Natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ za 2008. godinu (Rok: 10.09.2009.)

Na temelju odredbe točke 5. Odluke o „Nagradi Vicko Andrić“ (NN 82/05) Odbor za dodjelu „ Nagrade Vicko Andrić „ raspisuje
 
 
Natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ za 2008.godinu
 
 
1. „Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj i to za postignuća u:
 
-  konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine
-  istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara
-  razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unapređenju sustava zaštite kulturne baštine
-  očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.
 
2. Nagrada se dodjeljuje kao:
 
2.1. godišnja nagrada pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom protekle godine (2008.g.)
2.2. nagrada za životno djelo istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini
zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.
 
Prijedloge za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.
 
Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:
 
1. tijek i opis ostvarenja zbog kojeg se kandidata predlaže
2. obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo.
 
Prijedlozi se primaju do 10. rujna 2009. na adresu:
Ministarstvo kulture,
Odbor „Nagrade Vicko Andrić“ ,
Runjaninova 2,
10000 Zagreb
 
 
ODBOR „ NAGRADE VICKO ANDRIĆ “
 
Klasa: 061-06/09-04/0002
Urbroj: 532-05/1-09-01
Zagreb, 6.kolovoza 2009.