Česta pitanja

1. Kako podnijeti prijavu?
 -  prijavu je potrebno ispuniti elektronički na poveznici https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice. Za pristup prijavi potrebno je imati neku od vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS-a) e-građanina. Najčešće se koristi vjerodajnica FINE (kako doći do nje?)
2. Što se smatra ispravno popunjenom prijavom?
ispravna prijava je ona koja imam popunjena sva polja i uz koju je priložne sva dokumentacija (opisana situacija, priloženi dokazi). Oni prijavitelji čija prijava ne zadovoljava formalne uvijete dobit će pisanu obavijest o tome.
3. Kojom dokumentacijom se dokazuje nemogućnost obavljanja samostalne umjetničke djelatnosti te što učiniti ukoliko je umjetnik u nemogućnosti pribaviti istu zbog situacije?
u obrascu Zahtjeva navedeni su primjeri takve dokumentacije (kopije/scan ugovora, službena prepiska koja uključuje mailove, potvrde…)
- ukoliko umjetnik ne može pribaviti dokumentaciju, može opisno u za to predviđeno polje pojasniti situaciju
4. Nastavno na prethodno, na koji način samostalni umjetnici koji zbog trenutne situacije nemaju mogućnost uvida u sklopljene ugovore u prethodnoj godini ili u isplate koje su izvršene na njihove račune mogu dobiti uvid u vlastite prihode u 2019. godini te da li će se raditi provjere putem poreznih ispostava u slučaju nedostatka dokumentacije čime bi se pojednostavilo i ubrzalo rješavanje prijava?
dovoljno je dostaviti bankovni izvod žiro računa. U slučaju nedostatka dokumentacije radit će se provjere putem Porezne uprave
5. S obzirom da je opće poznato da se ugovori sklapaju tek u drugoj fazi rada, većina umjetnika trenutno nije u mogućnosti podnijeti ugovore kao dokaz o utvrđivanju utjecaja epidemije na obavljanje umjetničke djelatnosti?
ugovor nije jedini valjani dokument, moguće je dostaviti sve navedeno u odgovoru na 3. pitanje
6. Određuju li se navedeni iznosi potpora od 1.625,00 kn (minimalna plaća za nepuni radni odnos) i 3.250,00 kn (minimalna plaća za puni radni odnos) na temelju godišnjeg prihoda manjeg ili većeg od 19.500,00 kn, odnosno prema ukupnom prosječnom prihodu u 2019. godini koji je utemeljen na prosječno mjesečnom prihodu iz teksta natječaja u iznosu od 1.625,00 kn?
točno, uz napomenu da će se isplate sredstava odvijati na mjesečnoj bazi (iza svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesečni period).
7. Vezano za prosječni mjesečni prihod u 2019. godini – podnose li se prihodi u neto ili bruto iznosu.
prikazuju se neto iznosi
8. Obzirom na prijedlog podizanja minimalne plaće na 4.000,00 kn, hoće li usvajanje tog prijedloga utjecati i na iznose potpora koji su predloženi na temelju trenutne minimalne plaće?
hoće. Budući da je na svojoj sjednici 2. travnja 2020. Vlada RH donijela odluku o povećanju iznosa koji će se uplaćivati kao mjera potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) s 3.250 kuna na 4.000 kuna Ministarstvo kulture također će korigirati iznos potpore za samostalne umjetnike kojima se doprinosi uplaćuju iz državnog proračuna period nakon 15. travnja, a koja će se isplaćivati u svibnju.
9. Postoji li rok za prijavu?
obzirom da će se isplate vršiti obročno nakon svakog 15. u mjesecu te da je period obuhvaćen ovom mjerom 15.03. – 15.06. 2020. te ovisi o mogućnosti i priljevu sredstava iz Državnog proračuna, krajnji rok je 15.06.2020.
10. Može li se umjetnik koji ostvaruje potporu HZZ prijaviti na potporu Ministarstva kulture.
ne može. Preporuča se onim samostalnim umjetnicima koji imaju otvorene gospodarske subjekte, da se prijave na mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta.
11. Koja će biti dinamika isplate i u kojim iznosima?
isplate će se vršiti na mjesečnoj razini i to:
Prva isplata nakon 15.4. (s prijavama pristiglim do tada) – iznos 3.250 kn/1.625 kn
Druga isplata nakon 15.5. (s prijavama pristiglim do tada) – iznos 4.000 kn /2.000 kn
Treća isplata nakon 15.6. (s prijavama pristiglim do tada)– iznos 4.000 kn /2.000 kn

Važno je napomenuti da isplate ovise prvenstveno o mogućnostima i priljevu sredstava iz Državnog proračuna i shodno tome podložne su revidiranju svaki mjesec.
Svi oni koji su se prijavili do 15.4. dobit će sve tri isplate, oni koji su se prijavili između 15.4.-15.5. će dobiti dvije te svi oni koji su se prijavili između 15.5.-15.6. jednu isplatu potpore.
12.Hoće li prijavljeni dobiti kakvu obavijest o tome jesu li ostvarili potporu?
Umjetnici koji ostvare pravo na potporu obavijest će dobiti u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, a lista svih odobrenih potpora objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva.
13.Kada se mogu očekivati isplate pomoći?
Isplate pomoći mogu se očekivati po završetku obrade svih prispjelih prijava za prethodni mjesec (ožujak). Do sada je zaprimljeno oko 860 prijava.