Rješenja o prijamu u državnu službu-  Rješenje o prijamu u državnu službu (6.2.2024.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (6.2.2024.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (6.2.2024.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (6.2.2024.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (6.2.2024.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (27.12.2023.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (20.10.2023.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (20.10.2023.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (20.10.2023.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (20.10.2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (10.7.2023.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (8.5.2023.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (27.4.2023.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (27.4.2023.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (20.2.2023.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (30.1.2023.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (19.12.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (27.9.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (15.9.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (15.9.2022.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (1.9.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (27.7.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (27.7.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (28.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (28.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (28.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (28.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (21.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (21.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (21.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (21.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (21.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (21.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (9.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (9.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (9.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (9.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (9.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (9.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (9.3.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (9.3.2022.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (17.2.2022.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (4.10.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (2.6.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (2.6.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (2.6.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (20.5.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (20.4.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (23.2.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (23.2.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (23.2.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (04.2.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (15.1.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (15.1.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (15.1.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (15.1.2021.)

 Rješenje o prijamu u državnu službu (15.1.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (15.1.2021.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (10.2.2020.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (10.2.2020.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (29.1.2020.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (29.1.2020.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (29.1.2020.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (23.12.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (23.12.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (23.12.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (28.11.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (4.11.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (1.10.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (1.10.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (1.10.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (10.4.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (7.2.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (7.2.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (7.2.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (31.1.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (31.1.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (31.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (29.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (29.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (29.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (17.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (17.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (17.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (10.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (10.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (10.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (10.1.2019.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (10.1.2019.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (19.12.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (19.12.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (19.12.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (19.12.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (19.12.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (12.12.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (12.12.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (6.12.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (6.12.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (16.10.2018.) 

Rješenje o prijamu u državnu službu (20.9.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (20.9.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (20.9.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (19.9.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (19.9.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (19.9.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (4.9.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (30.7.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (30.7.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (30.7.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (28.6.2018.)

Odluka o izboru kandidata (9.5.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (24.4.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (20.3.2018.)

Odluka o izboru kandidata (16.3.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (6.3.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (5.3.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (5.3.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (5.3.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (5.3.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (2.2.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (2.2.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (2.2.2018.)

-  Rješenje o prijamu u državnu službu (2.2.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (23.1.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (23.1.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (23.1.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (23.1.2018.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (22.11.2017.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (13.11.2017.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (13.11.2017.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (13.11.2017.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (13.11.2017.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (20.9.2017.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (20.9.2017.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (20.9.2017.)

Rješenje o prijamu u državnu službu (3.8.2017.)