Prijavni obrazac za upis nematerijalne baštine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Ispunjeni i potpisani obrazac predaje se e-mailom (skenirano) ili se šalje poštom nadležnom konzervatorskom odjelu nadležnom tijelu prema području nadležnosti, odnosno smještaju dobra (konzervatorski odjeli, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode).

Detaljnije upute nalaze se unutar obrasca >>> Prijavni obrazac