Javni poziv osnovnim i srednjim školama za videonajave knjiga (Rok: 1.2.2020.)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16)

te na temelju usvojenog Akcijskog plana provedbe Nacionalne strategije za poticanje čitanja  u 2019. godini Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
 
 
JAVNI POZIV OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
ZA VIDEONAJAVE KNJIGA – UČENIČKE RADOVE

1.
U Akcijskom planu Nacionalne strategije poticanja čitanja za 2019. godinu, usvojene 2017. godine s ciljem doprinosa razvoju kulture čitanja i omogućavanja što većem broju pripadnika hrvatskog društva čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem, u općem cilju: Razvijati čitalačku pismenost i poticati čitatelja na aktivno i kritičko čitanje, specifičnom cilju: 2.1. Razvoj čitalačke pismenosti djece i mladih, nalazi se i mjera/aktivnost: Objava javnog poziva osnovnim i srednjim školama za izradu videonajave književnog djela po izboru (book trailera).

2.
Na Javni poziv mogu se prijaviti isključivo osnovne i srednje škole s videoradovima svojih učenika javno dostupnima putem mrežnih servisa (Vimeo, YouTube i sl.).
Prijavljeni videoradovi mogu predstavljati bilo koju knjigu bilo kojeg autora i smiju trajati najviše 3 minute.
Radovi se prijavljuju u dvije kategorije:
• Videoradovi učenika osnovnih škola
• Videoradovi učenika srednjih škola.

3.
Škola može poslati neograničen broj videoradova svojih učenika.
Za svaki videorad potrebno je ispuniti posebnu prijavnicu s podatcima o:
• učeniku – autoru rada
• autoru i naslovu predstavljene knjige
• razredu i školi koju učenik polazi.

4.
Radovi se prijavljuju elektroničkim putem na adresu e-pošte: videonajavaknjige@min-kulture.hr  dostavljanjem popunjene prijavnice i poveznice na videorad objavljen na javno dostupnom mrežnom servisu (Vimeo, YouTube i sl.) uz dostavljenu lozinku (ako je potrebna) i bez ograničenja mogućnosti pregleda. Prijavnice i radovi također se mogu poslati jumbo mailom ili poštom na USB-sticku u formatu MPGE-4, na adresu:
Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb 
Za Javni poziv: videonajava knjige.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 11. studenog 2019. do 1. veljače 2020. godine.

5.
Sve u roku pristigle prijave razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te odabrati najkvalitetniji videorad koji na najbolji način predstavlja odabranu knjigu i njezinog autora, odnosno promovira čitanje.
Za najbolji videorad koji predstavlja knjigu Ministarstvo kulture nagradit će razred iz kojeg dolazi učenik autor izletom s kulturno-umjetničkim programom u dogovoru sa školom.


>>>> Prijavnica