Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva u 2017. godini (Rok: 17.5.2018.)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje 

 
Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja
na području književnog stvaralaštva u 2017. godini 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori, izdavači te druge fizičke i pravne osobe s prijedlogom djela, čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku kod izdavača registriranih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja  do 31. prosinca 2017. godine. Svaki predlagatelj može prijaviti neograničen broj djela neovisno o njihovoj tematici. Djela se prijavljuju pod punim imenom i prezimenom autora.
 
 II.
Prijavljena djela ocijenit će relevantni stručnjaci, pripadnici strukovnih udruga i akademske zajednice s područja književnosti, rukovodeći se najvišim umjetničkim kriterijima. Po završetku vrednovanja prijedlog djela i  njihovih autora uputit će se ministrici kulture koja će donijeti odluku o dodjeli stimulacija.
Stimulacije će se dodijeliti autorima za djela koja su se u 2017. godini istaknula svojom književnom kvalitetom, estetskim dosezima i inovativnošću, ali i odjecima kod čitateljske publike što se očituje po broju prodanih primjeraka ili većem broju posudbi u knjižnicama. Posebna će se pozornost posvetiti djelima mlađih autora te djelima koja su već dobila književne nagrade kao i onima koja su pohvaljena od strane kritike i znanstveno-stručne zajednice.
 
III.
 Dodijelit će se do 20 stimulacija u sljedećim kategorijama:
• knjiga proze (roman, knjiga priča, esej)
• zbirka poezije
• knjiga za djecu i mlade
Pojedinačna stimulacija sastoji se od novčanog iznosa od 15.000,00 kn neto koji se dodjeljuje autoru odabranog djela. Jednom autoru može se putem ovog Javnog poziva dodijeliti samo jedna stimulacija godišnje.
 
IV.
Djela, koja se prijavljuju na Javni poziv, dostavljaju se u 4 primjerka  Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2 s napomenom: Za dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva za 2017. godinu te s obaveznom naznakom kategorije za koju se djelo prijavljuje. Uz prijedlog treba obvezno dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail i broj telefona autora.
 
 V.
Primjerci djela pristiglih na Javni poziv neće se vraćati podnositeljima.
 
VI.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnoga poziva.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.