Specijalna knjižnica Uprave za zaštitu kulturne baštine / pristup ON-LINE KATALOGU


Specijalna Knjižnica Uprave za zaštitu kulturne baštine MKM

Specijalna knjižnica s područja konzervatorsko-restauratorske djelatnosti
Publikacije Uprave za zaštitu kulturne baštine:

Prinove Knjižnice u 2024. 
Kniige - br 1 (pdf, 310 KB)

Prinove Knjižnice u 2023. 
Knjige - br. 1 (pdf, 270 KB)
Periodika (.pdf, 366 KB)

Prinove Knjižnice u 2022. 
Knjige - br. 1 (pdf. 333 KB)
Knjige - br. 2 (pdf. 273 KB)
Periodika - br. 1 (pdf. 424 KB)

Prinove Knjižnice u 2021. 
Knjige - br. 1 (pdf. 278 KB)
Knjige - br. 2 (pdf. 346 KB)
Periodika - br. 1 (pdf. 133 KB)

Prinove Knjižnice u 2020.
Knjige - br. 1 (pdf. 384 KB)
Knjige - br. 2 (pdf. 299 KB)
Periodika - br. 1 (pdf. 131 KB)

Prinove Knjižnice u 2019.
Knjige - br. 1 (pdf. 323 KB)
Knjige - br. 2 (pdf. 348 KB)
Knjige - br. 3 (pdf. 290 KB)
Periodika - br. 1 (pdf. 299 KB)
Periodika - br. 2 (pdf 207 KB)

Prinove Knjižnice u 2018.
Knjige - br. 1 (pdf. 288 KB)
Knjige - br. 2 (pdf. 259 KB)
Periodika (pdf. 307 KB)

Prinove Knjižnice u 2017.
Knjige - br. 1 (pdf. 251 KB)
Knjige - br. 2 (pdf. 265 KB)
Knjige - br. 3 (pdf. 374 KB)
Periodika (pdf. 217 KB)

Prinove Knjižnice u 2016.
Knjige - br. 1 (pdf. 325 KB)
Knjige - br. 2 (pdf. 140 KB)
Knjige - br. 3 (pdf. 225 KB)
Periodika (pdf. 312 KB)

Prinove Knjižnice u 2015.
Knjige - br. 1-2 (pdf. 248 KB)
Knjige - br. 3 (pdf. 192 KB)
Periodika (pdf. 211 KB)

Prinove Knjižnice u 2014.
Knjige - br. 1 (pdf. 344 KB)
Knjige - br. 2  (pdf. 230 KB)
Knjige - br. 3  (pdf. 215 KB)
Periodika (pdf. 207 KB)

Prinove Knjižnice u 2013.
Knjige - br.1  (pdf. 231 KB)
Knjige - br.2  (pdf. 197 KB)
Periodika (pdf. 215 KB)

Prinove Knjižnice u 2012.
Knjige - br.1  (pdf. 234 KB)
Periodika  (pdf. 225 KB)

Prinove Knjižnice u 2011. 
Knjige - br.1 (pdf. 178 KB)
Knjige - br. 2 (pdf. 160 KB)
Knjige - br. 3 (pdf. 136 KB)
Periodika (pdf. 111 KB)

Prinove Knjižnice u 2010.
Knjige - br.1 (Word, 101KB)
Knjige - br.2 (Word, 101KB)
Knjige - br.3 (Word, 102 KB)
Periodika (pdf, 223 KB)

Prinove Knjižnice u 2009.
Knjige - br.1 (Word, 223 KB)
Knjige - br.2 (Word, 210 KB)
Knjige - br.3 (Word, 46 KB)
Periodika (pdf, 141 KB)

Prinove Knjižnice u 2008.
Knjige - br.1 (pdf, 154 KB)
Knjige - br.2 (pdf, 117 KB)
Knjige - br.3 (pdf, 139 KB)
Periodika (pdf, 145 KB)

Prinove Knjižnice u 2007.
Knjige - br. 1 (pdf, 233 KB)
Knjige - br. 2 (pdf, 115 KB)
Periodika (pdf, 138 KB)

Prinove Knjižnice u 2006.
Knjige - br. 1 (pdf, 240 Kb)
Periodika (pdf, 138 Kb)

Prinove Knjižnice u 2005.
Knjige - br. 1 (pdf, 232 Kb)
Knjige - br. 2 (pdf, 225 Kb)
Knjige - br. 3 (pdf, 170 Kb)
Knjige - br. 4 (pdf, 197 Kb)
Periodika (pdf, 138 Kb)

Prinove Knjižnice u 2004.
Knjige (pdf, 250 Kb)
Periodika (pdf, 120 Kb)

Strana periodika u Knjižnici (područje: likovna umjetnost i konzervatorstvo) (pdf, 191 Kb)Specijalna Knjižnica Uprave za zaštitu kulturne baštine MK
 
Osnutak fonda specijalne Knjižnice Uprave za zaštitu kulturne baštine u sastavu Ministarstva kulture vezan je uz osnivanje Zemaljskog povjerenstva za čuvanje umjetnih i historičkih spomenika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji godine 1910.

Knjižnični fond profiliran je tijekom nešto više od stoljeća za potrebe konzervatorsko-restauratorske djelatnosti, a Knjižnica je najveća specijalizirana knjižnica te vrste u Hrvatskoj i jedina u Zagrebu.

Fond obuhvaća konzervatorsko-restauratorsku literaturu te specijalizirane i opće priručnike (područja: povijest umjetnosti, povijest, arheologija, etnologija, arhitektura, urbanizam i dr.).

Knjižnica posjeduje više od 14.000 svezaka i 350 naslova periodike te hemeroteku − zbirku novinskih članaka tematski vezanih uz zaštitu kulturne baštine, osnovanu potkraj 30-ih godina 20. stoljeća.

Korisnici Knjižnice u najvećem su dijelu stručnjaci iz konzervatorskih i restauratorskih ustanova te studenti i profesori povijesti umjetnosti, arheologije, arhitekture, hortikulture i drugih srodnih disciplina.

Krajem 2004. godine Knjižnica je uselila u novoopremljen prostor u prizemlju zgrade Ministarstva kulture u Runjaninovoj ulici br. 2, čime su stečeni svi uvjeti za kvalitetan rad ove specijalne knjižnice poluotvorenog tipa prema standardima knjižnične struke.

Godine 2004. započeta je opsežnija zaštita knjižnog fonda pa je u idućem razdoblju uvezano šestotinjak svezaka, uz djelomičnu restauraciju. Nakon ovih prioritetnih zahvata s ciljem zaštite dijela starijeg, vrednijeg i najoštećenijeg knjižnog fonda u drugoj je fazi nastavljeno uvezivanje separata u broširani uvez i uvezivanje periodike. Uvezivanje oštećenih primjeraka nastavlja se prema potrebi.

Fond Knjižnice obrađen je u knjižničnom programu ZAKI.

Katalog Knjižnice Ministarstva kulture javno je dostupan, čime je omogućeno internetsko pretraživanje knjižničnog fonda.


Uvjeti i način poslovanja Knjižnice
 
1. UPIS
1.1. Fizička osoba upisuje se osobno, na temelju isprave kojom potvrđuje svoj status i mjesto boravka (osobna iskaznica).
 
2. RADNO VRIJEME I USLUGE KNJIŽNICE
2.1. Radno vrijeme poslovanja sa strankama jest svaki radni dan od 9.00 do 12.00 te od 13.00 do 16.00 sati.
2.2. Korisnik može osobno ili elektroničkom poštom zatražiti provjeru manjeg broja bibliografskih ili kataložnih informacija na temelju kataloga Knjižnice (odgovor u roku od tri dana).
2.3. Korisnik može dobiti pomoć i poduku u pretraživanju kataloga.
2.4. Korisniku je dostupno pretraživanje hemeroteke i pregledavanje članaka.

3. POSUDBA
3.1. Rok posudbe je 10 dana.
3.1.1. Knjižnica može odrediti kraći ili dulji rok posudbe.
3.1.2. Korisnik može zatražiti produljenje roka posudbe.
3.2. Istovremeno se mogu posuditi tri sveska.
3.3. Korisnik se zadužuje na propisanom obrascu, koji vlastoručno potpisuje.
3.4. Izvan Knjižnice ne posuđuje se sljedeća građa:
 - sva izdanja tiskana prije 1945. godine
 - knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge
 - priručnici (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije i sl.)
 - serijske publikacije
 - hemerotečna građa.
3.5. U iznimnim se slučajevima može na temelju posebnog, pisanog, zahtjeva odobriti posudba spomenute građe izvan Knjižnice. U tom je slučaju obvezno izraditi ugovor o posudbi s popisom posuđene građe i naznakom vremena posudbe.
3.6. Knjižnica ima pravo ograničiti i isključiti iz posudbe izvan Knjižnice i građu koja nije gore navedena.
3.7. Knjižnica može tražiti povrat posuđenog djela i prije isteka utvrđenog roka.
3.8. Korisnici koji učestalo ne vraćaju posuđene knjige na vrijeme mogu privremeno ili stalno izgubiti pravo na posudbu knjiga izvan Knjižnice.
 
4. DUŽNOSTI KORISNIKA
4.1. Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je dana na korištenje. Zabranjeno je grubo listanje, savijanje i trganje listova, pisanje i podvlačenje ili bilo kakvo označivanje.
4.2. Korisnik je dužan Knjižnici nadoknaditi štetu ako se utvrdi da je izgubio, otuđio ili oštetio knjigu.
 
5. UMNOŽAVANJE GRAĐE
5.1. Na temelju pisanog zahtjeva za osobne potrebe korisnika Knjižnica izrađuje fotokopije, a u suradnji s fototečnom službom i digitalizirane zapise te ispise skeniranih novinskih članaka iz hemeroteke.
5.2. Knjižnica radi zaštite građe zabranjuje fotokopiranje osobito vrijedne, oštećene i restaurirane te starije građe.
5.3. Knjižnica vrši usluge fotokopiranja građe do 30 stranica. (U slučaju potrebe za fotokopiranjem većeg broja stranica od navedenoga korisnik se može dogovoriti s Knjižnicom.)
 

Voditeljica knjižnice: mr. sc. Bojana Dimitrijević
tel.: 01 48 66 222; e-pošta: bojana.dimitrijevic@min-kulture.hr