitnih radova, sudjeluje u nadzoru nad izvođenjem radova i vođenju evidencije izvršenih radova, prati konzervatorsko-restauratorsku djelatnost i sudjeluje u predlaganju mjera unapređivanja konzervatorske djelatnosti, sudjeluje u radu stručnih komisija i povjerenstava iz svog djelokruga rada, sudjeluje u provođenju upravnog postupka, organizira pripremu publikacija, pruža stručnu pomoć ustanovama za zaštitu kulturnih dobara u svezi s metodologijom i poduzimanjem konkretnih mjera zaštite tradicijske baštine, sudjeluje na poslovima međunarodne suradnje iz svog djelokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ ice Odjela.Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se strukturirani intervju za dolje navedeno radno mjesto održati dana 17. lipnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 

4. stručni suradnik/ica za dramske umjetnosti - 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI 
Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost 
Služba za dramsku umjetnost i audiovizualnu djelatnost  

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – umjetnička akademija, fakultet društvenih ili humanističkih znanosti
- znanje jednog svjetskog jezika (engleskog ili njemačkog ili talijanskog ili francuskog jezika)   
- znanje rada na osobnom računalu

       Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se strukturirani intervju za dolje navedeno radno mjesto održati dana 17. lipnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
 
2. stručni referent/ica za otpremu pošte - 1 izvršitelj/ica
GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima 

Uvjeti:
- završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju- gimnazija, škola upravnog, birotehničkog ili ekonomskog smjera
- osposobljenost za rad na osobnom računalu
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  5.  od  15.  siječnja 2014. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
C) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU 
Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove 
Služba za europske poslove i fondove Europske unije  

1) Stručni savjetnik/ica
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera poznavanja rada na osobnom računalu i aktivnog znanja engleskog jezika.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 27. veljače 2014. godine s početkom u 8,30 sati (GRUPA A), u 10.30 (GRUPA B), u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12)
http://hidra.srce.hr/arhiva/1029/114069/www.safu.hr/datastore/filestore/10/A - prociscenitekstZakonaouspostavi_inst_okviraNN820131432013i1572013.pdf 
 
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12)
 
 PRACTICAL GUIDE TO CONTRACT PROCEDURES FOR EC EXTERNAL ACTIONS
(PRAG)
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en
www.mrrfeu.hr  dokumenti: Pojmovnik fondova Europske unije, Instrument pretpristupne
pomoći, Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, Strukturni fondovi
www.safu.hr
  
UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.
o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006
  
EUROPE 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

      - AKTIVNO ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA (prijevod teksta)
      - INFORMATIKA

 Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
C) Stručni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: obavlja poslove iz djelokruga rada Službe, izrađuje natječajnu dokumentaciju, predlaže članove Odbora za ocjenjivanje ponuda, pruža potrebne informacije u vezi s tehničkim aspektima projekta tijekom pripreme dokumentacije za nadmetanje, pripreme i provedbe nadmetanja te provedbe ugovora, nadzire provedbu projekta, sudjeluje u pripremi izvješća o provedbi projekata
za sektorski nadzorni pododbor, surađuje s ugovarateljima te pruža logističku podršku, vrši tehničku provjeru usklađenosti računa s ugovorima na koje se oni odnose, vrši kontrolu izvješća ugovaratelja, privremenih/konačnih primopredaja, surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu radi pravilne provedbe projekata te drugim tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Delegacijom Europske unije. Prati aktivnosti vezane uz ostale instrumente i programe Europske unije (IPA II. komponenta – prekogranična suradnja, Višekorisnička IPA i sl.) te informira potencijalne korisnike. Prati propise, izrađuje potrebna mišljenja i izvješća u okviru djelokruga Službe, sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije, pripremi izjave o jamstvu, planiranju proračuna radi osiguravanja državnih sredstava za sufinanciranje projekata i rezervaciji sredstava nacionalnog sufinanciranja, analizi rizika i izradi registra rizika, obavlja poslove vezane za izvješćivanje o nepravilnostima  i informiranje, promidžbu i vidljivost projekata financiranih u okviru IPA I. komponente, obavlja druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  5.  od  15.  siječnja 2014. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
      
E) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI
Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost
Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

1) Stručni suradnik/ica 
 
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
    
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 26. veljače 2014. godine s početkom u 8,30 sati (GRUPA A), u 10.00 (GRUPA B), u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04NN 44/09NN 68/13)
Zakon o ustanovama (NN 76/93NN 29/97NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90  ,NN 27/93NN 38/09)
Zakon o 'Nagradi Vladimir Nazor' (NN 27/91)
Zakon o muzejima (NN 142/98NN 65/09)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13)

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
E) Stručni suradnik/ica: 
Poslovi i zadaće: sudjeluje na pripremi i obradi  stručnih podloga iz djelokruga Službe, te muzejsko-galerijskih godišnjih programa, obavlja stručne i administrativne poslove za Hrvatsko muzejsko vijeće, Kulturno vijeće za novu medijsku kulturu, Kulturno vijeće za likovnu umjetnost, vodi Očevidnik muzejsko-galerijskih ustanova, prati programe likovne djelatnosti, programe koji potiču novu medijsku kulturu i kulturu mladih, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  5.  od  15.  siječnja 2014. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
B) Uprava za pravne i financijske poslove 
     Sektor za gospodarenje i financiranje
     Služba za financiranje i računovodstvo    
 
1)  Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa       
 
SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja rada na osobnom računalu.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 25. veljače 2014. godine s početkom u 9,00 sati, u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/2010)   
   
    -  INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
B) Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa: 
Poslovi i zadaće: Obavlja kontrolu i vodi knjigu ulaznih računa, priprema plaćanje te evidenciju plaćanja svih izdataka Ministarstva. Obavlja kontrolu dokumentacije za plaćanje, priprema plaćanja, kompletira izvode, vodi evidenciju realizacije programa i svih plaćanja vezanih uz financiranje programske djelatnosti. Kontira i knjiži sva plaćanja te izrađuje bilancu. Obavlja unos zahtjeva za plaćanje u sustav Državne riznice, unosi plan proračuna i sve izmjene,vodi knjigu  blagajne i ažurira blagajničke izvještaje.


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  5.  od  15.  siječnja 2014. godine održati kako slijedi:


1. za prijam službenika u državnu službu
 
A) GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Služba za javnu nabavu i tehničke poslove 
1) Stručni suradnik/ica
  
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja rada na osobnom računalu.
     
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 24. veljače 2014. godine s početkom u 8,30 sati (GRUPA A), u 10.00 (GRUPA B), u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO: 
     - Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
    - Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011)   
    - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/13)
    - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN. 143/13)
   - Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i
      ponudama (NN 10/2012
   - Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012)  
   - Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/2012)  
   - Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti  (NN 89/2012)

   -  INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
A) Stručni suradnik/ica: 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u izradi Plana nabave i analizi izvršenog, sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka u svezi nabave roba, radova i usluga potrebnih Ministarstvu sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obavještava sve sudionike o rezultatima provedenih postupaka javne nabave, vodi evidenciju svih provedenih postupaka javne nabave, dostavlja periodične evidencije Državnom uredu za središnju javnu nabavu, član je komisija za provođenje inventura u Ministarstvu, obavlja sve poslove u svezi s izvršavanjem odobrene nabavke opreme i potrošenog materijala za Ministarstvo, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Službe i glavnog tajnika/ ice Ministarstva.


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  5.  od  15.  siječnja 2014. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
D) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU

Služba za javnu komunikaciju
Odjel za medije

1) Stručni savjetnik/ica
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja rada na osobnom računalu i aktivnog znanja engleskog jezika.
   
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 20. veljače 2014. godine s početkom u 8,30 sati (GRUPA A), u 11.00 (GRUPA B), u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
    - Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
   - Zakon o medijima (NN 59/04NN 84/11NN 81/13)
   - Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/0984/1194/13 , 136/13)
   - Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10NN 76/12)
   - Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01)
 
    www.e-mediji.hr
    www.min-kulture.hr
    www.europarl.europa.eu
    www.ec.europa.eu
 
  - AKTIVNO ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA (prijevod teksta)
  - INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
D) Stručni savjetnik/ica: 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u provođenju istraživanja, prikupljanju relevantnih podataka, analizi tržišta i izradi dokumentacije u sklopu strateških projekata Službe. Sudjeluje u izradi stručnih podloga zakonskih i podzakonskih akata, sudjeluje u usklađivanju zakonske regulative s normama Europske unije. Izrađuje natječajnu dokumentaciju, pruža potrebne informacije u vezi s tehničkim aspektima projekta tijekom pripreme dokumentacije za nadmetanje, pripreme i provedbe nadmetanja i provedbe ugovora, sudjeluje u pripremi izvješća o provedbi projekta, surađuje s ugovarateljima i pruža logističku podršku, vrši tehničku provjeru i kontrolu izvješća ugovaratelja, surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva radi pravilne provedbe projekata te s drugim tijelima državne vlasti, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Delegacijom Europske unije. Predlaže programske zadaće za područja kulturnih djelatnosti za koja je zadužen, održava aktualne baze podataka i dokumentaciju o tim djelatnostima, prati razvojna kretanja u europskoj kulturi, kulturnoj i medijskoj politici, sudjeluje u poslovima suradnje Hrvatske i Europske unije na području kulture, kulturne i medijske politike, prati i promiče umrežavanje hrvatskih kulturnih ustanova, programa i projekata u europske kulturne mreže, sudjeluje na poslovima održavanja i razvoja web portala hrvatske kulture Culturenet, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i voditelja/ice Odjela.
 
 
Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se strukturirani intervju za dolje navedeno radno mjesto održati dana 04. studenog 2013. godine s početkom u 9,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Puli, Ulica grada Graza 2. 
3. stručni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Konzervatorski odjel u Puli
Uvjeti:
- završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju- gimnazija, škola upravnog, birotehničkog ili ekonomskog smjera
- osposobljenost za rad na osobnom računalu
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  97.  od  26.  srpnja 2013. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
A) Uprava za međunarodnu suradnju i fondove Europske unije
     Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju
     Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju   
 
1)  Viši stručni savjetnik/ca- prevoditelj/ica      
 
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
  Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – filozofski fakultet- engleski jezik i književnost  
-  najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- aktivno znanje engleskog jezika
-  položen državni stručni ispit
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera aktivnog znanja engleskog jezika.
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 30. rujna 2013. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Zakon o kulturnim vijećima(Narodne novine broj 48/04, 44/09, 68/13)
- Zakon o Zakladi "Kultura nova" ( Narodne novine broj 90/11)
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine broj 28/96)
-Web site Ministarstva kulture i MVEP-a
-Web portal Culturenet.hr
 
AKTIVNO ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA (prijevod teksta)
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
A) Viši stručni savjetnik/ica- prevoditelj
Poslovi i zadaće: prevođenje s hrvatskog na engleski jezik i obratno za potrebe stručnih projekata Ministarstva kulture, prevođenje za potrebe Sektora, odnosno Službe, te pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  75.  od  20.  lipnja 2013. godine održati kako slijedi:

1. za prijam službenika u državnu službu

A) Uprava za pravne i financijske poslove
    
Sektor za normativne i upravno-pravne poslove
    
Služba za normativne poslove u kulturi i medijima 
  

1)  Upravni savjetnik/ca        

VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – pravni fakultet 
-  najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-  znanje rada na osobnom računalu
-  položen državni stručni ispit

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjere znanja rada na osobnom računalu.
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 10. rujna 2013. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(„Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12)
- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 142/98, 65/09)
- Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“ 48/04, 44/09, 68/13)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93 ,29/97 47/99 i 35/08)
- Zakon o medijima („Narodne novine“ broj 59/04, 84/11 i 81/13)
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09)
- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj105/97, 64/00 i 65/09)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09)

- INFORMATIKA
   
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
A) Upravni savjetnik/ica
Poslovi i zadaće: prati primjenu i svrhovitost zakonskih i drugih propisa u područjima kulture i javnog informiranja, sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i drugih propisa, rješava u upravnim stvarima te zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima, priprema nacrte mišljenja, objašnjenja i uputa za primjenu zakonskih i drugih propisa, sudjeluje u pripremi pravnih stajališta, izvješća, analiza i informacija iz područja svog rada, te sudjeluje u izradi tih materijala iz područja Službe, priprema odgovore upravnim i drugim državnim tijelima, ostvaruje stručnu suradnju s odgovarajućom Upravom u pravnim pitanjima iz njezina djelokruga, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Službe i načelnika/ ice Sektora.


Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme da će se strukturirani intervju za dolje navedeno radno mjesto održati dana 19. kolovoza 2013. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Zadru, I. Smiljanića 3.

A) Upravu za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zadru

1) Stručni referent/ica- dokumentarist
SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla)
Stručni uvjeti:
- SSS- gimnazija, škola upravnog, birotehničkog ili ekonomskog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit


Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se strukturirani intervju za dolje navedeno radno mjesto održati dana 10. lipnja 2013. godine s početkom u 9,30 sati u Konzervatorskom odjelu u Puli, Ulica grada Graza 2. 
3. stručni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Konzervatorski odjel u Puli
Uvjeti:
- završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju- gimnazija, škola upravnog, birotehničkog ili ekonomskog smjera
- osposobljenost za rad na osobnom računalu


Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se strukturirani intervju za dolje navedeno radno mjesto održati dana 27. svibnja 2013. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 

7. računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa,
- 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE
Sektor za gospodarenje i financiranje;
Služba za financiranje i računovodstvo;

Uvjeti:
- završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju - gimnazija ili ekonomska struka
- znanje rada na računalu
 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  146.  od  28.  prosinca 2012. godine održati kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
E) Uprava za pravne i financijske poslove
     Sektor za gospodarenje i financiranje
     Služba za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima  
1)  Stručni savjetnik/ca za dokumentacijsko- analitičke poslove        
          VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjere znanja rada na osobnom računalu.
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 01. veljače 2013. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
Zrinjka Peruško (2011) Što su mediji?, u: Zrinjka Peruško (ur.) Uvod u medije, Zagreb, Jesenski i Turk: 15 - 40
Robert W. McChesney i John Nichols (2010) The Death and Life of American Journalism: The Media Revolution that Will Begin the World Again, Nation Books
Andrea Milat (2012) Javno financiranje medija: da ili ne?, Kulturpunkt.hr
Zakoni:
- Zakon o medijima (NN 59/04, NN 84/11)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11)
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, NN 76/12)
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01)
 •  INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
E) Stručni savjetnik/ca za dokumentacijsko- analitičke poslove:
Poslovi i zadaće: obavlja dokumentacijske i analitičke poslove za područje kulture, prikuplja i stručno obraduje dokumentaciju te održava aktualne baze podataka o kulturnom razvitku i kulturnoj politici, temeljem statističkih i dokumentacijskih istraživanja prati razvojna kretanja i analizira mjere kulturne politike te uspostavlja Registar javnokulturnih potreba Republike Hrvatske, izrađuje izvješća o kulturnim djelatnostima i kulturnoj politici, sudjeluje u kreiranju i održavanju specijaliziranog portala za kulturno planiranje i kulturnu politiku, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika/ ice Sektora i voditelja/ice Službe.


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 146. od 28. prosinca 2012. godine održati kako slijedi:

1. za prijam službenika u državnu službu
B) Uprava za međunarodnu suradnju i fondove Europske unije
Sektor za europske poslove i medije
Služba za pripremu i provedbu projekata Europske unije
1) Viši stručni savjetnik/ica
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjere aktivnog znanja engleskog jezika, te provjere poznavanja rada na osobnom računalu.

Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 30. siječnja 2013. godine s početkom u 8,30 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_78_1834.html

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_97_2169.html

PRACTICAL GUIDE TO CONTRACT PROCEDURES FOR EC EXTERNAL ACTIONS
(PRAG)
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en
www.mrrfeu.hr dokumenti: Pojmovnik fondova Europske unije, Instrument pretpristupne
pomoći, Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, Strukturni fondovi
www.safu.hr
www.regionalna-konkurentnost.hr
www.mvpei.hr/ei/default.asp?ru=151&sid=&akcija=&jezik=1
www.mvep.hr/MVP.asp?pcpid=2754
http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr&content=68
 • ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA (prijevod teksta)
 • INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

B) Viši stručni savjetnik/ica:
Poslovi i zadaće: obavlja poslove iz djelokruga rada Službe, izrađuje natječajnu dokumentaciju, predlaže članove Odbora za ocjenjivanje ponuda, pruža potrebne informacije u vezi s tehničkim aspektima projekta tijekom pripreme dokumentacije za nadmetanje, pripreme i provedbe nadmetanja te provedbe ugovora, nadzire provedbu projekta, sudjeluje u pripremi izvješća o provedbi projekata za sektorski nadzorni pododbor, surađuje s ugovarateljima te pruža logističku podršku, vrši tehničku provjeru usklađenosti računa s ugovorima na koje se oni odnose, vrši kontrolu izvješća ugovaratelja, privremenih/konačnih primopredaja, provodi postupak oslobađanja od plaćanja PDV-a u skladu s relevantnim nacionalnim propisima, surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu radi pravilne provedbe projekata te drugim tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Delegacijom Europske unije. Prati aktivnosti vezane uz ostale instrumente i programe Europske unije (IPA II. komponenta – prekogranična suradnja, Višekorisnička IPA i sl.) te informira potencijalne korisnike. Prati propise, izrađuje potrebna mišljenja i izvješća u okviru djelokruga Službe, sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije, pripremi izjave o jamstvu, planiranju proračuna radi osiguravanja državnih sredstava za sufinanciranje projekata i rezervaciji sredstava nacionalnog sufinanciranja, analizi rizika i izradi registra rizika, obavlja poslove vezane za i informiranje, promidžbu i vidljivost projekata financiranih u okviru IPA I. komponente, te obavlja druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ice Sektora.


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 146. od 28. prosinca 2012. godine održati kako slijedi:

1. za prijam službenika u državnu službu
A) Uprava za međunarodnu suradnju i fondove Europske unije
Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju
Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju
1) Viši stručni savjetnik/ica
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjere aktivnog znanja dva svjetska jezika, te provjera osposobljenosti za rad na računalu.

Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 29. siječnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Zakon o kulturnim vijećima(Narodne novine broj 48/04, 44/09)
- Zakon o Zakladi "Kultura nova" ( Narodne novine broj 90/11)
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine broj 28/96)
-Web site Ministarstva kulture i MVEP-a
-Web portal Culturenet.hr

 • ZNANJE DVA STRANA JEZIKA (prijevod teksta)
 • INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

A) Viši stručni savjetnik/ica:
Poslovi i zadaće: izrađuje nacrte multilateralnih ugovora, programa i protokola kulturne suradnje i koordinira njihovo sklapanje i izvršavanje, koordinira projekte u sklopu multilateralnih inicijativa, sudjeluje u izradi godišnjeg programa i financijskog plana međunarodne kulturne suradnje, izrađuje stručne analize i izvješća o kulturnoj suradnji, kontaktira s veleposlanstvima i kulturnim centrima stranih zemalja u RH, kao i diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 146. od 28. prosinca 2012. godine održati kako slijedi:

1. za prijam službenika u državnu službu
C) Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost
Služba za dramsku umjetnost i audiovizualnu djelatnost
1) Viši stručni savjetnik/ica za dramske umjetnosti
VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjere znanja jednog svjetskog jezika, te provjere znanja rada na računalu.

Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 28. siječnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
Nikola Batušić: Uvod u teatrologiju
Nikola Batušić: Povijest hrvatskog kazališta
web stranice hrvatskih kazališta
web stranica Ministarstva kulture

 • ZNANJE STRANOG JEZIKA (prijevod teksta)
 • INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

C) Viši stručni savjetnik/ica za dramske umjetnosti:
Poslovi i zadaće: prati i proučava stanje na području dramske umjetnosti, surađuje na izradi zakonskih i drugih propisa, izrađuje izvješća, analize i stručna
mišljenja, predlaže mjere za unapređivanje djelatnosti, koordinira rad na programima nacionalnih kazališta i festivala te kazališnih ustanova, mreže gostovanja, strukovnih udruga i posebnih natječaja, analizira provedbu plana financiranja i izvršenja programa, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ice Službe i načelnika/ ice Sektora.
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11, 53/12), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 146. od 28. prosinca 2012. godine održati kako slijedi:

1. za prijam službenika u državnu službu
D) Glavno tajništvo Ministarstva
1) Stručni referent/ica
SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.


Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 28. siječnja 2013. godine s početkom u 8,30 sati (GRUPA A), u 9.30 (GRUPA B), u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 07/2009)

Opis poslova predmetnih radnog mjesta:

D) Stručni referent/ica:
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije obavlja poslove u svezi s prijamom stranaka, telefonskim i drugim porukama, vodi brigu o prijevozu i službenim putovanjima te vodi evidenciju o putnim nalozima, dogovara i raspoređuje uporabu službenog vozila Ministarstva, obavlja kompletiranje i arhiviranje akata, obavlja poslove prijepisa i drugih potrebnih uredskih poslova, te druge poslove po nalogu glavnog tajnika/ ice Ministarstva.

Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se strukturirani intervju za dolje navedeno radno mjesto održati dana 18. listopada 2012. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

1.stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE

Sektor za gospodarenje i financiranje
Služba za financiranje i računovodstvo

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – studij društvenih znanosti
- znanje rada na osobnom računalu
 


Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se strukturirani intervju za dolje navedeno radno mjesto održati dana 9. listopada 2012. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

1. stručni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica
GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

Uvjeti:
- završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju - gimnazija, škola upravnog, birotehničkog ili ekonomskog smjera

Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se strukturirani intervju za dolje navedeno radno mjesto održati dana 9. listopada 2012. godine s početkom u 11,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

4. samostalni upravni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE
Sektor za normativne i upravno-pravne poslove
Služba za upravno-pravne poslove u kulturi

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – pravni fakultet
- osposobljenost za rad na osobnom računalu


Obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se strukturirani intervju za dolje navedeno radno mjesto održati dana 20. rujna 2012. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

5. računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa, - 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE
Sektor za gospodarenje i financiranje
Služba za financiranje i računovodstvo

Uvjeti:
- završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju - gimnazija ili ekonomska struka
- znanje rada na računalu.

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12), obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva kulture, objavljenog u Narodnim novinama broj 55. od 16. svibnja 2012. godine da će se razgovor za navedeno radno mjesto održati dana 01. lipnja 2012. godine s početkom u 12,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

Glavni/a tajnik/ca Ministarstva:
Poslovi i zadaće: upravlja Glavnim tajništvom, koordinira poslove iz djelokruga Glavnog tajništva, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu Ministarstva i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, te im daje upute za rad na ostvarivanju plana rada Ministarstva, koordinira rješavanje u upravnim stvarima te zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima, brine o planiranju, razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima te predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika, brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire rad državnih službenika i namještenika, sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada Ministarstva, koordinira izradu strateških planova u suradnji sa Službom za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima, izvješćuje ministra o ostvarivanju plana rada Ministarstva, odgovara za primjenu zakona i propisa iz područja rada, kontinuirano surađuje s tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove koje mu/joj povjeri ministar.


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  115.  od  12.  listopada 2011. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
F) Upravu za zaštitu kulturne baštine
      Konzervatorski odjel u Puli
      
    1) Stručni suradnik/ca - konzervator za nepokretna kulturna dobra
         VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme


Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
  
POSEBNI DIO:
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11):
čl.10., 11. I 12.
Čl.7,8, i 9
Čl.2.
čl.14.
čl.62.
čl.114.
čl.109. i 110.
čl.77 i čl. 100
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture (NN br. 113/11);
čl.8.Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske  (NN 89/11)
Strategija zaštite, očuvanja I održivog korištenja kulturne baštine RH za razdoblje 2011.-2015.
Čl. 1. i 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi( NN47/90, NN27/93 i NN38/09)
 
https://www.min-kulture.hr
http://whc.unesco.org/en/list
  
H) Uprava za  inspekcijske poslove zaštite prirode
      Odjel za inspekcijske poslove zaštite prirode
 
1. Inspektor zaštite prirode - VSS – 2 izvršitelja (ukupno) - na neodređeno vrijeme

                 1 izvršitelj – mjesto rada u Slavonskom Brodu
                 1 izvršitelj – mjesto rada u Splitu
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, provjera poznavanja engleskog jezika i provjera poznavanja rada na osobnom računalu.
     
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
- Engleski jezik

POSEBNI DIO:
1. Zakon o zaštiti prirode NN  70/05,139/08 i 57/11
2. Zakon o sustavu državne uprave NN 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03 i 79/07
3. Zakon o državnom inspektoratu NN 116/08, 123/08 i 49/11
4. Zakon o zaštiti okoliša NN 110/07
5. Zakon o morskom ribarstvu NN 56/10, 127/10 i 55/11
6. Zakon o slatkovodnom ribarstvu NN 106/01, 174/04, 7/03, 10/05 i 49/05
7. Zakon o šumama NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10 i 124/10
8. Zakon o vodama NN 153/09
9. Zakon o lovstvu NN 140/05 i 75/09
10. Zakon o zaštiti životinja NN 135/06
11. Zakon o veterinarstvu NN 41/07 i 55/11

- INFORMATIKA
 
Testiranje za radna mjesta pod slovom F i H (izvršitelj s mjestom rada u Slavonskom Brodu) održat će se dana 30. studenog 2011. godine s početkom u 10,30 sati, dok će se testiranje za radno mjesto pod slovom H (izvršitelj s mjestom rada u Splitu) održati dana 08. prosinca 2011. godine s početkom u 12,00 sati,  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
F) Stručni suradnik/ca - konzervator za nepokretna kulturna dobra
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o arheološkim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka evidentiranih i registriranih arheoloških kulturnih dobara, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika/ ice.
 
 
H) Inspektor zaštite prirode
Poslovi i zadaće: provodi inspekcijski nadzor primjene zakona, propisa, uvjeta i mjera zaštite prirode, provodi inspekcijski postupak i poduzima upravne mjere, obavlja nadzor provođenja mjera zaštite prirode na svim zaštićenim područjima prirode, obavlja nadzor u postupanju zaštićenim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, sudjeluje u nadzoru prekograničnog prometa zaštićenim vrstama u suradnji s drugim nadležnim službama, organizira i sudjeluje u zajedničkom nadzoru s inspekcijama drugih državnih tijela, obavlja nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i rješenjima Ministarstva, sudjeluje u pripremi prijedloga pismena, izrađuje mjesečna/godišnja i druga izvješća i podatke iz svog djelokruga, odgovoran je za stručno i pravovremeno izvršenje posla, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela.

 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj  115.  od  12.  listopada 2011. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
E) Upravu za zaštitu kulturne baštine
     Odjel za nepokretnu kulturnu baštinu
     Odsjek za pojedinačna kulturna dobra   
 
1)  Viši stručni savjetnik/ca-konzervator/ica         
    VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
  
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjere aktivnog znanja jednog stranog jezika.
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 10. studenog 2011. godine s početkom u 8,30 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
-Strani jezik
 
POSEBNI DIO:
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11):
čl.10., 11. I 12.
Čl.7,8, i 9
Čl.2.
čl.14.
čl.62.
čl.114.
čl.109. i 110.
čl.77 i čl. 100
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture (NN br. 113/11);
čl.8.Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske  (NN 89/11)
Strategija zaštite, očuvanja I održivog korištenja kulturne baštine RH za razdoblje 2011.-2015.
Čl. 1. i 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi( NN47/90, NN27/93 i NN38/09)
 
https://www.min-kulture.hr
http://whc.unesco.org/en/list
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
E) Viši stručni savjetnik/ca-konzervator/ica:           
Poslovi i zadaće: organizira praćenje i evidentiranje stanja pojedinačnih kulturnih dobara, izrađuje stručna mišljenja i ekspertize, predlaže i organizira provođenje mjera poboljšanja uvjeta smještaja i čuvanja pojedinačnih kulturnih dobara, prati restauratorsku djelatnost i sudjeluje u predlaganju mjera unapređivanja djelatnosti, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja/ ice Odsjeka i načelnika/ ice Odjela.
 
 
D) Upravu za normativne i upravno-pravne poslove
      
1)  Stručni referent/ica         
SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
   
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjera znanja rada na osobnom računalu.  
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 15. studenog 2011. godine s početkom u 8,30 sati (GRUPA A), u 9.15 (GRUPA B), u 10,00 (GRUPA C) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)

POSEBNI DIO:
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 07/2009)

- INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
D) Stručni referent/ica:
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i obrada podataka i dokumentacije prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, vođenje urudžbenog zapisnika i očevidnika Uprave, prijam stranaka, po potrebi obavljanje prijepisa i drugih potrebnih uredskih poslova, te obavljanje i drugih poslova po nalogu ravnatelja/ ice.
 
  
  
I) Uprava za zaštitu prirode
      Odjel za biološku raznolikost
      Odsjek za provedbu međunarodnih konvencija
 
1) Stručni suradnik/ca -  VSS –  1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, provjera aktivnog znanja engleskog jezika i provjera poznavanja rada na osobnom računalu.
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 16. studenog 2011. godine s početkom u 8,15 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
- Engleski jezik
 
POSEBNI DIO: 

- INFORMATIKA
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
I) Stručni suradnik/ca:
Poslovi i zadaće: obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom  međunarodnih konvencija, sporazuma i dokumenata iz područja zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti te provedbom Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (CITES), radi s bazom podataka o držateljima, uzgajateljima, uvoznicima i izvoznicima zaštićenih divljih svojti, izdaje dopuštenja i druge akte za prekogranični promet zaštićenih vrsta, vodi evidenciju izdanih dopuštenja, sudjeluje u pripremi izvješća o provedbi međunarodnih konvencija i sporazuma za potrebe tajništva konvencija, sudjeluje u pripremi polazišta i stajališta Republike Hrvatske za konferencije stranaka međunarodnih konvencija i sporazuma, sudjeluje u izradi prijedloga za konferencije stranaka te izmjena i dopuna dodataka konvencija i sporazuma, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i educiranje javnosti o provedbi međunarodnih konvencija, organizira aktivnosti osposobljavanja djelatnika drugih tijela državne uprave nadležnih za provedbu pojedninih konvencija, kontaktira i surađuje s tajništvima konvencija i nadležnim tijelima drugih država stranaka, surađuje s drugim tijelima državne uprave, ustanovama i udrugama koje su uključene u provedbu međunarodnih konvencija, obavlja i ostale poslove koje mu povjeri voditelj/ ica Odsjeka i načelnik/ ica  Odjela.
 


L) Uprava za zaštitu prirode
      Odjel za strateško planiranje u zaštiti prirode i europske integracije
     
1) Stručni suradnik/ca - VSS – 2 izvršitelja - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, provjera aktivnog znanja engleskog jezika i provjera poznavanja rada na osobnom računalu.
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 16. studenog 2011. godine s početkom u 12,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
-Engleski jezik
 
POSEBNI DIO:
 
- INFORMATIKA


Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
L) Stručni suradnik/ca:
Poslovi i zadaće: obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom strateških dokumenata zaštite prirode, a posebice NSAP-a, surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, institucijama, gospodarstvom i civilnim društvom na provedbi pojedinih zadataka iz NSAP-a, sudjeluje u izradi izvješća o stanju prirode, sudjeluje u izradi i praćenju ostvarivanja nacionalnog programa pridruživanja za sektor zaštite prirode, izrađuje stručne podloge za provedbu programa i projekata pomoći i suradnje Europske unije te sudjeluje u praćenju njihove provedbe, sudjeluje u međunarodnim projektima od interesa za Republiku Hrvatsku, vodi očevidnik i izrađuje izvješća o provedbi projekata, prikuplja podatake o projektima u zaštiti prirode za čiju su provedbu zadužene jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, ustanove i udruge, surađuje s domaćim i inozemnim stručnim timovima u organizaciji stručnih savjetovanja, radionica, seminara i tečajeva u svezi propisa EU, evidentira podatke i informacije do kojih dolazi putem kontakata  u okviru međunarodne suradnje, obavlja i ostale poslove i zadatke po nalogu čelnika Odjela.
 
 
  
C) Tajništvo Ministarstva
     Odjel za informatizaciju

1)  Stručni suradnik/ca          VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, provjera aktivnog znanja engleskog jezika i provjera znanja rada na osobnom računalu.

Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 17. studenog 2011. godine s početkom u 8,30 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
-Engleski jezik

POSEBNI DIO:
http://www.algebra.hr/stranice/edukacija/seminar.aspx?sifra=22

- INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

C) Stručni suradnik/ca: 
Poslovi i zadaće: predlaže programske zadaće Uprave za područja kulturnih djelatnosti za koja je zadužen, održava aktualne baze podataka i dokumentaciju o tim djelatnostima, prati i izvješćuje o međunarodnim iskustvima na tom području, sudjeluje u izradbi izvješća, analiza i studija o kulturnim djelatnostima, sudjeluje u izradbi programa nakladničke djelatnosti Uprave, obavlja poslove web mastera za www.min-kulture.hr, prikuplja, evidentira i daje na korištenje dokumentacijsku građu Odjela, surađuje u uspostavljanju datoteka publikacija, polupublikacija i adresara, surađuje na održavanju baza podataka Odjela i informatičkoj obradi dokumenata Uprave, unosi podatke, priprema tekstove i tehnički ih uređuje, pomaže pri organizaciji stručnih skupova,obavlja i druge poslove po nalogu  načelnika/ ice Odjela i voditelja/ ice Odsjeka.
 
 
 
J) Uprava za zaštitu prirode
      Odjel za zaštićena područja
      Odsjek za zaštićena područja međunarodnog i državnog značaja

1) Stručni suradnik/ca - VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, provjera aktivnog znanja engleskog jezika i provjera poznavanja rada na osobnom računalu.

Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 17. studenog 2011. godine s početkom u 10,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.


PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
-Engleski jezik

POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08 i 57/11)
 
- INFORMATIKA

Opis poslova predmetnih radnih mjesta:

J) Stručni suradnik/ca:
Poslovi i zadaće: sudjeluje u obavljanju stručnih i upravnih poslova vezanih za  zaštićena područja, priprema i obrađuje podatke za rad Odsjeka,  te obavlja i druge poslove sukladno nalogu i naputku čelnika Odjela, odnosno čelnika Odsjeka.K) Uprava za zaštitu prirode
      Odjel za zaštićena područja
      Odsjek za zaštitu nežive prirode

1) Stručni suradnik/ca  - VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, provjera aktivnog znanja engleskog jezika i provjera poznavanja rada na osobnom računalu.
 
Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se dana 17. studenog 2011. godine s početkom u 10,00 sati  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
- Engleski jezik

POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08 i 57/11)
 
- INFORMATIKA

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

K) Stručni suradnik/ca:
Poslovi i zadaće: sudjeluje u obavljanju stručnih i upravnih poslova vezanih za zaštitu, očuvanje, istraživanje, korištenje i promicanje nežive prirode, odnosno geo(morfo)loške baštine, priprema i obrađuje podatke za rad Odsjeka te obavlja i druge poslove sukladno nalogu i naputku čelnika Odjela, odnosno čelnika Odsjeka.
   

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 115. od 12. listopada 2011. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
A) Tajništvo Ministarstva
     Odjel za opće, kadrovske i tehničke poslove
     Odsjek za opće i kadrovske poslove   
   
1) Stručni referent/ica u pisarnici,  SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
B) Tajništvo Ministarstva
     Odjel za opće, kadrovske i tehničke poslove
     Odsjek za opće i kadrovske poslove   
   
1) Stručni referent/ica u pismohrani,   SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjera znanja rada na osobnom računalu.
     
 
Testiranje za navedena radna mjesta održat će se dana 03. studenog 2011. godine s početkom u 8,30 sati (GRUPA A), u 9.30 (GRUPA B), u 10,30 (GRUPA C) te u 11,30 (GRUPA D) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
POSEBNI DIO:
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 07/2009)
- INFORMATIKA (stručni referent u pismohrani)
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
A) Stručni referent u pisarnici:
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, koordinira rad pisarnice, vodi urudžbeni zapisnik, upisnik prvo i drugostupanjskih predmeta, registar spisa, raspoređuje spise po ustrojstvenim jedinicama putem internih knjiga, poništava pristojbe, prima podneske od stranaka, sastavlja godišnje izvješće o riješenim i neriješenim predmetima, te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika/ ice Odjela i tajnika/ ice Ministarstva
 
 
B) Stručni referent u pismohrani
Poslovi i zadaće: vodi registar predmeta i arhivsku knjigu, razvrstava i čuva arhivsku građu u pismohrani u skladu s odnosnim propisima te je za to odgovoran, vodi evidenciju dovršenih i posuđenih predmeta, te daje spise na uvid zaposlenicima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika/ ice Odjela i tajnika/ ice ministarstva.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 146. od 27. prosinca 2010. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
  
   
A) Samostalni odjel za pripremu i provedbu projekata Europske unije
       
1) Stručni savjetnik, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  04. veljače 2011. godine s početkom u 10,30 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjere aktivnog znanja engleskog jezika.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
- Znanje engleskog jezika
 
POSEBNI DIO:
 
  
B) Samostalni odjel za pripremu i provedbu projekata Europske unije
      
1) Stručni suradnik, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  04. veljače 2011. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
     
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjere aktivnog znanja engleskog jezika.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/2010)
- Znanje engleskog jezika
 
POSEBNI DIO:
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
A) Stručni savjetnik
Poslovi i zadaće: obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u izradi strateških dokumenata na području kulture za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, surađuje s ostalim upravama u Ministarstvu pri razvoju i razradi projektnih ideja u području kulture, sudjeluje u procesu prijave projekata, razmatra natječajnu dokumentaciju te prati provedbu. Prati propise, izrađuje potrebna izvješća i informacije, sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije te obavlja druge poslove po nalogu nadređenih.
 
B) Stručni suradnik
Poslovi i zadaće: obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u izradi strateških dokumenata na području zaštite prirode za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, surađuje s nadležnim upravama u Ministarstvu pri razvoju i razradi projektnih ideja u području zaštite prirode, sudjeluje u procesu prijave projekata, razmatra natječajnu dokumentaciju te financijski prati provedbu projekata. Prati propise, sudjeluje u izradi potrebnih izvješća i informacija, sudjeluje u arhiviranju dokumentacije radi provođenja postupka revizije te obavlja druge poslove po nalogu nadređenih.
 
 
  
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   46. od 15. travnja 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam vježbenika u državnu službu
 
D) Upravu za zaštitu prirode
      Odjel za zaštićena dobra
      Odsjek za zaštićena dobra međunarodnog i državnog značaja
 
1) Stručni suradnik(vježbenik), VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  15. svibnja 2009. godine s početkom u 8,30 sati(GRUPA A), te u 10,00 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Zakon o zaštiti prirode ( NN 70/05 i 139/08)
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
D) Stručni suradnik (vježbenik)
Poslovi i zadaće:sudjeluje u upravnim i stručnim poslovima u svezi sa zaštićenim područjima međunarodnog i državnog značaja, priprema i obrađuje podatke za rad Odsjeka, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu voditelja Odsjeka.

______________________________________________________________
 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   46. od 15. travnja 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
  
C)  Samostalni odjel za planiranje razvojnih projekata i analitiku     
 
1) Stručni savjetnik,VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  14. svibnja 2009. godine s početkom u 8,30 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, te provjere osposobljenosti za rad na osobnom računalu.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08)
- Podaci iz registra korisnika proračuna („Narodne novine“ br. 120/08)
 
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
C) Stručni savjetnik  
Poslovi i zadaće: obavlja složene stručne i upravne poslove unutar poslova Odjela i sve druge poslove po nalogu načelnika i ministra.

______________________________________________________________
 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   46. od 15. travnja 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
B)      Uprava za zaštitu prirode
         Odjel za biološku raznolikost
         Odsjek za očuvanje genetske raznolikosti   
 
1) Stručni savjetnik, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  14. svibnja 2009. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj i provjera znanja engleskog jezika.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje engleskog jezika
 
POSEBNI DIO:
- Zakon o genetski modificiranim organizmima (“Narodne novine”, broj70/05)
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti (“Narodne novine –
 Međunarodni ugovori”, broj 6/96)
- Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz
 Konvenciju  o biološkoj raznolikosti (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, broj 7/02)
- Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001
 on  the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC (http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0018:20080321:EN:PDF)
- Regulation (EC) no 1946/2003 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on transboundary movements of genetically modified organisms (http://eur- ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:287:0001:0010:EN:PDF)
- http://ec.europa.eu/environment/biotechnology/index_en.htm
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)

Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
B)Stručni savjetnik  
Poslovi i zadaće:  obavlja složene stručne i upravne poslove u svezi s uporabom genetski modificiranih organizama i zaštitom udomaćenih divljih svojti, utvrđuje mjere biološke sigurnosti u dopuštenjima i drugim aktima vezano uz uporabu genetski modificiranih organizama, sudjeluje u provedbi Protokola o biološkoj sigurnosti, radi s registrom izdanih dopuštenja o uporabi genetski modificiranih organizama, surađuje s drugim tijelima državne uprave te područne uprave i lokalne samouprave, ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove vezano uz uporabu genetski modificiranih organizama te očuvanje udomaćenih biljnih i životinjskih svojti, sudjeluje u izradi i davanju mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa iz zaštite genetske raznolikosti i uporabe genetski modificiranih organizama, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga Odjela, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i načelnika Odjela.
 
______________________________________________________________ 
 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   46. od 15. travnja 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
A)      Uprava za zaštitu prirode
         Odjel za biološku raznolikost
         Odsjek za ekološku mrežu     
 
1) Viši stručni savjetnik, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  13. svibnja 2009. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, provjera poznavanja rada na osobnom računalu i provjera znanja stranog jezika.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje jednog stranog jezika
 
POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 70/05, 139/08)
- Uredba o proglašenju ekološke mreže („Narodne novine“ br. 109/07)
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa
 (Bernska konvencija) („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 6/2000)
- COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural
 habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7) - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:EN:PDF
 - http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index en.htm
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
  
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
A) Viši stručni savjetnik  
Poslovi i zadaće: obavlja složene stručne i upravne poslove u svezi s očuvanjem ekološke mreže sa sustavom ekološki značajnih područja, izrađuje uvjete zaštite prirode u postupcima izrade dokumenata prostornog uređenja i planova korištenja prirodnih dobara izvan područja zaštićenih prirodnih vrijednosti, sudjeluje u izradi akata dopuštenja i kompenzacijskih uvjeta, sudjeluje u utvrđivanju prostorno planskih mjera zaštite, izrađuje stručne podloge u postupcima planiranja i zaštite područja prirode i prirodne baštine od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku, surađuje s povjerenstvima za procjenu utjecaja na prirodu i okoliš kod zahvata od interesa i važnosti za Republiku Hrvatsku, sudjeluj eu davanju mišljenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise, te sudjeluje u izradi prijedloga za promjenu propisa, sudjeluje u izradi mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa iz područja povezanih s očuvanjem ekološke mreže i sustava ekološki značajnih područja, surađuje s drugim tijelima državne uprave te područne uprave i lokalne samouprave, ustanovama, udrugama te pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove vezane uz očuvanje ekološke mreže, obavlja i ostale poslove koje mu povjeri voditelja Odsjeka i načelnik Odjela.
______________________________________________________________ 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   31. od 11. ožujka 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
  
1. za prijam vježbenika u državnu službu
  
C) Uprava za zaštitu kulturne baštine
      Odjel za arheološku baštinu
 
1) Stručni suradnik (vježbenik) – konzervator, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  24. travnja 2009. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („NN“ br. 69/99,151/03,157/03)
- pitanja iz opće kulture
- web-stranice Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr ) i UNESCO-a
- dnevni tisak, TV
 
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
C) Stručni suradnik (vježbenik)
Poslovi i zadaće: prikuplja, evidentira i znanstvenim metodama obrađuje arheološku baštinu za izradu konzervatorske dokumenta­cije, kao podloge za utvrđivanje spomeničkih svojstava i vrednovanja arheološke baštine, obavlja stručnu obradu pokretnih i nepokretnih arheo­loških spomenika i zaštite arheoloških zona, lokalite­ta i prostora, obavlja poslove evidencije i reambulacije arheoloških spomenika, surađuje na poslovima arheološke topografije, obavlja poslove stručnog nadzora nad arheološkim radovima u zaštićenim arheološkim
zonama, lokalitetima i prostorima, ažurira bazu podataka dokumentacije arheoloških spome­nika, sudjeluje u provođenju konzervatorskih istraživanja na arheološkim lokalitetima u svrhu njegove zaštite, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka, načelnika Odjela ili ravnatelja.
 ______________________________________________________________

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   31. od 11. ožujka 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam vježbenika u državnu službu
 
A) Uprava za gospodarenje i financiranje
      Odjel za planiranje i financiranje
      Odsjek za dokumentacijsko-analitičke poslove i investicije
 
1) Stručni suradnik (vježbenik), VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  23. travnja 2009. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, te provjere osposobljenosti za rad na osobnom računalu
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
- Zakon o proračunu („NN“ br. 87/08)
- Podaci iz registra korisnika proračuna („NN“ br. 120/08)
 
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr )
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
A) Stručni suradnik (vježbenik)
Poslovi i zadaće: prati financiranje programa, prikuplja i obrađuje odgovarajuću dokumentaciju vezanu za financiranje ustanova kulture, udruga i kulture, prati financiranje programa jedinica lokalne uprave i samouprave u dijelu kulture, prati realizaciju financijskog plana Ministarstva po pojedinim djelatnostima i namjenama, surađuje u izradi godišnjih i višegodišnjih planova i programa, te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i voditelja Odsjeka.
 _____________________________________________________________

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   21. od 16. veljače 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
  
1. za prijam službenika u državnu službu
 
A) Uprava za normativne i upravno-pravne poslove
      Odjel za upravno-pravne poslove (mjesto rada Dubrovnik)   
 
1) Viši upravni savjetnik za upravno-pravne poslove, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  08. travnja 2009. godine s početkom u 10,00 sati u  prostorijama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, C.Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („NN“ 69/99 ,  151/03, 157/03)
- Zakon o zaštiti prirode( NN 70/05, 139/08)
- Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN“ 48/04 )
- Zakon o ustanovama („NN“ 76/93,  „NN“ 29/97 i „NN“ 47/9935/08)
- Zakon o medijima (NN 59/04)
- Zakon o knjižnicama („NN“ 105/97, „NN“ 5/98 Ispravak,„NN“ 104/00)
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
A) Viši upravni savjetnik za upravno-pravne poslove
Poslovi i zadaće: daje stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primje­nom zakona i drugih propisa, pruža stručnu pravnu pomoć i s tim u svezi izrađuje predloške odgovarajućih akata, prati primjenu i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa, sudjeluje u upravnom postupku, a posebno u prvostupanjskom upravnom postupku, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i ravnatelja.
 _____________________________________________________________
 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   21. od 16. veljače 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam vježbenika u državnu službu

 I) Uprava za zaštitu kulturne baštine
      Konzervatorski odjel u Bjelovaru  
 
1) Stručni suradnik (vježbenik) – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  01. travnja 2009. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja jednog stranog jezika  i informatike.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje jednog stranog jezika
 
POSEBNI DIO:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
  
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
  
I) STRUČNI SURADNIK-KONZERVATOR ZA NEPOKRETNA I POKRETNA KULTURNA DOBRA
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, izrađuje stručna mišljenja, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 _____________________________________________________________

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   21. od 16. veljače 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam vježbenika u državnu službu
 
F) Upravu za međunarodnu kulturnu suradnju
      Odjel za međunarodnu kulturnu suradnju
      Odsjek za bilateralnu kulturnu suradnju
  
1) Stručni suradnik (vježbenik), VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  24. ožujka 2009. godine s početkom u 8,30 sati(GRUPA A), te u 11,00 sati (GRUPA B) i 25. ožujka 2009. godine s početkom u 8,30 sati(GRUPA C), te u 11,00 sati (GRUPA D)  u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj i provjera poznavanja rada na osobnom računalu i poznavanja jednog svjetskog jezika.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- znanje jednog svjetska jezika

POSEBNI DIO:
- Zakon o kulturnim vijećima, NN 48/2004.
- Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, NN 28/96
- Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu kultura (od 2007. do 2013.), NN – MU 7/07
- Europska kulturna konvencija, NN-MU 1/99
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 

Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
F) Stručni suradnik
Poslovi i zadaće: sudjeluje u izradi programa bilateralne kulturne suradnje, dogovara s institucijama i pojedincima prijedloge za međunarodnu suradnju, prati njihov rad i prenosi informacije do kojih dolazi kontaktima s međunarodnim tijelima, institucijama, rješava pojedine predmete u suradnji sa savjetnicima i višim savjetnicima, kontaktira s veleposlanstvima i kulturnim centrima stranih zemalja RH, kao i konzularnim predstavništvima i veleposlanstvima RH u inozemstvu, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka i načelnika Odjela.
 _____________________________________________________________

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   21. od 16. veljače 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam vježbenika u državnu službu
 
G) Upravu za kulturni razvitak
      Odjel za muzejsku i galerijsku djelatnost
 
1) Stručni suradnik (vježbenik), VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  19. ožujka 2009. godine s početkom u 8,30 sati  (GRUPA A), te u 10,00 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
  
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
 
- Zakon o kulturnim vijećima ( NN 48/04)
- Zakon o Nagradi Vladimir Nazor ( NN 27/91)
- Zakon o muzejima (NN 142/98)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (47/90, 27/93)
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
G) Stručni suradnik (vježbenik)
Poslovi i zadaće: radi na pripremi i obradi stručnih podloga iz djelokruga Odjela potrebnih za rad viših savjetnika, sudjeluje u pripremi i obradi muzejsko-galerijskih godišnjih programa, obavlja stručne i administrativne poslove za Hrvatsko muzejsko vijeće, Kulturno vijeće za novu medijsku kulturu, Kulturno vijeće za likovnu umjetnost, vodi Očevidnik muzejsko-galerijskih ustanova, prati programe likovne djelatnosti, programe koji potiču novu medijsku kulturu i kulturu mladih, priprema odgovarajuća izvješća, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i ravnatelja.
_____________________________________________________________

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   21. od 16. veljače 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam vježbenika u državnu službu
 
H) Upravu za kulturni razvitak
      Odjel za digitalizaciju knjižnične, arhivske i muzejske građe     
 
1) Stručni suradnik (vježbenik), VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  20. ožujka 2009. godine s početkom u 8,30 sati(GRUPA A), te u 11,00 sati (GRUPA B) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
  
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj i provjeru poznavanja rada na osobnom računalu i poznavanja engleskog jezika.
 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- znanje engleskog jezika

POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 69/99 ,  151/03, 157/03)
- Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 172/03)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97)
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07)
- Zakon o muzejima (NN 142/98)

Drugi izvori:
Nacionalni program digitalizacije arhivske , knjižnične i muzejske građe     

INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
H) Stručni suradnik (vježbenik)
Poslovi i zadaće: priprema i obrađuje godišnje programe digitalizacije, prati i sistematizira izvješća po izvršenju programa, priprema odgovarajuća izvješća i mišljenja, surađuje na prikupljanju podataka i pripremi stručnih podloga potrebnih za rad višeg savjetnika, surađuje na pripremi sjednica i sastanaka Vijeća i Ureda projekta „Hrvatska kulturna baština“, priprema i obrađuje podatke za Odjel, te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i ravnatelja.
_____________________________________________________________

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   21. od 16. veljače 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam službenika u državnu službu
 
C) Upravu za međunarodnu kulturnu suradnju
      Odjel za međunarodnu kulturnu suradnju
      Odsjek za bilateralnu kulturnu suradnju
  
1) Viši stručni savjetnik, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  18. ožujka 2009. godine s početkom u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj i provjera poznavanja rada na osobnom računalu i poznavanja dva svjetska jezika.
 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
-znanje dva svjetska jezika
 

POSEBNI DIO:
- Zakon o kulturnim vijećima, NN 48/2004.
Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, NN 28/96
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu kultura (od 2007. do 2013.), NN – MU 7/07
Europska kulturna konvencija, NN-MU 1/99
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
C) Viši stručni savjetnik
Poslovi i zadaće: izrađuje nacrte bilateralnih ugovora, programa i protokola kulturne suradnje i koordinira njihovo sklapanje i izvršavanje, koordinira projekte u sklopu bilateralnih i multilateralnih inicijativa, sudjeluje u izradi godišnjeg programa i financijskog plana međunarodne kulturne suradnje, izrađuje stručne analize i izvješća o kulturnoj suradnji, kontaktira s veleposlanstvima i kulturnim centrima stranih zemalja RH, kao i diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka i načelnika Odjela.
_____________________________________________________________

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   21. od 16. veljače 2009. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam vježbenika u državnu službu
 
E) Uprava za gospodarenje i financiranje
      Odjel za planiranje i financiranje
      Odsjek za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu
      Pododsjek likvidature i deviznog plaćanja
 
1) Računovodstveni referent (vježbenik)- financijski knjigovođa-likvidator, SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana 18. ožujka 2009. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu(„Narodne novine“ br. 27/05, 127/07)
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
E) Računovodstveni referent (vježbenik)- financijski knjigovođa-likvidator
Poslovi i zadaće: Obavlja kontrolu i vodi knjigu ulaznih računa, ispis virmanskih naloga i priprema za plaćanje te evidenciju plaćanja tekućih izdataka Ministarstva.
Obavlja kontrolu dokumentacije za plaćanje, priprema plaćanja, ispisuje virmane, kompletira izvode, vodi evidenciju realizacije programa i svih plaćanja vezanih uz financiranje programske djelatnosti. Obavlja poslove autorskih honorara i ugovora o djelu, te ostale poslove po nalogu načelnika Odjela, voditelja Odsjeka i voditelja Odjeljka.Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   146. od 17. prosinca 2008. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam službenika i vježbenika u državnu službu
    Uprava za zaštitu kulturne baštine
    Konzervatorski odjel u Rijeci
 
D) Stručni referent,VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  04. veljače 2009.   godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka.
 
H) Stručni suradnik (vježbenik) – konzervator za pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  04. veljače 2009.   godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka.
 
I) Stručni referent (vježbenik) – konzervator tehničar,VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijemeodržati dana  04. veljače 2009.   godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
D) STRUČNI REFERENT
Poslovi i zadaće: obavlja jednostavnije poslove u pripremanju dokumentacije, prikuplja, sređuje i vrši obradu podataka prema uputama, obavlja poslove u svezi s prijemom stranaka, telefonskim i drugim porukama, zaprima i raspoređuje ulaznu i izlaznu poštu, vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta, obavlja kompletiranje i arhiviranje akata, raspoređuje putne naloge, obavlja prijepis i piše po diktatu, vodi kadrovsku evidenciju Odjela, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
H) STRUČNI SURADNIK- KONZERVATOR ZA POKRETNA KULTURNA DOBRA
Poslovi i zadaće: izrađuje metodološke osnove, standarde i smjernice za zaštitu pokretnih kulturnih dobara, izrađuje stručna mišljenja i ekspertize, izrađuje stručna mišljenja i prijedloge za preventivnu zaštitu i registraciju pokretnih kulturnih dobara, obavlja arhivska istraživanja, sudjeluje u provođenju upravnog postupka i stručnog nadzora u poslovima zaštite pokretnih kulturnih dobara, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
I) STRUČNI REFERENT - KONZERVATOR TEHNIČAR
Poslovi i zadaće: obavlja crtanje i tuširanje nacrta i projekata, obavlja arhitektonsko snimanje spomenika, obavlja odlaganje nacrta i planova, oprema elaborate i projekte, pomoć u konzervatorskom nadzoru kod izvođenja zaštitnih radova, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   146. od 17. prosinca 2008. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam vježbenika u državnu službu
G) Uprava za zaštitu kulturne baštine
      Konzervatorski  odjel u Osijeku
 
1) Stručni suradnik (vježbenik) – konzervator za nepokretna kulturna dobra,VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  29. siječnja 2009. godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Osijeku, Kuhačeva 28, 31000 Osijek.
 
F) Uprava za zaštitu kulturne baštine
     Konzervatorski odjel u Krapini   
 
1) Stručni suradnik (vježbenik) – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  30. siječnja 2009. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Krapini, Magistratska 12, 49000 Krapina.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja jednog stranog jezika  i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje jednog stranog jezika
 
POSEBNI DIO:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)  

INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
G) STRUČNI SURADNIK - KONZERVATOR ZA NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim kulturnim dobrima, surađuje u izradi stručnih mišljenja, evidentira, valorizira, te surađuje u izradi konzervatorske dokumentacije kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, surađuje u izradi urbanističko-konzervatorskih uvjeta za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
F) STRUČNI SURADNIK- KONZERVATOR ZA NEPOKRETNA I POKRETNA
     KULTURNA DOBRA
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, izrađuje stručna mišljenja, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06, 8/07 i 13/08), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 146. od 17. prosinca 2008. godine  održati dana 28. siječnja 2009. godine u 9,00 sati (velika dvorana - soba br. 112)  u  Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, za radna mjesta  kako slijedi
 
Upravu za izvedbene umjetnosti i audiovizualnu djelatnost
      Odjel za dramske umjetnosti
      Odsjek za kulturno umjetnički amaterizam
 
1) Stručni suradnik (vježbenik)
      VSS – 2 izvršitelja - na neodređeno vrijeme
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja engleskog jezika i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje engleskog jezika
 
 POSEBNI DIO:
Stručni suradnik  u Odsjeku za kulturno umjetnički amaterizam
 
- pitanja iz opće kulture
- akademik Nikola Batušić: Uvod u teatrologiju
- web stranice hrvatskih kazališta
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
OPIS POSLOVA:
Odjel za dramske umjetnosti
 
STRUČNI SURADNIK
Poslovi i zadaće: prati i proučava stanje na području dramskog stvaralaštva, surađuje na izradi zakonskih i drugih propisa, te stručnih materijala za područje koje prati, analizira i prati dramske programe, prati rad strukovnih udruga i odgovarajućih institucija, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i ravnatelja.

 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   146. od 17. prosinca 2008. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1.za prijamslužbenikau državnu službu
A) Uprava za knjigu i knjižnice
     Odjel za knjižničnu djelatnost
     
1) Viši stručni savjetnik, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  26. siječnja 2009. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
  
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja engleskog jezika  i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj  41/2001)
- Znanje engleskog jezika
 
POSEBNI DIO:
Financiranje kulture
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 - Pročišćeni tekst , NN 27/93)
- Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2008.
Odlučivanje u kulturi
- Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04 )
Zakoni:
- Zakon o knjižnicama (NN 105/97; NN 5/98 Ispravak, NN 104/00)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93 29/97, 47/99 - Ispravak)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
Pravilnici:
- Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
- Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci (NN 21/99)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
Uredbe:
- Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
B) Tajništvo Ministarstva
      Odjel za opće, kadrovske i tehničke polove
      Odsjek za opće, kadrovske i tehničke poslove
 
1) Stručni suradnik, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  26. siječnja 2009. godine s početkom u 11,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj  41/2001)
 
POSEBNI DIO:
- Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08)
- Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
   („Narodne novine“ br 8/06, 8/07, 13/08)
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
A) Viši stručni savjetnik
Poslovi i zadaće: prati i proučava stanje u knjižničnoj djelatnosti, priprema odgovarajuća izvješća i mišljenja te predlaže mjere za poboljšanje stanja u djelatnosti, obavlja poslove pripreme sjednica Hrvatskog knjižničnog vijeća i sastanaka voditelja matičnih knjižnica, surađuje u izradi provedbenih propisa u knjižničnoj djelatnosti, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i ravnatelja.
 
B) Stručni suradnik
Poslovi i zadaće: sudjeluje u izradi strategije, programa i planova izobrazbe zaposlenika u Ministarstvu, vodi personalnu dokumentaciju i osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika, priprema sve pojedinačne akte u svezi državne službe sukladno odnosnim pozitivnim propisima i kolektivnom ugovoru, izrađuje odnosno sudjeluje u izradi izvješća, analiza i drugih stručnih materijala iz područja rada Odsjeka, prati donošenje i primjenu svih propisa koji se odnose na djelokrug rada Odsjeka, kao i kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, obavlja i ostale kadrovske poslove (npr. poslovi u svezi zdravstvenog i mirovinskog osiguranja), obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i voditelja Odsjeka.
 


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   131. od 12. studenog 2008. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam vježbenika u državnu službu
        Uprava za zaštitu kulturne baštine
        Konzervatorski odjel u Gospiću    
 
1) Stručni suradnik (vježbenik) – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  19. prosinca 2008. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
2) Viši stručni referent dokumentarist (vježbenik) –   VŠS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  19. prosinca 2008. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja jednog stranog jezika (testiranje iz znanja stranog jezika odnosi se na radno mjesto Stručni suradnik) i informatike (testiranje iz znanja informatike odnosi se na radno mjesto Stručni suradnik). Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001
- Znanje jednog stranog jezika ( za radno mjesto Stručni suradnik)
 
POSEBNI DIO:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr )
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e ( za radno mjesto Stručni suradnik)
 
 2. za prijam službenika u državnu službu
         Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode
         Odjel za inspekcijske poslove zaštite prirode   
 
1) Inspektor zaštite prirode, VSS – 3 izvršitelja - na neodređeno vrijeme održati dana  19. prosinca 2008. godine s početkom u 11,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
-         Zakon o zaštiti prirode                   NN 70/05
-         Zakon o sustavu državne uprave    NN 190/03
-         Zakon o državnom inspektoratu    NN 76/99
-         Zakon o zaštiti okoliša                   NN 82/94, 128/99
-         Zakon o morskom ribarstvu           NN 46/97, 48/05
-         Zakon o slatkovodnom ribarstvu   NN 49/05
-         Zakon o šumama                            NN 140/05, 82/06
-         Zakon o vodama                             NN 170/95, 150/05
-         Zakon o lovstvu                              NN 140/05
-         Zakon o zaštiti životinja                 NN 135/06
-         Zakon o veterinarstvu                     NN 70/97, 105/01, 172/03

Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
A) Stručni suradnik  – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, izrađuje stručna mišljenja, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradnju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih povijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
B) Viši stručni referent- dokumentarist  
Poslovi i zadaće: vodi urudžbeni zapisnik i ostale knjige, arhivira administrativnu dokumentaciju, vodi osobni očevidnik službenika i namještenika, obavlja obračun plaća i naknada, vodi pomoćne knjige ulaznih i izlaznih računa, ispunjava putne i druge naloge, upućuje stranke i prima telefonske pozive, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
C) Inspektor zaštite prirode
Poslovi i zadaće: obavlja nadzor provođenja mjera zaštite prirode čije proglašenje o zaštiti donosi Županijska skupština ili Skupština Grada Zagreba, obavlja nadzor nad provođenjem mjera zaštite pojedine biljne, gljivlje i životinjske vrste, obavlja nadzor nad držanjem i uzgojem zaštićenih i drugih divljih vrsta za koje je potrebno ishoditi dopuštenje ovog Ministarstva, obavlja nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i rješenjima Ministarstva, nadzire propisane dokumente i mjere zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti, odgovoran je za stručno i pravovremeno izvršenje zadataka, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela.
 


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   131. od 12. studenog 2008. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam vježbenika u državnu službu
A) Uprava za zaštitu kulturne baštine
      Konzervatorski odjel u Sisku    
 
1) Stručni suradnik (vježbenik) – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  18. prosinca 2008. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja jednog stranog jezika (testiranje iz znanja stranog jezika odnosi se na radno mjesto u Sisku) i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje jednog stranog jezika
 
POSEBNI DIO:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
 B) Tajništvo Ministarstva
      Odjel za informatizaciju
      Odsjek za tehničko-informatičke poslove
      Pododsjek za informatičke poslove
 
1) Informatički referent (vježbenik), SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana  18. prosinca 2008. godine s početkom u 11,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj (informatika). Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
A) Stručni suradnik  – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna
Poslovi i zadaće: provodi mjere zaštite nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, izrađuje stručna mišljenja, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i  ambijenata graditeljske baštine, izrađuje urbanističko-konzervatorske uvjete za izgradn­ju, odnosno uređenje prostora unutar zaštićenih po­vijesnih cjelina i ambijenata, obavlja poslove upravnog postupka, operative i konzervatorskog nadzora nad nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, objektima i prostorima unutar zaštićenih cjelina, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 
B) Informatički referent
Poslovi i zadaće: obavljanje manje složenih poslova u informatičkom sustavu, davanje stručne podrške korisnicima informatičkih resursa, održavanje i upravljanje sustava baza podataka prema dobivenim projektnim uputama kao i obavljanje odgovarajućih stručnih i tehničkih poslova po nalogu načelnika Odjela, voditelja Odsjeka i voditelja Pododsjeka.
 

 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06, 8/07 i 13/08), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata za radno mjesto stručnog suradnika(vježbenika) koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 131. od 12. studenog 2008. godine održati dana 17. prosinca 2008. godine u 9,00 sati (velika dvorana - soba br. 112)  u  Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,odnosno za radno mjesto višeg stručnog savjetnika u 11,00 sati za radna mjesta  kako slijedi

Uprava za zaštitu prirode
Odjel za održivo korištenje prirodnih dobara
Odsjek za planove gospodarenja prirodnim dobrima
 
1) Viši stručni savjetnik, VSS – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme
1) Stručni suradnik (vježbenik), VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja stranog jezika i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje jednog svjetskog jezika
 
POSEBNI DIO:
Viši stručni savjetnik:
1. Zakon o zaštiti prirode( Narodne novine 70/05)
 
Stručni suradnik (vježbenik):
1. Zakon o zaštiti prirode( Narodne novine 70/05)
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e

OPIS POSLOVA:
Odjel za održivo korištenje prirodnih dobara
Odsjek za planove gospodarenja prirodnim dobrima
 
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK
Poslovi i zadaće: sudjeluje u upravnim i stručnim poslovima u svezi sa zaštićenim područjima lokalnog značaja, priprema i obrađuje podatke za rad Odsjeka, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu načelnika Odjela i voditelja Odsjeka.
 
STRUČNI SURADNIK
Poslovi i zadaće: sudjeluje u upravnim i stručnim poslovima u svezi sa zaštićenim područjima lokalnog značaja, priprema i obrađuje podatke za rad Odsjeka, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu načelnika Odjela i voditelja Odsjeka.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06, 8/07 i 13/08), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 120. od 17. listopada 2008. godine održati dana 28. studenoga 2008. godine u 9,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, za radna mjesta kako slijedi
 
Upravu za izvedbene umjetnosti i audiovizualnu djelatnost
Odjel za glazbu, glazbeno – scenske i plesne umjetnosti
 
1) Viši stručni savjetnik za glazbene djelatnost, VSS – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme
1) Stručni suradnik (vježbenik), VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Upravu za izvedbene umjetnosti i audiovizualnu djelatnost
Odjel za dramske umjetnosti
Odsjek za kulturno umjetnički amaterizam
 
1) Viši stručni savjetnik, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja engleskog jezika i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje jednog svjetskog jezika (za radno mjesto: stručni suradnik - vježbenik)
 
POSEBNI DIO:
Viši stručni savjetnik za glazbene djelatnosti:
1. web stranice Ministarstva kulture / Kulturne djelatnosti / Glazba, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti
2. web stranice Ministarstva kulture / Financiranje / Odobreni programi / Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti / Kulturno-umjetnički amaterizam
3. Almanah hrvatske glazbe 2007, nakladnik Piano d.o.o., 2007., priređivači HGU, HUOKU, HUZIP
4. Almanah Hrvatsko društvo skladatelja, 60 godina, od 1945. – 2005., nakladnik Hrvatsko društvo skladatelja, 2005.
5. Guide to Croatian Dance 2006, nakladnik Hrvatski centar ITI, 2006.
 
Stručni suradnik (vježbenik):
1. web stranice Ministarstva kulture / Financiranje / Odobreni programi / Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti / Kulturno-umjetnički amaterizam
2. Almanah hrvatske glazbe 2007, nakladnik Piano d.o.o., 2007., priređivači HGU, HUOKU, HUZIP
3. Almanah Hrvatsko društvo skladatelja, 60 godina, od 1945. – 2005., nakladnik Hrvatsko društvo skladatelja, 2005.
4. Guide to Croatian Dance 2006, nakladnik Hrvatski centar ITI, 2006.
 
Viši stručni savjetnik u Odsjeku za kulturno umjetnički amaterizam
- pitanja iz opće kulture
- ak. Nikola Batušić: Uvod u teatrologiju
- ak. Nikola Batušić: Povijest hrvatskog kazališta
- web stranice hrvatskih kazališta
 
Stručni savjetnik u Odsjeku za kulturno umjetnički amaterizam
- pitanja iz opće kulture
- akademik Nikola Batušić: Uvod u teatrologiju
- web stranice hrvatskih kazališta
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
OPIS POSLOVA:
Odjel za glazbu, glazbeno – scenske i plesne umjetnosti
 
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA GLAZBENE DJELATNOSTI
Poslovi i zadaće: priprema, stručno obrađuje i prati područje glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, te predlaže mjere za unapređivanje djelatnosti, izrađuje izvješća, analize i mišljenja, surađuje na izradi zakonskih i drugih propisa, koordinira rad stručnih sjednica, analizira plan financiranja i izvršenja programa    glazbenih i glazbeno-scenskih djelatnosti te posebnih natječaja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i ravnatelja.
 
STRUČNI SURADNIK
Poslovi i zadaće: priprema, stručno obrađuje i koordinira programe folklornog i glazbenog amaterizma, surađuje na izradi zakonskih i drugih propisa, prati rad ustanova i udruga u čijem je djelokrugu područje kulturno-umjetničkog amaterizma, obavlja administrativne i druge stručne poslove, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i ravnatelja.
 
Odjel za dramske umjetnosti
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK
Poslovi i zadaće: prati i proučava stanje na području filmskog stvaralaštva i novih medija, surađuje na izradi zakonskih i drugih propisa, izrađuje stručne materijale za područje koje prati, predlaže mjere za unapređivanje filmskog stvaralaštva, koordinira rad na programima filmskih festivala, prati rad strukovnih udruga, analizira programe filmskih institucija, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i ravnatelja.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06, 8/07 i 13/08), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 120. od 17. listopada 2008. godine za radno mjesto – stručni referent – SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Upravi za inspekcijske poslove zaštite prirode održati dana 14. studenoga 2008. godine u 9,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj i poznavanja informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

POSEBNI DIO:
- Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 190/03 – pročišćeni tekst, 199/03, 79/07)
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine" broj , 190/03
30/04, 136/04, 22/05 i 44/06)
- Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 38/87 i 42/88)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture ("Narodne novine" broj 21/08 i 70/08)

INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

STRUČNI REFERENT
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, zaprima i evidentira poštu za Upravu, sastavlja manje složene odnosno rutinske dopise u Upravi te za njih vodi internu evidenciju primitka i dostave, osigurava urednu otpremu pošte i potpisivanje akata Uprave, obavlja poslove prijepisa i drugih potrebnih uredskih poslova, te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06, 8/07 i 13/08), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 102. od 08. rujna 2008. godine za radno mjesto – viši stručni savjetnik u Odjelu za digitalizaciju knjižnične, arhivske i muzejske građe održati dana 01. listopada u 10,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb:

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja engleskog jezika i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje engleskog jezika
 
POSEBNI DIO:
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97)
- Zakon o knjižnicama (NN 105/97)
- Zakon o muzejima (NN 142/98)
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03);
- Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 79/07)
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak)
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
DRUGI IZVORI:
Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe
www.kultura.hr
www.min-kulture.hr
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
VIŠI STRUČNI SAVJETNIK
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, – filozofski fakultet, položen državni stručni ispit i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje rada na osobnom računalu, aktivno znanje engleskog jezika.
 
Broj izvršitelja: 1
Poslovi i zadaće: prati i proučava, te predlaže mjere za poboljšanje procesa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti, obavlja poslove priprema sjednica Vijeća projekta „Hrvatska kulturna baština“ te sastanaka Ureda projekta, surađuje u izradi provedbenih propisa u navedenoj djelatnosti, te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i ravnatelja.
 
 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   81. od 14. srpnja 2008. godine za radna mjesta kako slijedi:
 
1. za prijam službenika i vježbenika u državnu službu
A) Uprava za zaštitu kulturne baštine
      Konzervatorski odjel u Rijeci
 
1) Stručni suradnik – konzervator za pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana 22. rujna 2008.   godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka.
 
B) Stručni suradnik (vježbenik) – konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana 22. rujna 2008.   godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka.
 
2. za prijam vježbenika u državnu službu

C) Uprava za zaštitu kulturne baštine
      Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu     
 
1) Stručni suradnik (vježbenik) – konzervator za nepoketna i pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana 15. rujna 2008. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu, Ante Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod.

D) Uprava za zaštitu kulturne baštine
      Konzervatorski odjel u Zagrebu     
 
1) Stručni suradnik (vježbenik) – konzervator, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme održati dana 15. rujna 2008. godine s početkom u 9,00 sati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja jednog stranog jezika (testiranje iz znanja stranog jezika odnosi se na radno mjesto u Slavonskom Brodu) i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje jednog stranog jezika (za radno mjesto u Slavonskom Brodu)
 
POSEBNI DIO:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   60. od 28. svibnja 2008. godine za radna mjesta - Stručni suradnik (vježbenik) - VSS – 2 izvršitelja - na neodređeno vrijeme u Odsjeku za planove gospodarenja prirodnim dobrima u Odjelu za održivo korištenje prirodnih dobara, Uprave za zaštitu prirode održati dana 03. srpnja 2008. godine s početkom u 9,00 sati (mala dvorana - soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. - Stručni suradnik - VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme u Odjelu za kulturnu kontaktnu točku Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju Ministarstva kultureodržati dana 07. srpnja 2008. godine s početkom u 9,00 sati (mala dvorana - soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja


PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

POSEBNI DIO:
- Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08)
- Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
(„Narodne novine“ br 8/06, 8/07, 13/08)

INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

STRUČNI SURADNIK
Uvjeti: VSS – pravni fakultet, bez radnog iskustva (vježbenik),
položen državni stručni ispit, osposobljenost za rad na osobnom računalu.

Broj izvršitelja: 1

Poslovi i zadaće: sudjeluje u izradi strategije, programa i planova izobrazbe i usavršavanja zaposlenika u Ministarstvu, vodi personalnu dokumentaciju i osobne očevidnike službenika i namještenika, priprema sve pojedinačne akte u svezi državne službe sukladno pozitivnim propisima i kolektivnom ugovoru, izrađuje izvješća, analize i druge potrebne stručne dopise koji se odnose na djelokrug rada Odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i tajnika Ministarstva.
 Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 125 od 06. prosinca 2007. godine za radno mjesto – stručni referent – SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Upravi za međunarodnu kulturnu suradnju, održati dana 03. siječnja 2008. godine u 10,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
- Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 190/03 – pročišćeni tekst, 199/03, 79/07)
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine" broj 190/03, 30/04, 136/04, 22/05 i 44/06)
- Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 38/87 i 42/88)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture ("Narodne novine" broj broj 81/06, 98/06, 142/06, 59/07 i 89/07)

Znanje stranog jezika

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
Stručni referent
Uvjeti: SSS – upravne ili druge odgovarajuće struke, najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci, položen državni stručni ispit, prednost znanje engleskog jezika.

Broj izvršitelja: 1

Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, obavlja poslove za potrebe Uprave u vezi s prijamom stranaka, sazivanja sastanaka, primanja i prenošenja poruka, kontaktira s veleposlanstvima i kulturnim centrima stranih zemalja RH, kao i konzularnim predstavništvima i veleposlanstvima RH u inozemstvu, zaprima i evidentira poštu u Upravi, vodi internu evidenciju i raspodjelu pošte, brine o prijepisu, potpisivanju i otpremi predmeta, priprema putne naloge za potrebe Uprave, vodi evidenciju cjelokupnih izvješća, konvencija, preuzima i kompletira spise i predmete, vodi knjigu pismohrane i daje spise na uvid djelatnicima, obavlja poslove razlučivanja i uništavanja zastarjele građe u pismohrani, obavlja poslove prijepisa i drugih potrebnih uredskih poslova, te i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 125 od 06. prosinca 2007. godine za radno mjesto – stručni referent – SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Upravi za normativne i upravno-pravne poslove, održati dana 28. prosinca 2007. godine u 8,30 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.


Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:

Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
- Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 190/03 – pročišćeni tekst, 199/03, 79/07)
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine" broj 190/03, 30/04, 136/04, 22/05 i 44/06)
- Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 38/87 i 42/88)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture ("Narodne novine" broj broj 81/06, 98/06, 142/06, 59/07 i 89/07)
Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

Stručni referent
Uvjeti: SSS – gimnazija, upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci, poznavanje rada na PC, položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja: 1
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i obrada podataka i dokumentacije prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, vođenje urudžbenog zapisnika i očevidnika Uprave, prijam stranaka, po potrebi obavljanje prijepisa i drugih potrebnih uredskih poslova, te obavljanje i drugih poslova po nalogu pomoćnika ministra.
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 96 od 19. rujna 2007. godine za radno mjesto pod I. A. 1) Inspektor zaštite prirode - VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (mjesto rada u Dubrovniku) u Odjelu za pravne i inspekcijske poslove Upravi za zaštitu prirode održati dana 21. studenoga 2007. godine u 11,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku, C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik.


Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu prirode:
- Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine broj 162/03, 70/05)
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 22. studenoga 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Trogiru, Gradska 23, 21220 Trogir, održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 111. od 29. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radna mjesto pod točkom I. stavkom A. za prijam vježbenika, kako slijedi:

A) Uprava za zaštitu kulturne baštine
I) Konzervatorski odjel u Trogiru
1) Stručni suradnik (vježbenik) - konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra - VSS
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete

Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 21. studenog 2007. godine u 10,00 i 12,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Puli, Ulica Grada Graza 2, 52000 Pula, održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109. od 24. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radna mjesta pod točkom I. stavkom B. za prijam vježbenika i točkom II. stavkom A za prijam službenika, kako slijedi:

10,00 sati

B) Uprava za zaštitu kulturne baštine
I) Konzervatorski odjel u Puli
1) Stručni suradnik (vježbenik) - konzervator za pokretna kulturna dobra - VSS
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

12,00 sati

A) Uprava za zaštitu kulturne baštine
I) Konzervatorski odjel u Puli
1) Viši stručni savjetnik - konzervator za zaštitu etnološke baštine - VSS
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete

Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 14. studenog 2007. godine u 08,30 sati (velika dvorana-soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 112. od 31. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod stavkom točkom I. za prijam službenika, kako slijedi:

A) Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju
Odjel za kulturnu kontaktnu točku

1) Stručni suradnik - VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

Posebni dio:
- www.min-kulture.hr  
- www.mvpei.hr  
- www.unesco.org  

- Znanje stranog jezika

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 12. studenog 2007. godine u 12,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar, održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99. od 01. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesta pod stavkom E točka I. za prijam vježbenika, kako slijedi:

E) Uprava za zaštitu kulturne baštine
I Konzervatorski odjel u Bjelovaru
1) Viši stručni referent (vježbenik) – VŠS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 09. studenog 2007. godine u 9,00 sati (velika dvorana-soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109. od 24. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom I. za prijam vježbenika, kako slijedi:

A) TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
I) Odjel za informatizaciju
Odsjek za Culturenet Croatia i web Ministarstva
Viši stručni referent (vježbenik) - VŠS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

Posebni dio:

1. Kiš Miroslav, Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski informatički rječnik, Zagreb, Naklada Ljevak, 2000. str. 223
2. Dario Sušanj, PC računala iznutra i izvana SYSPRINT, Zagreb, 2002, 495 str.
3. Darko Grundler, Kako radi računalo, PRO-MIL, Varaždin, 2004, ISBN 953-7156-06-0, 352. str.
4. "Velika knjiga o WWW", Petrić, Sušanj, Znak
5. "Izrada Weba – Abeceda za Webmastere“, Luka Abrus
6. "Adobe photoshop 7 web dizajn“ – Michael Baumgardt.

Strani jezik

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 09. studenog 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar, održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99. od 01. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesta pod stavkom B točka III. za prijam službenika, kako slijedi:

B) Uprava za zaštitu kulturne baštine
III Konzervatorski odjel u Bjelovaru
1) Stručni suradnik - konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - VSS
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)

Strani jezik

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 08. studenog 2007. godine u 9,00 sati (mala dvorana-soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99. od 01. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi:

A) Tajništvo Ministarstva
Odjel za opće, kadrovske i tehničke poslove
Odsjek za opće i kadrovske poslove
1) Stručni referent (vježbenik) - SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

Posebni dio:
- Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07)

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 07. studenog 2007. godine u 9,00 sati (mala dvorana-soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99. od 01. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi:

Uprava za zaštitu kulturne baštine
II) Stručni referent (vježbenik) - SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 05. studenog 2007. godine u 12,00 sati (velika dvorana-soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99. od 01. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod stavkom B točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi:

B) Uprava za kulturni razvitak i kulturnu politiku
I) Odjel za knjižničnu djelatnost
1) Stručni suradnik (vježbenik) – VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete:

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

Posebni dio:

Financiranje kulture
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90-Pročišćeni tekst, NN 27/93)
- Poziv za predlaganje programa jvnih potreba u kulturi RH za 2008.

Odlučivanje o kulturi
- Zakon o kulturnim vijećima 2004. (NN 48/04)

Zakoni:
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98 Ispravak, NN 104/00)
- Standardi za narodne knjižnice u RH (NN 58/99)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01)

Pravilnici:
- Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu („Narodne novine“ br. 139/98)
- Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ br. 21/99)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH („Narodne novine“ br. 43/01)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“ br. 21/02)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe („Narodne novine“ br. 52/05)

Uredbe
- Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe („Narodne novine“ br. 115/99)

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 05. studenog 2007. godine u 9,00 sati (velika dvorana-soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99. od 01. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod stavkom B točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi:

B) Uprava za kulturni razvitak i kulturnu politiku
II) Odjel za digitalizaciju knjižnične, arhivske i muzejske građe
1) Stručni suradnik (vježbenik) – VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete:

Pravni i drugi izvori:

Opći dio:
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 105/97)
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97)
- Zakon o muzejima („Narodne novine“ br. 142/98)
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“ br. 167/03)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
(„Narodne novine“ br. 79/07)
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak)

Drugi izvori:
Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe
- www.daz.hr/bastina  
- www.min-kulture.hr  
- www.nsk.hr  

Strani jezik

Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 29. listopada 2007. godine u 9,00 sati (velika dvorana-soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99. od 01. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi:

D) Uprava za knjigu i nakladništvo
Odjel za promidžbu knjige
1) Stručni suradnik (vježbenik) – VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete:

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90 i 27/93)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne
novine“ br. 7/01, 60/01 i 135/06)
- Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“ br. 48/04)
- www.min-kulture.hr  
- www.culturenet.hr  
- www.knjiga.hr  
- www.mvinfo.hr  
Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 25. listopada 2007. godine u 8,30, 10,30, 12,30 i 14,30 prema grupama I, II, III i IV (mala dvorana-soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99. od 01. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi:

II) Odjel za međunarodnu kulturnu suradnju
Odsjek za bilateralnu kulturnu suradnju
1) Stručni suradnik (vježbenik) – VSS – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 

 


Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj  41/2001)
Posebni dio:
- www.min-kulture.hr  
- www.mvpei.hr  
- www.unesco.org  
- znanje stranog jezika (francuskog ili engleskog)
Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 24. listopada 2007. godine u 8,30, 10,30, 12,30 i 14,30 prema grupama I, II, III i IV (mala dvorana-soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99. od 01. listopada 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi:

C) Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju
Odjel za UNESCO
1) Stručni suradnik (vježbenik) za UNESCO - VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj  41/2001)
Posebni dio:
- www.min-kulture.hr  
- www.mvpei.hr  
- www.unesco.org  
- znanje stranog jezika (francuskog ili engleskog)
Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 96 od 19. rujna 2007. godine za radno mjesto – stručni referent – SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Upravi za normativne i upravno-pravne poslove, održati dana 22. listopada 2007. godine u 09,00 sati (mala dvorana - soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
- Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 190/03 – pročišćeni tekst, 199/03, 79/07)
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine" broj 190/03, 30/04, 136/04, 22/05 i 44/06)
- Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 38/87 i 42/88)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture ("Narodne novine" broj 81/06, 98/06, 142/06, 59/07 i 89/07)
- znanje stranog jezika
Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 96 od 19. rujna 2007. godine za radno mjesto pod I. 2) Inspektor zaštite prirode - VSS – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (do povratka službenice s porodnog dopusta) u Upravi za zaštitu prirode održati dana 19. listopada 2007. godine u 12,00 sati (mala dvorana - soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu prirode:
- Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine broj 162/03, 70/05)
web stranica Ministarstva kulture
Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 96 od 19. rujna 2007. godine za radno mjesto – stručni suradnik (vježbenik) u Odjelu za strateško planiranje u zaštiti prirode i europske integracije u Upravi za zaštitu prirode, održati dana 19. listopada 2007. godine u 09,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu prirode:
- Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine broj 162/03, 70/05)
- web stranica Ministarstva kulture 
- znanje stranog jezika
Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Officea
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 18. listopada 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Zadru, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstvu kulture, I. Smiljanića 3, 21000 Zadar), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 96. od 19. rujna 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi:

B) Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zadru
1.) Stručni suradnik (vježbenik) - konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
– VSS – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu (www.uprava.hr)
Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 04. listopada 2007. godine u 8,30 (mala dvorana-soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 82. od 08. kolovoza 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom I. za prijam službenika, kako slijedi:

A) Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju
Odjel za UNESCO

1) Stručni suradnik za UNESCO - VSS – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (2 godine) do povratka odsutne službenice

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
- www.min-kulture.hr/unesco  
- www.mvpei.hr  
- www.unesco.org  
- Aktivno znanje jednog svjetskog jezika (francuskog ili engleskog)
Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Offica
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 01. listopada 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Splitu, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstvu kulture, Porinova bb, 21000 Split), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 84. od 13. kolovoza 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi:

B) Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Splitu
- Administrativni referent – daktilograf (vježbenik)
- SSS - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu (www.uprava.hr)
Informatika:
- Osnove MS Windowsa i Offica
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 25. rujna 2007. godine u 09,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstvu kulture, Užarska 26, 51000 Rijeka), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 82. od 08. kolovoza 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom I. za prijam službenika, kako slijedi:

C) Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Rijeci
- Viši stručni savjetnik – konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra
- VSS - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu (www.uprava.hr)
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 25. rujna 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Imotskom. Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstvu kulture, Ante Starčevića 7, 21260 Imotski), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 84. od 13. kolovoza 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi:

B) Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Imotskom
- Stručni suradnik – konzervator za pokretna kulturna dobra (vježbenik)
- VSS - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu (www.uprava.hr)
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 25. rujna 2007. godine u 09,00 sati (mala dvorana-soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 84. od 13. kolovoza 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom I. za prijam službenika, kako slijedi: B) Uprava za glazbeno-scensko i filmsko stvaralaštvo, 1) Odjel za dramske djelatnosti, Stručni suradnik za dramske umjetnosti - VSS - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Akademik Nikola Batušić: Povijest hrvatskoga kazališta, ŠK, 1978.
Akademik Nikola Batušić: Uvod u teatrologiju, Grafički zavod Hrvatske, 1991.
Borislav Mrkšić: Riječ i maska, ŠK; 1971.
dr. Boris Senker: Sjene i odjeci – kazališni ogledi i studije, Znanje, 1984.
dr. Ana Lederer: Vrijeme osobne povijesti – ogledi o suvremenoj hrvatskoj drami i kazalištu; Naklada Ljevak, 2004.
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 24. rujna 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Osijeku Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstvu kulture, Kuhačeva 28, 31000 Osijek), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 82. od 08. kolovoza 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi: B) Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku - Stručni suradnik – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - VSS - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu (www.uprava.hr)
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 21. rujna 2007. godine u 09,00 sati (velika dvorana-soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 72. od 11. srpnja 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom I. za prijam vježbenika, kako slijedi:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za kulturni razvitak i kulturnu politiku
- Zakon o muzejima (Narodne novine broj 142/98)
- Zakon o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04)
- Zakon o nagradi "Vladimir Nazor" (Narodne novine broj 27/91)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93)
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 20. rujna 2007. godine u 09,00, 11,00 i 13,00 sati, prema grupama I, II i III (mala dvorana-soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 82. od 08. kolovoza 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom II. za prijam vježbenika, kako slijedi: A) Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju Odjel za UNESCO 1) Stručni suradnik (vježbenik) za UNESCO - VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
- www.min-kulture.hr 
- www.mvpei.hr 
- www.unesco.org
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 20. rujna 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Slavonskom Brodu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstvu kulture, Ante Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 82. od 08. kolovoza 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto pod točkom I. za prijam službenika, kako slijedi: Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu - Viši stručni referent - VŠS - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu (www.uprava.hr)
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 17. rujna 2007. godine u 10,00 sati (mala dvorana-soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 71. od 09. srpnja 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto točka II. za prijam vježbenika, kako slijedi: Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Zagrebu - Stručni suradnik - konzervator – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu (www.uprava.hr)
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 71. od 09. srpnja 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto točka II. za prijam vježbenika - A. Uprava za gospodarenje i financiranje, Odjel za računovodstvo, Odjeljak za blagajnu i osobne rashode, Računovodstveni referent – financijski knjigovođa-blagajna, održati 04. rujna 2007. godine u 09,00 sati (mala dvorana-soba br. 113) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 41/2001)
Posebni dio:
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 27/05)
- Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem ( NN 36/02)
- Zakon o porezu na dohodak ( NN 177/04)
- Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja ( NN 147/02,175/03 i 177/04.)
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike( NN 92/04;141/04 i
150/04)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ( NN 85/06; 105/06.)
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 42. od 24. travnja 2007. godine za radno mjesto – samostalni upravni referent - u Odjelu za normativne poslove, Uprave za normativne i upravno-pravne poslove na određeno vrijeme, održati dana 20. kolovoza 2007. godine u 09,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za normativne i upravno-pravne poslove:
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97 i 47/99)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 i 27/93)
- Zakon o kulturnim vijećima ("Narodne novine" broj 48/04)
- Zakon o medijima ("Narodne novine" broj 59/04)
- Zakon o elektroničkim medijima ("Narodne novine" broj 122/03)
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji ("Narodne novine" broj 96/01)
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine" broj 25/03)
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 54. od 28. svibnja 2007. godine za radno mjesto – samostalni upravni referent (vježbenik) - u Odjelu za upravne poslove javnog informiranja, Uprave za normativne i upravno-pravne poslove, održati dana 20. kolovoza 2007. godine u 09,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za normativne i upravno-pravne poslove:
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97 i 47/99)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 i 27/93)
- Zakon o kulturnim vijećima ("Narodne novine" broj 48/04)
- Zakon o medijima ("Narodne novine" broj 59/04)
- Zakon o elektroničkim medijima ("Narodne novine" broj 122/03)
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji ("Narodne novine" broj 96/01)
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine" broj 25/03)
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 63 od 18. lipnja 2007. godine za radno mjesto – stručni referent (vježbenik) – dokumentarist, Konzervatorski odjel u Krapini, Uprava za zaštitu kulturne baštine, održati dana 14. kolovoza 2007. godine u 09,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Krapini, Magistratska 12, 49000 Krapina.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 61 od 13. lipnja 2007. godine za radno mjesto – stručni suradnik (vježbenik) u Odsjeku za zaštičena područja lokalnog značaja, Odjela za zaštićena područja u Upravi za zaštitu prirode, održati dana 13. kolovoza 2007. godine u 09,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu prirode:
- Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine broj 162/03, 70/05)
- web stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 61 od 13. lipnja 2007. godine za radno mjesto – stručni suradnik (vježbenik) – stručni suradnik, konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra u Konzervatorskom odjelu u Sisku, Uprave za zaštitu kulturne baštine, održati dana 27. srpnja 2007. godine u 09,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 44 od 30. travnja 2007. godine za radno mjesto – viši stručni savjetnik– konzervator za nepokretna kulturna dobra, Uprave za zaštitu kulturne baštine, održati dana 11. srpnja 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Osijeku, Kuhačeva 27.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 52 od 23. svibnja 2007. godine za radno mjesto – stručni suradnik (vježbenik) – konzervator u Odsjeku za kulturno-povijesne cjeline Odjela za nepokretnu kulturnu baštinu, Uprave za zaštitu kulturne baštine, održati dana 05. srpnja 2007. godine u 09,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture
- Internet (web) stranica Središnjeg državnog ureda za upravu 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 44 od 30. travnja 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radna mjesta pod točkama H) 1. i A) 1. održati kako slijedi:

I. za prijam službenika u državnu službu
H) Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Krapini
1. Stručni suradnik - konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
Testiranje kandidata za radna mjesta pod točkom H) 1. održati će se dana 28. lipnja 2007. godine u 9,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Krapini, Magistratska 12.

II. za prijam vježbenika u državnu službu
A) Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Bjelovaru
1. Stručni suradnik – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
Testiranje kandidata za radno mjesto pod točkom A) 1. održati će se dana 28. lipnja 2007. godine u 9,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6.

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pravni i drugi izvori:
Opći dio:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
Posebni dio:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- web stranica Ministarstva kulture
- web stranica Središnjeg državnog ureda za upravu 

Popis kandidata

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 21. lipnja 2007. godine u 10,00 sati održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 44 od 30. travnja 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radna mjesta pod točkama 5. kako slijedi:

5. Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Splitu
2. Viši stručni savjetnik – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra
Testiranje kandidata za radna mjesta pod točkom 5. održati će se dana 21. lipnja 2007. godine u 10,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Splitu, Porinova bb.

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Pravni i drugi izvori
Popis kandidata
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 15. lipnja 2007. godine u 09,00 sati (velika dvorana-soba br. 112 u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 44 od 30. travnja 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radna mjesta pod točkama 1.,2.,3.. kako slijedi:

1. Uprava za glazbeno-scensko i filmsko stvaralaštvo
Odjel za dramske djelatnosti
- Stručni suradnik za dramske umjetnosti – VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
2. Uprava za kulturni razvitak i kulturnu politiku
Odjel za muzejsku i galerijsku djelatnost
- Stručni suradnik – VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
3. Tajništvo Ministarstva
Odjel za opće, kadrovske i tehničke poslove, Odsjek za opće i kadrovske poslove
- Stručni referent – SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Pravni i drugi izvori
Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.  

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 11. lipnja 2007. godine u 09,00 sati (soba br. 113 u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 44 od 30. travnja 2007. godine, te na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, i to za radno mjesto - Stručni suradnik – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra u Konzervatorskom odjelu u Sisku, Uprave za zaštitu kulturne baštine.
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 24. svibnja 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Splitu, Porinova bb, održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 30 od 21.03. 2007. godine, za radno mjesto vježbenika – stručni suradnik – konzervator za nepokretna kulturna dobra u Konzervatorskom odjelu u Splitu. Testiranje obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje se raspisuje interni oglas. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se dana 21. svibnja 2007. godine u 10,00 sati (soba br. 8 u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete internog oglasa objavljenog dana 02. svibnja 2007. godine na web stranici Središnjeg državnog ureda i Ministarstva kulture, za radno mjesto – stručni suradnik u Tajništvu ministarstva, u Odjelu za opće, kadrovske i tehničke poslove. Testiranje obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje se raspisuje interni oglas. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na interni oglas.
U skladu s člankom 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („NN“ br. 8/06. i 08/07.), obavještavamo da će se dana 27. ožujka 2007. godine u 10,00 sati (Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova bb), održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a prijavili su se na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 18. od 14. veljače 2007. godine: 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme – vježbeničko mjesto I. vrste – VSS – Filozofski fakultet – etnolog, u Konzervatorskom odjelu u Imotskom, Uprave za zaštitu kulturne baštine. Testiranje obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje se raspisuje javni natječaj. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
U skladu sa člankom 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („NN“ br. 8/06. i 08/07.), obavještavamo da će se dana 26. ožujka 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Osijeku, Kuhačeva 27, Osijek, održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a prijavili su se na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 22. od 26. veljače 2007. godine: 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme-stručni suradnik-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra-VSS-Filozofski fakultet-odsjek povijesti umjetnosti, u Konzervatorskom odjelu u Osijeku, Uprave za zaštitu kulturne baštine. Testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
U skladu sa člankom 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („NN“ br. 8/06. i 08/07.), obavještavamo da će se dana 26. ožujka 2007. godine u 10,00 sati u Konzervatorskom odjelu u Splitu, Porinova bb, Split, održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a prijavili su se na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 21. od 21. veljače 2007. godine: 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme-viši stručni referent-VŠS-upravni referent, u Konzervatorskom odjelu u Imotskom, Uprave za zaštitu kulturne baštine. Testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
U skladu sa člankom 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 8/06. i 08/07.), obavještavamo da će se dana 07. ožujka 2007. godine u 10,00 sati, u velikoj dvorani Ministarstva kulture, Runjaninova 2., Zagreb, održati pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a prijavili su se na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 18. od 14. veljače 2007. godine: 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme – vježbeničko mjesto I. vrste – VSS – Filozofski fakultet – odsjek povijesti umjetnosti, u Konzervatorskom odjelu u Varaždinu, Uprave za zaštitu kulturne baštine. Testiranje obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje se raspisuje javni natječaj. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj, poznavanja jednog službenog jezika Europske Unije odnosno jednog svjetskog stranog jezika i informatike.
 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
- Znanje jednog službenog jezika Europske Unije odnosno jednog svjetskog stranog jezika
 
POSEBNI DIO:
Uprava za zaštitu prirode:
- Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05)
 
Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju:
1. Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o Programu Kultura 1855/2006/EC od 12.12.2006.
 
DECISION No 1855/2006/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 12 December 2006
establishing the Culture Programme (2007 to 2013)
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_372/l_37220061227en00010011.pdf
 
 
2.Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) NN-MU 7/07
 
 
3. Lisabonska strategija
 http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10241.htm
 http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11325.htm
 
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnih radnih mjesta:
 
 Uprava za zaštitu prirode:
 
STRUČNI SURADNIK
 
Uvjeti: VSS, završen PMF, šumarski, RGNF- geološki smjer ili geodetski fakultet, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika ili znanje jednog službenog jezika Europske
unije, znanje rada na osobnom računalu.
 
Broj izvršitelja: 2
 
Poslovi i zadaci: sudjeluje u upravnim i stručnim poslovima u svezi sa zaštićenim
područjima lokalnog značaja, priprema i obrađuje podatke za rad Odsjeka, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu načelnika Odjela i voditelja Odsjeka.
 
Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju:
 
STRUČNI SURADNIK
 
Uvjeti: VSS – filozofski fakultet – odsjek povijesti ili etnologije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje jednog svjetskog jezika, osposobljenost za rad na računalu, položen državni stručni ispit.
 
Broj izvršitelja: 1
 
Poslovi i zadaće: sudjeluje u pripremi i praćenju poslova Kulturne kontaktne točke, sudjeluje u provedbi programa Kultura i izradi izvješća Odjela, kontaktira s ministarstvima i institucijama u vezi istih, te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i ravnatelja.
 


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 52. od 07. svibnja 2008. godine za radno mjesto – stručni suradnik – konzervator za nepokretna kulturna dobra  - VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Konzervatorskom odjelu, Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture održati dana  11. lipnja 2008. godine u 10,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela Vukovar, ulica dr. Franje Tuđmana 18, Vukovar.

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj i informatike.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

POSEBNI DIO:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 69/99, 151/03 i 157/03)

INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
STRUČNI SURADNIK – KONZERVATOR ZA NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
 
Uvjeti: VSS – arhitektonski ili filozofski fakultet – odsjek povijesti umjetnosti ili arheologije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, osposobljenost za rad na osobnom računalu, položen državni stručni ispit.

Broj izvršitelja: 1
 
Poslovi i zadaće: obavlja arhivska istraživanja, prikuplja i obrađuje dokumentaciju o nepokretnim kulturnim dobrima i brine o ispravnom čuvanju te dokumentacije, izrađuje stručna mišljenja, evidentira, valorizira, te izrađuje konzervatorsku dokumentaciju kao podloge za registraciju povijesnih cjelina i ambijenata graditeljske baštine, brine o ažuriranju i održavanju baze podataka evidentiranih i registriranih kulturnih dobara, vodi evidenciju dokumentacijskih zbirki, surađuje na inventaru kulturnih dobara, održava i arhivira baze podataka, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika .


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   47. od 25. travnja 2008. godine za radno mjesto – Samostalni upravni referent (vježbenik) - VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Odjelu za normativne poslove Uprave za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture održati dana  21. svibnja 2008. godine u 9,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
Uprava za normativne i upravno-pravne poslove:
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97 i 47/99)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 i 27/93)
- Zakon o kulturnim vijećima ("Narodne novine" broj 48/04)
- Zakon o medijima ("Narodne novine" broj 59/04)
- Zakon o elektroničkim medijima ("Narodne novine" broj 122/03)
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji ("Narodne novine" broj 96/01)
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine" broj 25/03)
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT
Uvjeti: VSS – pravni fakultet, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, osposobljenost za rad na osobnom računalu, položen državni stručni ispit.
 
Broj izvršitelja: 1
 
Poslovi i zadaće: prati primjenu i svrhovitost zakonskih i drugih propisa u područjima kulture, sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i drugih propisa, priprema nacrte mišljenja, objašnjenja i uputa za primjenu zakonskih i drugih propisa, sudjeluje u pripremi pravnih stajališta, izvješća, analiza i informacija iz područja svog rada, te sudjeluje u izradi tih materijala iz područja Odjela, ostvaruje stručnu suradnju s odgovarajućom Upravom u pravnim pitanjima iz njezina djelokruga, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i ravnatelja.
 

Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   47. od 25. travnja 2008. godine za radno mjesto – Stručni suradnik - VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Samostalnom odjelu za unutarnju reviziju Ministarstva kulture  održati dana  21. svibnja 2008. godine u 11,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

POSEBNI DIO:
Samostalni odjel za unutarnju reviziju
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine"
   broj 141/06)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna ("Narodne novine" broj 35/08)
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
STRUČNI SURADNIK ZA UNUTARNJU REVIZIJU
 
Uvjeti: VSS – ekonomski fakultet, najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, osposobljenost za rad na osobnom računalu.
 
Broj izvršitelja: 1
 
Poslovi i zadaće: surađuje na poslovima unutarnje revizije, provodi pojedinačne unutarnje revizije, analizira i daje preporuke načelniku Odjela u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, izrađuje planove revizije, obavlja posebne revizije na zahtjev načelnika Odjela, izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji, izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu, te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela.
 

 
Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj   47. od 25. travnja 2008. godine za radno mjesto – Stručni referent - SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Konzervatorskom odjelu u Vukovaru Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture održati dana  27. svibnja 2008. godine u 10,00 sati u prostorijama Konzervatorskog odjela u Vukovaru, Ulica dr. Franje Tuđmana 18, 32000 Vukovar.
 
Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj i informatike. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
 
PRAVNI I DRUGI IZVORI:
 
OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)
 
POSEBNI DIO:
Uprava za zaštitu kulturne baštine:
- Internet (web) stranica Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr)
 
INFORMATIKA:
- Osnove MS Windowsa i Offica-e
 
Opis poslova predmetnog radnog mjesta:
 
STRUČNI REFERENT
 
Uvjeti: SSS – ekonomska, upravna, građevinska ili druga odgovarajuća struka, najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci, položen državni stručni ispit, osposobljenost za rad na osobnom računalu.
 
Broj izvršitelja: 1
 
Poslovi i zadaće: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka prema uputama, obavljanje jednostavnijih poslova u pripremanju dokumentacije, vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta, prima, otvara, pregledava, kompletira i raspoređuje poštu nakon prethodne signature, utvrđuje klasifikacijske oznake predmeta, ulaže riješene predmete u pismohranu, dostavlja potrebnu dokumentaciju radi kompletiranja predmeta, otprema poštu i vodi knjigu otpreme pošte, odgovara za uporabu pečata i žiga u pisarnici, vodi pomoćnu knjigu ulaznih i izlaznih računa, vodi pomoćnu knjigu nabavke sitnog materijala, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.
 


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 32. od 19. ožujka 2008. godine za radno mjesto – Samostalni upravni referent - VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme u Odjelu za upravno-pravne poslove u kulturi Uprave za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture održati dana 15. travnja 2008. godine u 11,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

PRAVNI I DRUGI IZVORI:

OPĆI DIO:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001)

POSEBNI DIO:
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97 i 47/99, 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 i 27/93)
- Zakon o kulturnim vijećima ("Narodne novine" broj 48/04)
- Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05)
- Zakon o GMO ("Narodne novine" broj 70/05)

INFORMATIKA:

- Osnove MS Windowsa i Offica-e

Opis poslova predmetnog radnog mjesta:

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT

Uvjeti: VSS – pravni fakultet, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, osposobljenost za rad na osobnom računalu, položen državni stručni ispit.

Broj izvršitelja: 1

Poslovi i zadaće: prati primjenu i svrhovitost zakonskih i drugih propisa u područjima kulture, sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i drugih propisa, priprema nacrte mišljenja, objašnjenja i uputa za primjenu zakonskih i drugih propisa, sudjeluje u pripremi pravnih stajališta, izvješća, analiza i informacija iz područja svog rada, te sudjeluje u izradi tih materijala iz područja Odjela, ostvaruje stručnu suradnju s odgovarajućom Upravom u pravnim pitanjima iz njezina djelokruga, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjela i ravnatelja.

 


Sukladno članku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 8/06 i 8/07), obavještavamo da će se pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 32. od 19. ožujka 2008. godine za radno mjesto – Stručni suradnik (vježbenik) - VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme u Odjelu za planiranje i upravljanje kadrovima Tajništva Ministarstva održati dana 15. travnja 2008. godine u 9,00 sati (velika dvorana - soba br. 112) u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. 

Testiranje se sastoji od općeg dijela koji obuhvaća provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i posebnog dijela koji obuhvaća osnove upravnog područja za pojedino radno mjesto za koje se raspisuje javni natječaj.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.