Javna rasprava o postupcima izbora članova Programskog vijeća HRT-a i Vijeća za elektroničke medije u cilju izrade analize uloge civilnog društva u radu regulatornih tijela te neovisnosti regulatornih tijela i njihove zaštite od mogućeg političkih utjecaja

OBAVIJEST O ZAKLJUČENJU JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o postupcima izbora članova Programskog vijeća HRT-a i Vijeća za elektroničke medije u cilju izrade analize uloge civilnog društva u radu regulatornih tijela te neovisnosti regulatornih tijela i njihove zaštite od mogućeg političkih utjecaja trajala je od 8. travnja do 8. svibnja 2008. godine, te je zaključena 9. svibnja 2008. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave Ministarstvo kulture zaprimilo je dva očitovanja U prvom pristiglom očitovanju ističe se da u Programskom vijeću HRT-a trebaju sjediti vrsni intelektualci, predstavnici pojedinih područja znanosti, umjetnosti, duhovnih djelatnosti, poput filozofije i religije, predstavnici pravnih znanosti, zdravstva, ekonomije i političkih znanosti i dr. U drugom očitovanju, koje se ne osvrće na postupak izbora regulatornih tijela, ističe se zahtjev za dodatnom zaštitom pluralizma interesa i raznolikosti medijskih sadržaja, napose kroz razvoj neprofitnog tzv. trećeg medijskog sektora.

Pristigla očitovanja ne donose nove elemente u raspravu o potrebi izmjene Zakona o HRT-u i Zakona o elektroničkim medijima u dijelovima koji se odnose na ulogu civilnog društva u izbornim postupcima za članove pripadnih nadzornih tijela, u cilju zaštite istih od političkih pritisaka.

Slijedom navedenoga prihvaćamo zaključak dokumenta za raspravu „Razmatranje uloge civilnog društva u Programskom vijeću HRT-a i Vijeću za elektroničke medije“, Radne skupine za pregovore o Poglavlju 10. – Informacijsko društvo i mediji da je pravni okvir u Republici Hrvatskoj dobar u postojećem obliku, te se zastupljenost interesa javnosti ostvaruje kroz profesionalno i odgovorno funkcioniranje odgovarajućih tijela. Ovime ujedno i zaključujemo javnu raspravu.

O provedenoj javnoj raspravi izvijestit će se Europska komisija, a u skladu s obvezama vezanima uz pregovore u Poglavlju 10. Informacijsko društvo i mediji.

Dokumenti:

Očitovanje "NEMEZA" - (Pdf 1,5 MB)
Očitovanje "NEMEZA"  - engl. jezik (Word, 35 KB)
Očitovanje Zlatko Domljan - (Word, 29 KB)
Očitovanje Zlatko Domljan - engl. jezik (Word 33KB)