Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 58. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti (Rok: 9.10.2018.)

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
 
objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
 
za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 58. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti
 
 
Uvod
 
Venecijanski bijenale ‒ 58. Međunarodna izložba vizualnih umjetnosti (58. Mostra Internazionale d'Arte) održavat će se od 11. 5. do 24.11.2019. (dani za profesionalnu publiku 8., 9. i 10.5.2019.), pod ravnanjem umjetničkog direktora Bijenala Ralpha Rugoffa.
Naziv je izložbe May You Live in Interesting Times”.
 
Na službenim internetskim stranicama Bijenala nalaze se prezentacijski tekstovi koji definiraju okvir izložbe, kao i kratko obrazloženje koncepcije umjetničkog direktora.
 
www.labiennale.org
www.labiennale.org/en/news/biennale-arte-2019-outline
Official hashtag: #BiennaleArte2019 #MayYouLiveInInterestingTimes
 
Međunarodna izložba vizualnih umjetnosti – La Biennale di Venezia – smatra se najznačajnijim mjestom izlaganja i predstavljanja suvremene vizualne umjetnosti i predstavlja jedinstvenu priliku za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih umjetnika. Venecijanski bijenale globalno je mjesto susreta umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima.
 
Ministarstvo kulture ovim putem raspisuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa. Javnim pozivom obuhvaćen je širok spektar praksi i promišljanja na području vizualnih umjetnosti.
 
Detaljan tehnički opis izložbenog prostora bit će dostupan naknadno.
 
Osnovni uvjeti kandidature
 
 • Uz kandidaturu za povjerenika potrebno je priložiti biografiju.
 • Kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene umjetnosti, te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodnog značaja.
 • Kandidati moraju dobro poznavati engleski jezik.
 • Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
 • Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe uz nužno objašnjenje povezanosti prijedloga s tematskim okvirom Bijenala.
 
Dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta
 
 • životopis kandidata za povjerenika
 • opis prijedloga koji sadrži: tekstualni dio (do 10 kartica) i vizualnu dokumentaciju
 
            a.        koncepcija
            b.         odnos predloženog koncepta i teme Bijenala
            c.         suglasnost svih uključenih autora projekata/koncepta
            d.         osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija,
                        postava izložbe, transport)
            e.         vizualna dokumentacija
            f.          procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim
                        stavkama:
                        - autorski honorari
                        - troškovi povjerenika i suradnika (putni troškovi, smještaj,
                          telefoni itd.)
                        - troškovi produkcije
                        - ekspertne usluge (informatika, multimedija)
                        - transport, montaža, demontaža
                        - tiskani materijali
                        - PR materijali
 
Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture.
 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
 
Rok predaje kandidature i objava rezultata
 • Javni poziv otvoren je objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
 • Rok predaje kandidature: 9.10.2018.
 • Objava rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva kulture:
http://www.min-kulture.hr/ 19.10.2018.
 

Povjerenstvo i kriteriji za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 58. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 58. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti odlučit će, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, Povjerenstvo za odabir projekta u sastavu:
 
Branka Benčić, nezavisna kustosica
Martina Munivrana, Muzej suvremene umjetnosti
Zoltan Novak, Akademija likovnih umjetnosti
Damir Očko, umjetnik
Nevena Tudor Perković, Ministarstvo kulture.
 
Prilikom odlučivanja Povjerenstvo za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 58. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti rukovodit će se sljedećim kriterijima:
 
 1. razina sadržajne artikulacije predloženog koncepta
 2. odnos predloženog projekta i teme Bijenala
 3. kvaliteta prethodnog umjetničkog rada u odnosu na suvremenu umjetničku produkciju
 4. prethodno iskustvo povjerenika u vođenju projekata međunarodne važnosti
 5. usklađenost sredstava traženih za produkcijske troškove s kvalitetom predloženog projekta
 6. razina kritičkog promišljanja suvremene umjetničke prakse i uspostavljenog suodnosa s međunarodnim kulturnim kontekstom
 
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća.
 
Protokol postupka selekcije: pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljena uz rezultate Javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika Ministarstvo kulture provest će pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.Objava, 5.9.2018.