Arhiva17. ožujka 2023. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za prijam službenika u državnu službu u:

A) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE
   Sektor za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost
   Služba za muzejsku djelatnost
   Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj  

B) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE
   Sektor za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost
   Služba za muzejsku djelatnost
   Stručni savjetnik/ica - 
1 izvršitelj  

C) GLAVNO TAJNIŠTVO
   Sektor za ljudske potencijale i javnu nabavu
   Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
   Stručni referent/ica u pisarnici - 
1 izvršitelj  

D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Karlovcu
   Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra 
 - 1 izvršitelj  

E) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Rijeci
   Stručni suradnik/ica-konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra - 
1 izvršitelj  

F) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Požegi
   Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 
1 izvršitelj  

G) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Osijeku
   Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra  - 
1 izvršitelj

H) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Šibeniku
   Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  -
 1 izvršitelj  

I) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zadru
   Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  
- 1 izvršitelj  

Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 31/2023

 

10. ožujka 2023. - ODLUKA O OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA 
Ovom Odlukom obustavlja se Javni natječaj Ministarstva kulture i medija za prijam službenika na neodređeno vrijeme  koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 137. od 23. studenoga 2022. godine te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva kulture i medija koji se odnosi na radna mjesta pod točkom 1., stavcima A), B), C), D), E) i F).

>>> Odluka o obustavi Javnog natječaja Ministarstva kulture i medija

 

21. prosinca 2022. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za prijam službenika u državnu službu u:

A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
SEKTOR ZA KONZERVATORSKE ODJELE I INSPEKCIJU
Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine
– viši inspektor/ica za zaštitu kulturnih dobara – 1 izvršitelj.

B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
SEKTOR ZA KONZERVATORSKE ODJELE I INSPEKCIJU
Konzervatorski odjel u Varaždinu
– stručni suradnik/ica – konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra – 1 izvršitelj.

Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 150/2022   
 

23. studenog 2022. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za prijam službenika u državnu službu u:

A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Zadru
   Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  

B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Karlovcu
   Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  

C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Požegi
   Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  

D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Osijeku
   Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
  
E) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Šibeniku
   Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  

F) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
   Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
   Konzervatorski odjel u Rijeci
   Stručni suradnik/ica-konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  

  Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 137/2022  

 

15. studenog 2022. - ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA  
Ovom Odlukom obustavlja se Javni natječaj Ministarstva kulture i medija za prijam službenika na neodređeno vrijeme  koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 65. od 08. lipnja 2022. godine te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva kulture i medija koji se odnosi na radna mjesta pod točkom 1., stavcima A), B) i C).
>>> Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja Ministarstva kulture i medija

15. studenog 2022. - ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA  
Ovom Odlukom obustavlja se Javni natječaj Ministarstva kulture i medija za prijam službenika na neodređeno vrijeme  koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 74. od 29. lipnja 2022. godine te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva kulture i medija i to u dijelu koji se odnosi na radna mjesta pod točkom 1., stavcima B), D) i E).
>>> Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja Ministarstva kulture i medija

21. rujna 2022. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za prijam službenika u državnu službu u:

A) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale i javnu nabavu, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stručni referent/ica za otpremu pošte  - 1 izvršitelj  
B) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za informatizaciju i tehničke poslove, Služba za informatizaciju, Voditelj/ica Službe  - 1 izvršitelj  

Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 109/2022 
 
29. lipnja 2022. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za prijam službenika u državnu službu u:
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, Stručni suradnik/ica-konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Vukovaru, Stručni suradnik/ica-konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Osijeku, Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
E) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
F) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Splitu, Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
G) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene umjetnosti, Odjel za dramsku umjetnost, suvremeni ples i pokret, Viši stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj  
H) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za arhivsku, knjižničnu i muzejsku djelatnost, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost, Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj   
I) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za upravno-pravne poslove u kulturi, Odjel za nadzor upravno-pravnih poslova (mjesto rada u Rijeci), Viši upravni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj  
Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 74/2022 
 
 
8. lipnja 2022. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za prijam službenika u državnu službu u:
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zadru, Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj;   
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj;   
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Požegi, Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj  
Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 65/2022 

_________________________________________________________________

1. lipnja 2022. - ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA
Ovom Odlukom obustavlja se Javni natječaj Ministarstva kulture i medija za prijam službenika na neodređeno vrijeme  koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 3. od 07. siječnja 2022. godine te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva kulture i medija i to u dijelu koji se odnosi na radna mjesto pod točkom 1., stavcima B), D) i E).
>>> Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja Ministarstva kulture i medija
 

25. ožujka 2022. – Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva kulture i medija: UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, ravnatelj/ica Uprave - 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine. 
>>> Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija (NN broj 38. od 25. ožujka 2022)


11.1.2022. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme:  
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Krapini, Stručni referent/ica-dokumentarist  - 1 izvršitelj (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice); 
B) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj, Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj, Stručni referent/ica  - 1 izvršitelj (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)


7.1.2022. - Ministarstvo kulture i medija raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za prijam službenika u državnu službu u:
A) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj;
B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj;
C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Krapini, Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj;
D) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zadru, Viši stručni savjetnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj;
E) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Požegi, Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj;
F) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Splitu, Stručni suradnik/ica-konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra  - 1 izvršitelj;
G) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene umjetnosti, Odjel za glazbu, Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj;
H) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Načelnik/ica Sektora  - 1 izvršitelj;
I) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj, Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj, Viši stručni savjetnik/ica  - 1 izvršitelj;
J) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni(regionalni) razvoj, Služba za računovodstvo, Stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj;
K) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale i javnu nabavu, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stručni referent/ica za otpremu pošte  - 1 izvršitelj;
L) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Stručni referent/ica  - 1 izvršitelj  
Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>> NN 3/2022