Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na području književnog prevodilaštva u 2018. godini (Rok: 12.5.2019.)


Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 55/16), a u svrhu poticanja i promicanja hrvatskog književnog i prevoditeljskog stvaralaštva objavljuje
 

Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na području književnog prevodilaštva u 2018. godini

 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori, prevoditelji, izdavači te druge fizičke i pravne osobe s prijedlogom djela, čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku kod izdavača registriranih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja  do 31. prosinca 2018. godine. Prijaviti se mogu književna djela napisana izvorno na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik.
Svaki predlagatelj može prijaviti neograničen broj djela neovisno o njihovoj tematici. Djela se prijavljuju pod punim imenom i prezimenom autora, odnosno prevoditelja.
Jednom autoru ili prevoditelju može se putem ovog Javnog poziva dodijeliti samo jedna stimulacija godišnje.
 
II.
Prijavljena djela ocijenit će relevantni stručnjaci, pripadnici strukovnih udruga i akademske zajednice s područja književnosti, rukovodeći se najvišim umjetničkim kriterijima. Po završetku vrednovanja prijedlog djela i njihovih autora odnosno prevoditelja uputit će se ministrici kulture koja će donijeti odluku o dodjeli stimulacija.
a)
Stimulacije će se dodijeliti autorima za djela koja su se u 2018. godini istaknula svojom književnom kvalitetom, estetskim dosezima i inovativnošću, ali i odjecima kod čitateljske publike što se očituje po broju prodanih primjeraka ili većem broju posudbi u knjižnicama. Posebna će se pozornost posvetiti djelima mlađih autora te djelima koja su već dobila književne nagrade kao i onima koja su pohvaljena od strane kritike i znanstveno-stručne zajednice.
b)
Stimulacije će se dodijeliti prevoditeljima za književne prijevode koji su se u 2018. godini istaknuli svojom književnom kvalitetom, estetskim dosezima, inovativnošću, prevoditeljskom vještinom i  jezičnom virtuoznošću.
Prevoditeljima će se stimulacije dodijeliti za nove prijevode književnih djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća s naglaskom na prijevodima vrijednih književnih djela koja nisu prije bila prevođena na hrvatski jezik, a predstavljaju važan dio svjetske književne baštine.
Posebna će se pozornost posvetiti književnim prijevodima mlađih prevoditelja te onim prijevodima koji su već pohvaljeni od strane kritike i znanstveno-stručne zajednice.
 

III.
 Autorima književnih djela dodijelit će se do 20 stimulacija u sljedećim kategorijama:
• knjiga proze (roman, knjiga priča, esej)
• zbirka poezije
• strip i knjiga za djecu i mlade
Pojedinačna stimulacija sastoji se od novčanog iznosa od 15.000,00 kn neto koji se dodjeljuje autoru odabranog djela. Ako se stimulacija dodjeljuje djelu više autora stimulacija se može podijeliti na više dijelova (npr. pisac teksta i ilustrator).  
 
IV.
a)
Prevoditeljima će se dodijeliti do 10 stimulacija za književne prijevode sa suvremenih jezika u sljedećim kategorijama:
  • knjiga proze (roman, knjiga priča, esej)
  • zbirka poezije
  • strip i knjiga za djecu i mlade
Stimulacije se neće dodjeljivati za prijevode publicističkih, znanstvenih i stručnih djela.
Stimulacije se neće dodjeljivati za prijevode s trećih jezika, odnosno za prijevode s jezika na kojima prevedeno književno djelo nije originalno napisano niti za izdanja na kojima nije jasno istaknuto ime i prezime prevoditelja.
Pojedinačna stimulacija sastoji se od novčanog iznosa od 15.000,00 kn neto koji se dodjeljuje odabranom prevoditelju odabranog djela. Ako je za stimulaciju odabrano književno djelo koje je prevelo više prevoditelja stimulacija se može podijeliti na više dijelova.
b)
Dodijelit će se do 5 stimulacija za prijevode kazališnih djela premijerno izvedenih u produkciji registriranih kazališta u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja  do 31. prosinca 2018. godine. Stimulacije za prevedena kazališna djela dodjeljuju se za nove prijevode s klasičnih i suvremenih jezika.
Pojedinačna stimulacija sastoji se od novčanog iznosa od 10.000,00 kn neto koji se dodjeljuje odabranom prevoditelju odabranog djela. Prijavitelj je, uz drugu obaveznu dokumentaciju, dužan dostaviti programsku knjižicu u kojoj je istaknuto ime i prezime prevoditelja.
 
V.
Djela, koja se prijavljuju na Javni poziv, dostavljaju se u 4 primjerka  Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2 s napomenom: Za dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog i prevoditeljskog stvaralaštva za 2018. godinu te s obaveznom naznakom kategorije za koju se djelo prijavljuje te jezika s kojeg je djelo prevedeno.
Uz prijavu za dodjelu stimulacija obavezno je dostaviti potpisanu kritiku ili recenziju djela, odnosno prijevoda, relevantnog stručnjaka u elektroničkom obliku na adresu knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr 
Uz svaki prijedlog treba obvezno dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail i broj telefona autora ili prevoditelja.
Primjerci djela pristiglih na Javni poziv neće se vraćati podnositeljima.
 
VI.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnoga poziva.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
 

Objava, 12.4.2019.