Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2020. godini (Rok: 23. srpnja 2020.)

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje
 
Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2020. godini
 
I.
Cilj Javnog poziva je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse kako bi se dodatno ojačali kvaliteta i vitalnost područja suvremenog vizualnog stvaralaštva.
II.
Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:
 
A/ Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti 


Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji:

       1. Realizacija novih radova
 • produkcija i postprodukcija novih radova

 

       2. Prezentacija rada
 • podizanje vidljivosti rada korištenjem digitalnih tehnologija (mrežne stranice umjetnika)

B/ Poticaj umjetnicima za realizaciju samostalne izložbe
 • izložba ili projekt dogovoren u suradnji s institucijom, udrugom i/ili umjetničkom organizacijom koja djeluje u polju suvremene umjetnosti u Republici Hrvatskoj, a koja se financira sredstvima državnog proračuna, temeljem pozivnog pisma ili ugovora/izjave o suradnji
 • poticaj se odnosi na izložbu ili projekt koji će biti otvoren od dana zaključenja Javnog poziva do 30. lipnja 2021. godine
III.
Odobravat će se sljedeće potpore:

Kategorija A - aktivnosti 1 i 2:
 • 2 potpore u iznosu od 60.000 kn
 • 3 potpore u iznosu od 30.000 kn
 • 5 potpora u iznosu od 15.000 kn
 
Kategorija B:
 • sredstva će biti dodijeljena onim prijaviteljima koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Pozivom, u iznosu od 5.500,00 kn.
IV.
 
Prihvatljivi predlagatelji - tko može podnijeti prijavu:
 • državljani Republike Hrvatske
 • vizualni umjetnici koji profesionalno djeluju u jednom od navedenih područja: slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, suvremene umjetničke prakse
 • umjetnici koji profesionalno djeluju više od 3 godine
 
Neprihvatljive prijave:
 • jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv (prijavitelji koji podnesu više prijava neće biti razmatrani)
 • u kategoriji B jedan prijavitelj može podnijeti prijavu samo za jednu izložbu ili projekt koji će biti otvoren u vremenskom razdoblju koje je propisano Javnim pozivom
 • dobitnici potpora temeljem Javnog poziva za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2019. godini u kategoriji A nisu prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv te se njihove prijave neće razmatrati
V.
 
Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućem obrascu ePrijavnice koja je dostupna na stranicama Ministarstva kulture: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu ePrijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 
Obavezni prilozi uz ePrijavnicu:
 1. potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (kategorije A i B)
 2. potpisana Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka (kategorije A i B)
 3. životopis umjetnika (kategorije A i B)
 4. umjetnički portfolio u elektroničkom obliku (pdf) maksimalne veličine 10 MB (kategorije A i B)
 5. detaljan opis programa/projekta koji umjetnik prijavljuje i način provedbe aktivnosti (maksimalno 5000 znakova) (kategorije A i B)
 6. detaljno specificirani troškovnik programa (kategorija A)
 7. precizno razrađen terminski plan aktivnosti (kategorija A)
 8. pozivno pismo, ugovor o suradnji i/ili potvrda o izlaganju u 2020. ili 2021. godini u vremenskom razdoblju koje je propisano ovim Pozivom (kategorija B)
VI.
Prijave se podnose u razdoblju od 23. lipnja do 23. srpnja 2020. godine.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima ovog Poziva i uputama za prijavitelje programa, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku (ePrijavnica) na odgovarajućem obrascu u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture neće se razmatrati.


>>> Upute za prijavitelje