Ministar Biškupić o projektu

Izložba crteža hrvatskih likovnih umjetnika

UNESCO je kulturnu različitost i pluralizam proglasio središnjom vrijednosti za razdoblje 2001.-2010. To je izraz želje goleme većine zemalja, te tako i Republike Hrvatske, za razvijanjem kulture i kulturne suradnje koje osnažuje pravo i mogućnosti njihova dostojanstvenog kulturnog opstanka, prezentiranja svojih postignuća kao i različitih ljudskih potreba i interesa.
No ipak, gotovo čitav hrvatski suvremeni likovni opus, te time i crtež, još uvijek čeka da bude, barem u svojem bitnom i najvrednijem dijelu, široko otkriven kulturnoj javnosti Europe i svijeta, kao dio univerzalnoga, UNESCO-vim programom, i promoviranom dijelu nove valorizacije duhovne dimenzije i baštine čovječanstva.
Upravo stoga težnja nam je da ova izložba 120 crteža 60 likovnih umjetnika iz Hrvatske, posvjedoči osebujni kreativni kontinuitet, najistaknutijih predstavnika suvremene hrvatske likovne umjetnosti, predstavljen u izboru akademika Tonka Maroevića i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, i to ključnih radova generacijski različitih umjetnika, te time i pridonese osnaženju prepoznavanja i toga dijela naše kulturne, suvremene, baštine.
Odabirom crteža umjetnika – selekcijom radova autora - od mlade generacije, koja tek stupa na likovnu scenu, do srednje i starije generacije umjetnika, koji zajedno izgrađuju kulturni identitet vlastite sredine, težimo ukazati i na sav raspon slojevitosti i raznolikosti njihova umjetničkog izričaja.
Izložba raskriva međunarodnoj javnosti visokoinventivna crtačka ostvarenja u rasponu najrazličitijih crtačkih izražajnih sredstava i likovnih poetika u temeljnoj umjetničkoj disciplini – crtežu. Ocrtava i značajan dio kruga ideja i osjećajnosti na kojima je izrasla likovna umjetnost te time i kultura Hrvatske u tom toliko izvornom i prepoznatljivom umjetničkom izričaju – crtežu.
Želim ipak osobito istaknuti kako kulturni pluralizam, višestrukost kulturnih utjecaja koji kroz stoljeća obilježavaju bitnu činjenicu postojanja Hrvatske kao zemlje kulturnog stvaranja, koje će se gotovo posve uskladiti - tipološki, stilski i duhom - s onim u srednjoj i zapadnoj Europi, a njezini umjetnički stvaraoci, te tako i likovni umjetnici koji se ovom izložbom prezentiraju svojim crtežima, snažno a napose zadnjih 10-tak godina sudjeluju u svim velikim europskim i izvaneuropskim kulturnim gibanjima.
U zbližavanju kultura europskih i izvaneuropskih zemalja, izložba suvremenoga hrvatskog crteža, od posebnog je značenja, upravo zbog naše potrebe da vlastitu umjetnost sagledavamo u širokom međunarodnom kontekstu ali i da ocjenjujemo vlastita postignuća u istom okruženju.
Izložba prikazuje gotovo sve komponente suvremene hrvatske likovne scene, postaje - želimo u to vjerovati, i izložbom znakovitih novih sagledavanja njezina mjesta u europskom i izvaneuropskom slikarstvu, otvarajući i prostor našoj snažnijoj budućoj kulturnoj suradnji i u području suvremene likovne umjetnosti, prostorom nove razmjene izložaba i kulturne suradnje.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ovim izložbenim projektom nastavlja predstavljanje dijela svojih umjetničkih postignuća, otvarajući nove prostore i za kulturnu razmjenu i obogaćenje kulturnih programa kako zemalja članica i zemalja buduće Europske Unije tako i izvaneuropskih država.
Cijeneći višeslojnost takovih susreta i rezultata, koji su vidljivi već nizom prethodno održanih izložaba i kulturnih projekata na međunarodnoj likovnoj sceni, te prepoznavanja trajne hrvatske prisutnosti u svjetskoj napose europskoj likovnoj umjetnosti, ova pak izložba svjedoči i davno posvjedočeni kulturni kozmopolitizam .
Pred kulturnom je javnošću tako dodan novi izazov u daljnjoj profilaciji i prezentiranju vlastitih kulturnih postignuća, a time i odgovornost profiliranja međunarodne kulturne politike Ministarstva kulture RH .

Dio tih nastojanja već je niz godina prisutan u organizaciji i održavanju Međunarodnog bijenala originalnog crteža u Modernoj galeriji – Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, u Trijenalu crteža kojeg organizira Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u sudjelovanju hrvatskih umjetnika – crtežom na doista svim značajnijim međunarodnim izložbama toga profila, uvijek uz potporu i Ministarstva kulture RH.

mr. sc. Božo Biškupić,
ministar kulture