Potpora izdavanja knjiga - odobreni programi u 2018.Potpora izdavanja knjiga .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 25.9.2018.) 

 
   
Potpora se dodjeljuje nakladnicima za izdavanje vrijednih knjiga za čije je objavljivanje potrebno osigurati posebna sredstva za istraživački, književno povijesni ili osobito zahtjevan prevodilački rad. Prednost imaju iznimna pjesnička, prozna ili književno-esejistička djela, naročito suvremenih domaćih autora. Ne sufinanciraju se knjige za čije je izdavanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo namjenska proračunska sredstva.
 
U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe potpore izdavanju knjiga u 2018. godini zaprimljeno je 2150 zahtjeva 305 nakladnika. Od toga je sufinancirano 348 naslova, 107 nakladnika, u ukupnom iznosu od 4,159.500,00 kn.

Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva obavezuje svakog nakladnika da domaćem autoru knjige za koju je dobio potporu isplati honorar u iznosu najmanje 30% od odobrene potpore. Tom je odrednicom uspostavljen i standard minimalnog honoriranja domaćih autora bez obzira na njihovu uspješnost na tržištu.
 
Sve prijave vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u sastavu: Lahorka Plejić poje, predsjednica, Krešimir Nemec, Kristian Novak, Ivica Matičević i Katica Matković Mikulčić. Prilikom vrednovanja prijava uzimao se u obzir i dosadašnji rad nakladnika te redovitost i kvaliteta njihovog izvršavanja ranije preuzetih obaveza prema Ministarstvu kulture, naročito za programe potpore izdavanju knjiga.
 
Posebna se pozornost posvetila dječjoj knjizi i knjizi za djecu i mlade, a sve prijave iz te kategorije razmatralo je Stručno povjerenstvo za dječju knjigu u sastavu: Dubravka Zima, predsjednica, Ranka Javor i Marijana Hameršak. Kod knjiga za djecu i mlade osim kvaliteti teksta, naročita se pozornost posvećivala i kvaliteti ilustracije. Kao i kod književnih tekstova, nastojalo se posebno istaknuti i poduprti rad domaćih ilustratora.
 
U okviru odobrenih sredstava za potporu izdavanju knjiga u 2018. godini sufinancirano je 230 naslova domaćih autora i 118 naslova prijevodne književnosti.


  
Dodjeljivanjem potpore izdavanju knjiga vrijednim djelima inozemnih autora nastojalo se pomoći domaćim nakladnicima u održavanju koraka sa svjetskim trendovima u književnosti, odnosno omogućiti domaćoj čitateljskoj publici pristup najvrjednijim djelima suvremene svjetske književnosti. U određenoj se mjeri potporom prijevodnoj književnosti nastoji popuniti i određene nedostatke u domaćoj prijevodnoj produkciji, odnosno osigurati objavljivanje vrijednih djela koja se ubrajaju u klasike svjetske književnosti, a koji do sada nisu bili prevođeni na hrvatski jezik ili je od njihova prevođenja i objavljivanja prošlo više od dvadeset godina.
Zagreb, 21.12.2017.