Natječaj za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ za 2018. godinu (Rok: 15. veljače 2019.)

Na temelju odredbe točke 5. Odluke o „Nagradi Iso Velikanović“ („Narodne novine“, broj 82/05, 120/14 i 21/17) Odbor „Nagrade Iso Velikanović“ raspisuje  
 
Natječaj za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ za 2018. godinu

 
1. „Nagrada Iso Velikanović“ dodjeljuje se kao nagrada Ministarstva kulture za najbolja ostvarenja u području prevodilaštva.
2. Nagrada se dodjeljuje kao:
2.1. godišnja nagrada prevoditeljima koji su državljani Republike Hrvatske za djela koja su u njihovu prijevodu bila objavljena u 2018. godini
2.2. nagrada za životno djelo istaknutim prevoditeljima koji su svojim prevoditeljskim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

3. Prijedloge za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.
4. Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:
  1. životopis i bibliografiju kandidata
  2. za godišnju nagradu – stručnu recenziju prijevoda i jedan primjerak knjige u tiskanom obliku te njezin završni prijelom u PDF-u
  3. za nagradu za životno djelo – temeljito obrazloženje prijedloga.
5. Prijedlozi sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se u elektroničkom obliku na adresu NagradaIsoVelikanovic@min-kulture.hr te osobno ili poštom na adresu Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: prijedlog za „Nagradu Iso Velikanović“.
 
6. Rok za dostavu dokumentacije jest 15. veljače 2019. Sve prijave pristigle izvan tog roka neće biti razmatrane.Objava, 22.1.2019.