Javni poziv za ovlaštenje pravnih osoba za nabavu i distribuciju mikročipova u svrhu označavanja živih primjeraka zaštićenih životinja u zatočeništvu (Rok: 4.8.2009.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske temeljem članka 104. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 70/05 i 139/08), a u svezi s člankom 23. Pravilnika o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu („Narodne novine“ broj 70/09) objavljuje 
  
Javni poziv
za ovlaštenje pravnih osoba za nabavu i distribuciju mikročipova u svrhu označavanja živih primjeraka zaštićenih životinja u zatočeništvu
 
I.
1. Javni poziv objavljuje se za davanje ovlaštenja pravnim osobama za nabavu i distribuciju mikročipova s aplikatorima i čitača mikročipova u svrhu označavanja živih primjeraka zaštićenih životinja u zatočeništvu.
2. Pravo prijave na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti uvoza mikročipova s aplikatorima, koji odgovaraju kriterijima iz članka 22. Pravilnika, i čitača mikročipova.
3. Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
  ispunjenu prijavnicu
  dokaz o registraciji djelatnosti iz točke 2. ovoga članka
  izjavu da pravna osoba jamči isporuku mikročipova s aplikatorima i čitača mikročipova, s naznačenim rokovima isporuke i cijenama, te da ima odgovarajuću opremu za vođenje evidencije izdanih mikročipova u obliku elektronske baze podataka
  dokaz da mikročipovi iz ponude odgovaraju normama HRN ISO 11784:2006 i HRN ISO 11785:2006, da su neškodljivi za životinje, veličinom pogodni za označavanje različitih skupina životinja, odgovarajućeg dizajna, kvalitete, te s ugrađenim mehanizmom koji onemogućuje migraciju po tijelu životinje
  opis sustava kojim se osigurava jedinstvenost mikročipova, trajna čitljivost i neponovljivost kôdova
  uzorak mikročipa s aplikatorom i čitača mikročipova.
Prijavnice se mogu preuzeti u prijamnom uredu Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2, te na internetskoj adresi www.min-kulture.hr.
 
II.
1. Prijave sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili predati osobno u Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, uz naznaku „Za Javni poziv – nabava i distribucija mikročipova“.
 
III.   
1. Ministarstvo pridržava pravo ovlastiti više pravnih osoba koje zadovoljavaju uvjete za pružanje navedenih usluga.
2. Ovlaštena pravna osoba imat će obvezu voditi evidenciju iz članka 23. stavka 2. Pravilnika.
 
IV.
1. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave poziva (4. kolovoza 2009.).
2. Prijava koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju navedenu u članku I. točki 3., kao i prijava koja se ne dostavi u navedenom roku, neće se razmatrati.
3. Sva pristigla oprema bit će vraćena podnositeljima prijave isključivo na zahtjev.
 
V. 
1. Rezultati prijava na Javni poziv bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Ministarstva kulture.
 
 
KLASA: 612-07/09-49/0671
URBROJ: 532-08-01-04/3-09-1
Zagreb, 20. srpnja 2009.