Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u neprofitnim medijima (Rok 1.10.2015.)

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), članaka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 69/12, 44/13 i 91/13) i Programa ugovaranja novinarskih radova u neprofitnim medijima objavljuje
 
Javni poziv za ugovaranje
novinarskih radova u neprofitnim medijima

 
I. Ciljevi koji se dodjelom sredstava žele ostvariti
     Bespovratna sredstva putem ovog Javnog poziva dodjeljuju se neprofitnim medijima s općim ciljem omogućavanja dodatnog angažmana novinarki i novinara koji nisu u radnom odnosu i dubinskog istraživanja tema od javnog interesa.

Posebni ciljevi Programa su:
– jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja neprofitnih medija;
– širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) neprofitnih medija;
– profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima;
– jačanje autonomije novinara.
 
II. Iznos i razdoblje korištenja sredstava

     Sredstva proračuna Ministarstva kulture raspodijelit će se na financijsku podršku neprofitnim medijima za ugovaranje novinarskih radova. Iznos pojedine podrške za mjesec novinarskog rada jednak je visini prosječne bruto plaće u Hrvatskoj (7.953 kuna prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u travnju 2015.), uz osiguranu kompenzaciju neprofitnom mediju – nositelju prijavljenog projekta za obavljanje prijenosa bespovratnih sredstava te urednički rad na novinarskim prilozima u iznosu od 544 kune.

     Sredstva su namijenjena financiranju novinarskog rada u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.
 
III. Tko se može javiti na ovaj Poziv?

     Nezaposlene/-i novinarke i novinari (anonimno – pod šifrom) predlažu temu ili teme kojima se žele baviti uredništvu neprofitnog medija. Prihvati li redakcija predloženu temu, odgovorne osobe potpisuju Pismo namjere da radove objave i obave prijenos bespovratnih sredstava novinaru odnosno novinarki. Isti novinar može koncipirati više prijava. Nositelj svake prijave može biti samo jedan medij.

     Za financijsku podršku ugovaranju novinarskih radova mogu se prijaviti neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji se distribuira putem različitih tehnoloških platformi – tiska, radija, televizije, interneta. Neprofitni proizvođači medijskog sadržaja odnosno neprofitni mediji mogu biti javne ustanove, vijeća nacionalnih manjina, pravne osobe vjerskih zajednica, udruge i neprofitne zadruge posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih, kulturnih i drugih komunikacijskih potreba javnosti. Neprofitni mediji ne mogu stjecati financijsku dobit za svoje članove, osnivače ili treće osobe, nego eventualni višak prihoda u odnosu na rashode mogu koristiti samo za unapređenje i razvoj vlastitog rada na području javne komunikacije.
 
IV. Dokumentacija koju je potrebno poslati na ovaj Javni poziv

     Kako bi se osigurao fokus na teme, identitet autora i autorica prijavljuje se anonimno – pod šifrom, a dokumentaciju potpisuju i ovjeravaju odgovorne osobe neprofitnog medija, koje potom šalju prijave. Prijave se šalju i poštom i elektroničkom poštom, s iznimkom identiteta novinarke ili novinara i potvrde/izjave o nezaposlenosti, koje se šalju samo poštom, u posebnoj, zatvorenoj omotnici unutar prijave. Rok za slanje je 1. listopada 2015. godine. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) ispunjen obrazac Opće prijavnice;
2) ispunjen obrazac Koncepcije novinarskog projekta;
3) ispunjen obrazac Pisma namjere neprofitnog medija da radove objavi;
4) Identitet novinarke ili novinara u posebnoj zatvorenoj omotnici koja će se otvoriti po završetku postupka (ne dostavlja se elektroničkom poštom);
5) potvrdu o nezaposlenosti, koja se podiže se u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena na HZZ, treba priložiti potvrdu o radno pravnom statusu iz koje je vidljivo da osoba na dan prijave na natječaj nije u radnom odnosu. Ukoliko nezaposlena osoba ne može priložiti ni potvrdu HZZ-a ni potvrdu o radno pravnom statusu, prilaže potpisanu izjavu o nezaposlenosti. Potvrdu ili izjavu o nezaposlenosti prilaže se u posebnoj zatvorenoj omotnici koja će se otvoriti po završetku postupka (ne dostavlja se elektroničkom poštom);
6) potvrdu o upisu u odgovarajuću knjigu Agencije za elektroničke medije ili Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija.
 
V. Adresa i rokovi podnošenja prijava

     Obavezne obrasce potrebno je poslati dva puta: u papirnatom obliku (poštom ili predajom u urudžbeni ured Ministarstva kulture) i elektroničkom poštom. Iznimka su dokumenti Identitet novinarke ili novinara i Potvrda/Izjava o nezaposlenosti, koji se ne šalju elektroničkom poštom, nego samo poštom (ili se predaju u urudžbeni ured Ministarstva kulture), u zatvorenoj omotnici.

     Kako bi se sačuvala anonimnost prijave, na omotnici ne smije biti ime niti adresa novinarke odnosno novinara, nego kao adresu pošiljatelja treba navesti adresu neprofitnog medija koji je potvrdio Pismo namjere objavljivanja radova.

Prijave se šalju ili predaju na adresi:
 
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
Zagreb 10 000
s naznakom “neprofitni mediji – novinarski radovi”


Prijave se šalju i na adresu elektroničke pošte:
neprofitni@min-kulture.hr

     Rok za prijavu je 1. listopada 2015. Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka roka za prijavu (odnosno ako je u urudžbeni ured Ministarstva kulture predana do 16 sati na dan isteka roka za prijavu) i ako je pristigla elektroničkom poštom do ponoći 1. listopada 2015. godine. Sve prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.
 
VI. Način odabira korisnika
     Povjerenstvo će prema kriterijima Programa evaluirati pristigle prijave, ocijeniti ih i najbolje ocijenjene predložiti za dodjelu bespovratnih sredstava. Sredstva se dodjeljuju odlukom ministra, a predlagačima radova će biti isplaćena putem neprofitnih medija koji su dokumentirali namjeru njihova objavljivanja.
 
VII. Objava rezultata
     Odluka o odabiru korisnika sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva kulture do 26. listopada 2015. godine.
 
     Ministarstvo kulture će s neprofitnim medijima i autorima potpisati Ugovore o korištenju sredstava kojima će se regulirati uzajamna prava i obaveze u realizaciji Programa.
 
VIII. Gdje pronaći obrasce i dodatne informacije?
     Prijavna dokumentacija je sastavni dio ovog Javnog poziva, a nalazi se, kao i upute za ispunjavanje obrazaca i objašnjenja procedura te kriterija odabira korisnika bespovratnih sredstava, na mrežnoj stranici Ministarstva kulture www.min-kulture.hr. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv zainteresirani mogu uputiti na e-mail adresu neprofitni@min-kulture.hr.
 

Popis dokumentacije:
 
Opći dokumenti
Program ugovaranja novinarskih radova u neprofitnim medijima
Upute za prijavitelje
 
Obrasci
1) Opća prijavnica
2) Koncepcija novinarskog projekta
3) Pismo namjere
4) Identitet novinarke ili novinara
5) Potvrda/Izjava o nezaposlenosti
6) Ugovor
7) Narativni izvještaj i potvrda o isplati sredstava novinarki/novinaru
 Zagreb, 20. svibnja 2015.