Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2009. godini (Rok: 15.09.2009.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93) i članaka 2.,3. i 4. stavka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, br. 137/08, 57/09 i 62/09) objavljuje
 
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje
književnog stvaralaštva u 2009. godini
1.
Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za književno-umjetnički, prevoditeljski i istraživački književnoteorijski rad.
Potpore će se dodjeljivati autorima za iznimno vrijedne projekte:
·          djela suvremene domaće književnosti i publicistike
·          prijevodi na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća
·          priprema sabranih, odabranih i kritičkih izdanja djela hrvatskih autora
2.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.
3.
Dodjeljivat će se do:
·          četiri godišnje potpore u iznosu od 84.000,00 kn bruto
·          šest polugodišnjih potpora u iznosu od 42.000,00 kn bruto
·          petnaest tromjesečnih potpora u iznosu od 21.000,00 kn bruto
Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn bruto.
Nakon korištenja potpore autori se tri godine ne mogu prijavljivati na Javni poziv za poticanje književnog stvaralaštva.
4.
Uz prijavnicu, kratki životopis i bibliografiju, autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis i ogledni arak te prijedlog plana realizacije.
Potrebno je dostaviti dvije recenzije prijavljenog autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za pojedino područje i to :
·          književni kritičar ili teoretičar
·          urednik ili izdavač
5.
Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture koji će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima.
S korisnikom potpore za poticanje književnog stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora i Ministarstva.
6.
Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
Prijavnice se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i na internetskoj adresi www.min-kulture.hr.
Nepotpune ponude neće biti razmatrane. 
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima, ali je isti mogu preuzeti u Ministarstvu kulture.
7.
Ponude na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 15. rujna 2009. godine.
 
Zagreb, 6. srpnja 2009.
Klasa: 612-10/09-05/0001
Urbroj: 532-07-01/2-09-01