Javni poziv za predlaganje predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća

Na temelju članka 36. stavka 5. Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 61/2018), ministrica kulture upućuje
 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća

 
 
     Pozivaju se muzejske strukovne udruge, muzeji te muzeji u sastavu i druge osobe povezane s muzejskom djelatnošću da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća. Ovo Vijeće je savjetodavno tijelo pri Ministarstvu kulture koje razmatra stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, predlaže opće i specifične mjere i programe za poticanje razvitka i unaprjeđivanja muzejske djelatnosti, obavlja poslove predviđene Zakonom o muzejima i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri Ministarstvo kulture.

     Za predsjednika i članove Hrvatskoga muzejskog vijeća mogu se imenovati osobe koje su istaknuti stručnjaci u području muzejske djelatnosti.

     Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za izbor predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća podnose se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,

s naznakom: „Prijava kandidata za predsjednika i članove Hrvatskoga muzejskog vijeća“.

Objava, 12.9.2018.