Javni poziv za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala (Rok: 12.12.2018.)

Na temelju članka 5. Pravilnika o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala (»Narodne novine«, broj 5/14, 61/14 i 18/17) Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb


objavljuje
 
 
JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivalaJavni poziv odnosi se na izbor umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala kojeg imenuje ministar kulture iz redova istaknutih filmskih stručnjaka. Mandat umjetničkog ravnatelja traje dvije godine.
 
Osnovni uvjeti kandidature:
 • iskustvo i stručnost u području audiovizualnih djelatnosti, poznavanju recentne nacionalne produkcije i audiovizualne baštine, praćenju suvremenih kretanja europske i svjetske produkcije te lokalne i međunarodne scene filmskih festivala;  
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime;
 • kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije razvoja Pulskog filmskog festivala u iduće četiri godine.
Obveze umjetničkog ravnatelja
Umjetnički ravnatelj izrađuje i podnosi Festivalskom vijeću sljedeće prijedloge:
– program Festivala koji uključuje glavni program i prateće programe te manifestacije (industrijske i mrežne)
– izbornike pojedinih pratećih programa
– međunarodne goste
– naslove filmova za uvrštavanje u glavni i prateće programe,
– raspored projekcija filmova
– sastav (žirija) ocjenjivačkih sudova Festivala.
Umjetnički ravnatelj odgovoran je za izvršenje programa Festivala.
 
 
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
 • životopis kandidata
 • prijedlog koncepcije razvoja Pulskog filmskog festivala u razdoblju od 2019. do 2022. godine s naglaskom na:
 • glavnom i popratnim filmskim programima
 • ostalim programima Festivala
 • programu namijenjenom profesionalcima iz područja audiovizualnih djelatnosti te pozicioniranju programa u odnosu na već postojeće programe na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini
 • definiranju ciljnih skupina
 • obrazloženju usklađenosti programske koncepcije Festivala s potrebama opće i profesionalne publike te definiranim ciljnim skupinama
 • pozicioniranju Festivala u Republici Hrvatskoj
 • pozicioniranju Festivala na regionalnoj i međunarodnoj razini.
Postupak prijave
 • Javni poziv otvoren je objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
 • Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture, uz naznaku „Kandidatura za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala“.
 • Rok predaje kandidature: 12. prosinca 2018.
 

Objava, 12.11.2018.