Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2020. godini (Rok: 9.11.2020.)

Slika /slike/knjiznica sarene knjige.jpg

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16 ) objavljuje

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2020. godini

 
1.      Predmet javnoga poziva
 
Ministarstvo kulture otkupljivat će knjige domaćih izdavača na hrvatskome jeziku, i to:
  • djela suvremene domaće književnosti
  • prijevode djela suvremene svjetske književnosti
  • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost
  • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.
 
Otkupljivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2019. i tijekom 2020. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/543) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Ministarstvo kulture neće otkupljivati:
  • udžbenike
  • priručnike
  • ponovljena i komercijalna izdanja
  • izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde
  • izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama.  
 
2.      Korisnici potpore

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
 

3.   Način prijave
 
Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica
Elektronički popunjenoj prijavnici obavezno treba priložiti, također u elektroničkom obliku:
– podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
– potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim  primjercima

Tiskani primjerak objavljene knjige koja se prijavljuje za otkup za narodne knjižnice treba obavezno dostaviti na adresu:
Ministarstvo kulture 
Služba za knjigu i nakladništvo (s naznakom: za otkup knjiga)
Runjaninova 2
10 000 Zagreb 
 
E-prijavnice uz koje nije dostavljen tiskani primjerak objavljene knjige neće se razmatrati.
 

4.    Rok prijave
 
Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 9. studenoga 2020. godine.
  

5.     Završne odredbe

Knjige otkupljene putem ovoga Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.
Primjerci knjiga dostavljeni u prijavi neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućeni narodnim knjižnicama. 


Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete:
– prijave za koje nije ispravno popunjena e-prijavnica
– prijave (uključujući e-prijavnicu i primjerak objavljene knjige) koje nisu zaprimljene u navedenom roku
– prijave bez obveznih priloga (potvrda NSK o predanom obaveznom primjerku i podatci o knjizi, autoru, prevoditelju i uredniku u elektroničkom obliku priloženi uz e-prijavnicu te primjerak tiskane knjige)
– prijave korisnika koji nisu u propisanom roku izvršili preuzete obveze prema Ministarstvu kulture.
 


U Zagrebu, 20. ožujka 2020. godine


>>> Upute za prijavitelje 
 

Otkup knjiga – važna obavijest podnositeljima prijava
 
Sukladno Odluci o proglašenju Zakona o elektroničkom izdavanju računa (NN 94/2018) Ministarstvo kulture i medija obavještava nakladnike da će se knjige otkupljene putem Javnog poziva za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2020. godini plaćati isključivo putem e-računa.
 
Za otkupljene knjige nakladnici su dužni ispostaviti isključivo e-račun, a dokaz o otpremi (ovjerenu knjigu pošte ili otpremnice) dostaviti Ministarstvu kulture i medija isključivo elektroničkim putem na e-mail otkup.knjiga@min-kulture.hr  najkasnije 30 dana od objave odluke o otkupu knjiga na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija https://min-kulture.gov.hr/
 
Napominjemo da troškove otpreme knjiga snosi nakladnik. 
 
Adrese knjižnica kojima se dostavljaju otkupljene knjige dostupne su na poveznici.
 
Naglašavamo da e-računi ispostavljeni bez dostavljenih dokaza o otpremi knjiga u navedenom roku neće biti plaćeni kao ni računi dostavljeni u bilo kojem drugom obliku.