Natječaji 2015. - 2018.

21. prosinca 2018. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za normativne poslove u kulturi, Samostalni upravni referent/ica – 1 izvršitelj, B) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove, Služba za javnu nabavu i tehničke poslove, Viši stručni referent/ica  – 1 izvršitelj; C) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Služba za muzejsku djelatnost, Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj; D) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti, Odjel za vizualnu umjetnost, Stručni suradnik/ica- 1 izvršitelj; E) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj; F) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, Stručni suradnik/ica- konzervator dokumentarist - 1 izvršitelj, G) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Puli, Stručni suradnik/ica - konzervator za arheološku baštinu - 1 izvršitelj; H) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Splitu, Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj; J)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Krapini, Stručni referent/ica- dokumentarist- 1 izvršitelj. Vidi uvjete i tekst javnog  natječaja >>>

21. prosinca 2018. - Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla na vrijeme od godinu dana. A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU  KULTURNU SURADNJU Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, 1) Stručni suradnik/ica , VSS  – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla); B) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove, Služba za javnu nabavu i tehničke poslove, Pododsjek za tehničke poslove, 1) Viši stručni referent/ica za zaštitu na radu, VŠS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

23.11.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni  natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za prijam službenika u državnu službu u: A) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za zaštitu kulturne baštine, Služba za nepokretnu kulturnu baštinu, Odjel za graditeljsku baštinu, krajolik i prostorno planske mjere zaštite - stručni suradnik/ica- konzervator  - 1 izvršitelj; B) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Trogiru - stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj; C) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Dubrovniku - stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj; D) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima - stručni referent/ica za otpremu pošte – 1 izvršitelj. Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>>  

16.11.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u:  A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti, Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret, 1) Stručni suradnik/ica VSS  – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);  B) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, 1) Stručni referent/ica u pisarnici, SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   C) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, 1) Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   D) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za arhive i digitalizaciju, Služba za digitalizaciju kulturne baštine, 1) Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   E)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 1) Stručni referent/ica, SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   F) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Splitu, 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   G)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 1) Stručni referent/ica, SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

12.11.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u:  A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju, 1) Viši stručni savjetnik/ica, VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice);   B) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Služba za Kreativnu Europu, 1) Stručni suradnik/ica, VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice);   C)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Krapini, 1) Stručni referent/ica- dokumentarist, SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);   D) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Krapini, 1) Stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice); E) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zadru, 1) Stručni savjetnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)

27.9.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo kulture za slijedeća radna mjesta: 1. stručni referent/ica  - 1 izvršitelj/ica - GLAVNO TAJNIŠTVO; 2. informatički suradnik/ica  - 1 izvršitelj/ica - GLAVNO TAJNIŠTVO, Služba  za informatizaciju;  3. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica - SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE, Služba za web i Culturenet ;  4. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica - UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za muzejsku i knjižničnu djelatnost,  Služba za muzejsku djelatnost;  5. stručni suradnik/ica- konzervator/ica - 1 izvršitelj/ica - UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za zaštitu kulturne baštine, Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu, Odjel za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu;  6. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica - UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE,  Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju,  Konzervatorski odjel u Puli;  7. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica - UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Varaždinu;  6. stručni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica - UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci; 9. stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica - UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci;  10. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica - UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE,  Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju,  Konzervatorski odjel u Gospiću; 11. računovodstveni referent/ica - financijski knjigovođa  - 1 izvršitelj/ica - UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE,  Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj,  Služba za računovodstvo;  12. stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj/ica - UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj. Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>>    
 
20.7.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme: 1. za prijam službenika u državnu službu u A) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU - Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove - Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju - Stručni referent/ica – 1 izvršitelj; B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE - Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju - Konzervatorski odjel u Puli - Stručni referent/ica – 1 izvršitelj; C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE - Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju - Konzervatorski odjel u Vukovaru - Stručni referent/ica – 1 izvršitelj; D) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE - Sektor za normativne i upravno-pravne poslove - Služba za upravno-pravne poslove u kulturi - Odjel za praćenje obavljanja upravno-pravnih poslova - Viši upravni savjetnik/ica – 1 izvršitelj; E) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU - Sektor za razvoj kulture i umjetnosti - Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti - Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret - Viši stručni referent/ica – 1 izvršitelj; 2. za prijam vježbenika u državnu službu u F) GLAVNO TAJNIŠTVO - Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove - Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima - Stručni referent/ica u pismohrani – 1 izvršitelj- vježbenik. Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>>

15.6.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u: A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije - Viši stručni savjetnik/ica - 1 izvršitelj/ica; B) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za razvoj i koordinaciju programa i projekata Europske unije - Viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica. Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>>  
    
16.5.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u: A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Stručni referent/ica – 1 izvršitelj; B) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za razvoj i koordinaciju programa i projekata Europske unije, Viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj; C) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, Stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj; D) SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE, Služba za medije i audiovizualne djelatnosti, Stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj.  Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>>      

7.5.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u: A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti,     Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret, 1) Stručni suradnik/ica, VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice); B) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Služba za muzejsku djelatnost, 1)  Viši stručni savjetnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice).

4.5.2018. Odluka o djelomičnoj obustavi oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme koji je dana 9. studenoga 2017. godine objavljen.

26.2.2018. - OGLAS za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u A) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove, Služba za javnu nabavu i tehničke poslove, Pododsjek za tehničke poslove, 1) Namještenik/ica IV. vrste- spremačica, Stručni uvjeti: NSS- osnovna škola, B) GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove, Služba za javnu nabavu i tehničke poslove, Pododsjek za tehničke poslove, 1) Osobni vozač državnog dužnosnika. (Rok: 6.3.2018.)  Vidi uvjete i tekst oglasa >>>

16.02.2018. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije: Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica. Vidi uvjete i tekst javnog natječaja >>>      
 

Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u: A) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Imotskom, 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla);  B) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Trogiru, 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla); C) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Puli, 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla); D) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti, Odjel za vizualnu umjetnost, 1) Stručni suradnik/ica, VSS  – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme do godinu dana (privremeno povećani opseg posla)

Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u: A)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 1) Stručni suradnik/ica - konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra, VSS  – 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme B)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Splitu, 1) Stručni suradnik/ica - konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra, VSS  – 1 izvršitelj- na neodređeno vrijeme C) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti, Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret, 1)  Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme  D) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za normativne poslove u kulturi, 1)  Upravni savjetnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme E) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za normativne poslove u kulturi, 1)  Viši upravni savjetnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme  F) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, Služba za računovodstvo, 1)  Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa, SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme    >>> Vidi uvjete i tekst javnog poziva

12.12.2017. - Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Služba za muzejsku djelatnost, 1)  Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla); B) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za normativne poslove u kulturi, 1)  Viši upravni savjetnik/ica, VSS  – 1 izvršitelj (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice); C)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 1) Stručni referent/ica, SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla)

29.11.2017. - Ministarstvo kulture raspisuje PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo kulture za slijedeća radna mjesta: 1. samostalni upravni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za normativne poslove u kulturi; 2. stručni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU,Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju; 3. stručni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE; 4. stručni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Karlovcu; 5. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Varaždinu; 6. stručni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Šibeniku; 7. stručni suradnik/ica - konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Šibeniku; 8. računovodstveni referent/ica - financijski knjigovođa  - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, Služba za računovodstvo.  
>>> Vidi uvjete i tekst javnog poziva

13.11.2017. - Ministarstvo kulture raspisuje javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo kulture za slijedeća radna mjesta: 1. viši stručni referent/ica za zaštitu na radu - 1 izvršitelj/ica, GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove, Služba za javnu nabavu i tehničke poslove, Pododsjek za tehničke poslove,  2. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, 3. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti, Odjel za vizualnu umjetnost, 4. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU,  Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za knjigu i nakladništvo, 5. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Puli, 6. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Osijeku, 7. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Vukovaru, 8. stručni suradnik/ica - konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu, 9. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Služba za muzejsku djelatnost, 10. stručni suradnik/ica za knjižnice - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Služba za knjižničnu djelatnost, 11. računovodstveni referent/ica - financijski knjigovođa  - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, Služba za računovodstvo, 12. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica, SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE, Služba za web i Culturenet.

9.11.2017. - Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju 1) Viši stručni savjetnik/ica, VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice); B) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti, Odjel za dramsku umjetnost, glazbu, suvremeni ples i pokret 1) Stručni suradnik/ica, VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice).

10.10.2017. - Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 1) Stručni suradnik/ica - konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra (Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu), VSS  – 1 izvršitelj (privremeno povećani opseg posla); B) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti, Odjel za vizualnu umjetnost, 1) Viši stručni savjetnik/ica, VSS  – 1 izvršitelj - (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice).

04.10.2017. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u: A) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za knjigu i nakladništvo - Viši stručni savjetnik/ica - 1 izvršitelj; B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za zaštitu kulturne baštine, Služba za dokumentaciju i registar kulturnih dobara, Odjel za registar kulturnih dobara - Upravni referent/ica – 1 izvršitelj; C) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za upravno-pravne poslove u kulturi, Odjel za praćenje obavljanja upravno-pravnih poslova - Samostalni upravni referent/ica – 1 izvršitelj  >>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja

22.09.2017. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Stručni suradnik/ica -  1 izvršitelj/ica   >>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja

12.09.2017. - Ministarstvo kulture raspisuje javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo kulture za slijedeća radna mjesta: 1. stručni referent/ica za otpremu pošte - 1 izvršitelj/ica, GLAVNO TAJNIŠTVO, Sektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, 2. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za razvoj kulture i umjetnosti, Služba za izvedbene i vizualne djelatnosti, Odjel za dramsku umjetnost, glazbu,suvremeni ples i pokret, 3. stručni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI I MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU, Sektor za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju, 4. stručni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, 5. stručni suradnik/ica- konzervator/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za zaštitu kulturne baštine, Služba za nepokretnu kulturnu baštinu, Odjel za graditeljsku baštinu, krajolik i prostorno-planske mjere zaštite,  6. stručni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Karlovcu, 7. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Varaždinu, 8. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Splitu, 9. stručni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 10. stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 11. stručni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 12. stručni suradnik/ica - konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Šibeniku, 13. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ARHIVE, KNJIŽNICE I MUZEJE, Sektor za arhive i digitalizaciju, Služba za digitalizaciju kulturne baštine,  14. stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj, 15. samostalni upravni referent/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za normativne poslove u kulturi.
>>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja

14.07.2017. - Ministarstvo kulture raspisuje OGLAS 1. za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Vukovaru - 1) Stručni referent/ica (Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu), 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla); B) GLAVNO TAJNIŠTVO - 1) Stručni referent/ica (Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu), 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla); C)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Sisku - 1) Stručni referent/ica- dokumentarist/ica, 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice); D) UPRAVU ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za upravno-pravne poslove u kulturi, Odjel za upravno-pravne poslove - 1) Viši upravni savjetnik/ica (mjesto rada u Splitu), 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice) 

14.06.2017. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u A) SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE - Načelnik/ica sektora - 1 izvršitelj/ica; B) SAMOSTALNI SEKTOR ZA MEDIJE, Služba za medije i audiovizualne djelatnosti - Voditelj/ica službe -1 izvršitelj/ica. >>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja

4.4.2017. - Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Gospiću: 1) Viši stručni referent/ica- dokumentarist/ica - VŠS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice)

1.2.2017. -  Djelomična obustava  javnog natječaja Ministarstva kulture za prijam službenika na neodređeno vrijeme objavljenog u "Narodnim novinama" broj 123. od 30. prosinca 2016. godine i to u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod točkom I., stavak A):SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU, 1)  Viši unutarnji revizor/icaVSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme.

8.2.2017. -  Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu u: A) UPRAVU ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove, 1)  Načelnik/ica Sektora VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: Ministarstvo kulture, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. >>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja

23.1.2017. - Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) UPRAVU ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove, Služba za međunarodne kulturne odnose, Odjel za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju, 1) Viši stručni savjetnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice).
 

30.12.2016. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu u A) SAMOSTALNU SLUŽBU ZA UNUTARNJU REVIZIJU, 1)  Viši unutarnji revizor/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, B) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zagrebu, 1)  Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, C) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Karlovcu, 1)  Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, D) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 1)  Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, E) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Zadru, 1)  Stručni referent/ica- dokumentarist/ica, SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, F) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost, Služba za glazbu, 1) Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, G) UPRAVU ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za upravno-pravne poslove u kulturi, 1) Viši upravni savjetnik/ica za upravno-pravne poslove (mjesto rada u Dubrovniku), VSS  – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, H) UPRAVU ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, SEKTOR ZA GOSPODARENJE I FINANCIRANJE, Služba za financiranje i računovodstvo, 1) računovodstveni referent/ica – financijski knjigovođa, SSS – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: Ministarstvo kulture, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. >>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja

30.12.2016. - Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Varaždinu, 1) Viši stručni referent/ica -  VŠS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla); B) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 1) Stručni suradnik/ica - VSS  – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla); C) GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, 1) Stručni referent/ica u pisarnici - SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla).

7.12.2016. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva kulture. 

Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Imotskom, 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla), B) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Trogiru, 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla), C) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Puli, 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla), D) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost, Služba za dramsku umjetnost i audiovizualnu djelatnost, 1) Stručni suradnik/ica za dramske umjetnosti, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla), E) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za financiranje i računovodstvo, 1) Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa, SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla)
 
29. lipnja 2016. - Obustava Javnog natječaja Ministarstva kulture za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva kulture, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 46. od 18. svibnja 2016. godine.

Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA, Služba za javnu nabavu i tehničke poslove, 1) Viši stručni referent/ica, VŠS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice).

Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva kulture

Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u: A) UPRAVU ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za normativne poslove u kulturi i medijima; 1) Viši upravni savjetnik/ica za normativne poslove, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice).

Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u: A) UPRAVU ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove, Služba za međunarodne odnose, Odjel za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju; 1) Viši stručni savjetnik, VSS - 1 izvršitelj/ica - na određeno vrijeme (zamjena za duže vrijeme odsutne službenice).

23. veljače 2016. –  Djelomična obustava javnog natječaja Ministarstva kulture za prijam službenika na neodređeno vrijeme objavljen u "Narodnim novinama" broj 114. od 21. listopada 2015. godine i to u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod točkom I., stavak D): D) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE Sektor za gospodarenje i financiranje Služba za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima  1)  Viši stručni savjetnik/ica za dokumentacijsko-analitičke poslove VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme   
 

16. prosinca 2015. –  Djelomična obustava javnog natječaja Ministarstva kulture za prijam službenika na neodređeno vrijeme objavljen u "Narodnim novinama" broj 114. od 21. listopada 2015. godine i to u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod točkom I., stavak A): A) SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU  1)  Viši unutarnji revizor/ica VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme.

21.10.2015. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu u A) SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU, 1) Viši unutarnji revizor/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, B) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, 1)  Stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, C) GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, 1)  Stručni referent/ica za otpremu pošte, SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme,  D) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima, 1)  Viši stručni savjetnik/ica za dokumentacijsko-analitičke poslove, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme.
     Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: Ministarstvo kulture, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  >>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja
                                                                            
13.10.2015. - Ministarstvo kulture raspisuje PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo kulture za slijedeća radna mjesta: 1. samostalni upravni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za normativne poslove u kulturi i medijima, 2. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Vukovaru, 3. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Krapini, 4. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Gospiću, 5. stručni referent/ica- dokumentarist - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju,  Konzervatorski odjel u Zadru  (Rok: 21.10.2015.)  Vidi uvjete i tekst Javnog poziva >>>  

Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Imotskom 1) Stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla); B) UPRAVU ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost, Služba za glazbu, 1) Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla).

18.9.2015. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo kulture za slijedeća radna mjesta: 1. samostalni upravni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za normativne poslove u kulturi i medijima, 2. računovodstveni referent/ica – financijski knjigovođa, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE,  Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za financiranje i računovodstvo, 3. stručni referent/ica, - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, 4. viši stručni referent/ica  - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost, Služba za glazbu.
     Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, Glavno tajništvo Ministarstva, s naznakom „Ne otvaraj, Javni poziv“.  >>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja
 
31. kolovoza 2015. –  Djelomična obustava javnog natječaja Ministarstva kulture za prijam službenika na neodređeno vrijeme objavljen u "Narodnim novinama" broj 77. od 15. srpnja 2015. godine i to u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod točkom I., stavak F): UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Dubrovniku 1)  Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme.
 
26.8.2015. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu u A) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije, 1) Voditelj/ica Odjela, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, B) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije, 1)  Viši stručni savjetnik/ica, VSS – 2 izvršitelja - na neodređeno vrijeme, C) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije, 1)  Stručni savjetnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, D) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije, 1)  Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, E) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, 1)  Viši stručni savjetnik/ica , VSS – 2 izvršitelja - na neodređeno vrijeme, F) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata, Europske unije, Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije,1)  Stručni savjetnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, G) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za programe i projekte Europske unije, Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, 1)  Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
    Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo kulture, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. >>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja
                                                                             
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u  A) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci, 1) Stručni suradnik/ica  VSS  – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla); B) UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Rijeci  1) Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za pokretna kulturna dobra  VSS  – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

15.7.2015. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu u A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku u kulturi i medijima 1)  Stručni suradnik/ica za plansko-analitičke poslove VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme; B) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE 1)  Stručni referent/ica SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme; C) GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA, Služba za javnu nabavu i tehničke poslove 1)  Stručni suradnik/ica  VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme; D) UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost, Služba za arhivsku djelatnost 1)  Stručni suradnik/ica  VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme; E) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Trogiru 1)  Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra  VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme; F) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Dubrovniku 1)  Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme
     Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo kulture, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. >>> Vidi uvjete i tekst javnog natječaja

27.5.2015. - Ministarstvo kulture raspisuje Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu u: A) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za financiranje i računovodstvo, 1)  Stručni suradnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, B) UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za financiranje i računovodstvo, 1)  Računovodstveni referent/ica- financijski knjigovođa, SSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, C) UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, Konzervatorski odjel u Splitu, 1)  Viši stručni savjetnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, D) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE, KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove, Služba za međunarodne kulturne odnose, Odjel za usklađivanje kulturnih politika, 1)  Viši stručni savjetnik/ica, VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, E) UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE  POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU, Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove, Služba za međunarodne kulturne odnose, Odjel za usklađivanje kulturnih politika, 1)  Stručni suradnik/ica (vježbenik), VSS – 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme.
Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo kulture, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.   Vidi uvjete i tekst natječaja >>>                  
    
Ministarstvo kulture raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo kulture za slijedeća radna mjesta: 1. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju Konzervatorski odjel u Osijeku, 2. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju Konzervatorski odjel u Vukovaru, 3. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju Konzervatorski odjel u Krapini, 4. stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju Konzervatorski odjel u Imotskom,  5. stručni referent/ica- dokumentarist - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju Konzervatorski odjel u Zadru, 6. stručni referent/ica – dokumentarist - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju Konzervatorski odjel u Zagrebu. (Rok: 26.5.2015.) Vidi uvjete i tekst Javnog poziva >>>                 
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u A) UPRAVU ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Služba za upravno-pravne poslove u kulturi, 1) Viši upravni savjetnik/ica za upravno-pravne poslove (mjesto rada u Dubrovniku), VSS  – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla).
Ministarstvo kulture raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo kulture za slijedeća radna mjesta: 1. stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj/ica GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA Služba za javnu nabavu i tehničke poslove, 2. stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica, UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU Sektor za međunarodne kulturne odnose i europske poslove Služba za europske poslove i fondove Europske unije, 3. stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA MEĐUNARODNE KULTURNE ODNOSE, EUROPSKE POSLOVE I JAVNU KOMUNIKACIJU Služba za javnu komunikaciju Odjel za digitalizaciju, 4. stručni suradnik/ica  - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Služba za dramsku umjetnost i audiovizualnu djelatnost,  5. stručni suradnik/ica za knjižnice- 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA RAZVOJ KULTURE I UMJETNOSTI Sektor za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost  Služba za knjižničnu djelatnost i promidžbu knjige, 6. računovodstveni referent/ica – financijski knjigovođa, - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE Sektor za gospodarenje i financiranje Služba za financiranje i računovodstvo, 7. stručni suradnik/ica- konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju Konzervatorski odjel u Trogiru, 8. stručni suradnik/ica- konzervator za nepokretna i pokretna kulturna dobra - 1 izvršitelj/ica UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju Konzervatorski odjel u Gospiću. (Rok: 17.3.2015.)       Vidi uvjete i tekst Javnog poziva >>>