Javni poziv za predlaganje člana Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti (Rok: 10.7.2015.)

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09 i 68/13), ministar kulture objavljuje 

 

JAVNI POZIV
za predlaganje člana Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost
te izvedbene umjetnosti
 
      Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor člana Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti (u daljnjem tekstu: Vijeće) koje je osnovano pri Ministarstvu kulture za  predlaga­nje ci­ljeva kulturne politike i mjera za ­njezino provođe­nje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi te radi ostvariva­nja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donoše­nje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

     Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

     Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,

s naznakom: „Prijava kandidata za člana Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti Ministarstva kulture“.
Objava, 10.6.2015.