Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost – upis u očevidnik kazališta

Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost – upis u očevidnik kazališta
 
Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Privatna kazališta i privatne kazališne družine mogu se osnivati kao ustanove, trgovačka društva i umjetničke organizacije, a mogu ih osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe.
Kazališta raspolažu kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, potrebnim umjetničkim osobljem te organizacijskim i tehničkim radnicima.
Kazališne kuće su pravne osobe koje raspolažu s prostorom funkcionalno pogodnim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela i potrebnim osobljem.
Kazališne družine su pravne osobe koje se osnivaju radi pripreme i izvođenja scenskih i glazbeno-scenskih djela.
Postojanje uvjeta za osnivanje kazališta rješenjem utvrđuje županijski ured državne uprave nadležan za poslove kulture županije na čijem se području kazalište osniva, odnosno gradski ured za kulturu Grada Zagreba:
 
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport;
   oks@zagreb.hr
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji;
   pisarnica@udu-pgz.hr
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji;
   pisarnica@udu-mz.hr/
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji;
   prosvjeta-kultura@udu-sdz.hr
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji;
   pisarnica@udukz.hr
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji;
   drustvene.djelatnosti@uduvz.hr
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji;
   pisarnica@udu-zz.hr, drustvene@udu-zz.hr
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji;
   pisarnica@udu-obz.hr
Ured državne uprave u Šibensko–kninskoj županiji;
   drustvene-djelatnosti@udu-skz.hr
Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji;
   vesna.blumensajn@udubpz.hr
Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji;
   kultura@udu-smz.hr
Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji;
   pisarnica_bjelovar@udubbz.hr, drustvene.djelatnosti@udubbz.hr
Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji;
   pisarnica@ls-državna-uprava.hr,
   pisarnica-otocac@ls-drzavna-uprava.hr,
   silvana.lopac@ls-drzavna-uprava.hr
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji;
   sanja.kozlica@uduzz.hr, dubravka.martic@uduzz.hr
Ured državne uprave u Istarskoj županiji;
   mikacan@udu-istra.hr
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji;
   pisarnica@udu-kckz.hr
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji;
   pisarnica@udu-kzz.hr
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji;
   mare.mihocevic@udu-dnz.hr
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji;
   kultura@uduvpz.hr
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji;
   prosvjeta.vk@udu-vsz.hr
Ured državne uprave u požeško-slavonskoj županiji
   zpavelic@udu-pozega.hr
 

Kazališta, kazališne družine i kazališne kuće upisuju se u sudski ili drugi odgovarajući registar te zatim u Očevidnik kazališta, koji vodi Ministarstvo kulture. Prijavu za upis u Očevidnik podnosi intendant odnosno ravnatelj Kazališta ili vršitelj dužnosti odnosno privremeni intendant ili ravnatelj odnosno voditelj Kazališta putem županijskog ureda nadležnog za poslove kulture na čijem području Kazalište ima sjedište odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove kulture. Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis, u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu u sudski ili drugi registar. Obrazac se podnosi i u slučaju prestanka rada (brisanja iz registra) kazališta, kazališne družine i kazališne kuće.
 
Potrebni dokumenti
Upis u Očevidnik kazališta obavlja se ispunjavanjem Obrasca prijave za upis u Očevidnik kazališta.
 

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

• Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
• Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima –  u skeniranom PDF obliku
• Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
• Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
• Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U OČEVIDNIK KAZALIŠTA

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 
  
Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
pisarnica@min-kulture.hr
 
Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14)
Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007, 110/16)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96 - Ispravak)
 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje kazališta i kazališne kuće
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja kojim se utvrđuju uvjeti za osnivanje kazališta i kazališne kuće, žalba se podnosi Ministarstvu kulture.