Financiranje programa

Potpora izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija

Sufinanciraju se časopisi, listovi u kulturi i elektroničke publikacije koje naročito pridonose kulturnoj živosti i raznolikosti te intenzitetu kulturnog života Republike Hrvatske. Pri odlučivanju se uzimaju u obzir programska profiliranost, kontinuiranost izlaženja, aktualnost, selektivnost i kritičnost, koncepcijska ujednačenost, likovno-grafičko oblikovanje i izvedba te regionalna zastupljenost


Potpora književnim manifestacijama

Velik broj književnih manifestacija koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz značajna imena i događaje hrvatske kulture i povijesti, redovito se financira već duži niz godina. U okviru sufinanciranja književnih manifestacija potpomažu se nastupi hrvatskih nakladnika i autora na međunarodnim, domaćim i inozemnim sajmovima knjiga i drugim događanjima vezanim uz knjigu i nakladništvo. Od posebnog su prioriteta književne manifestacije posvećene problematici suvremene hrvatske i svjetske književnosti


Potpora za poticanje književnog stvaralaštva

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva raspisuje se od 2005. godine s ciljem poticanja književnoumjetničkog i prevoditeljskog rada. Svake se godine dodjeljuju tromjesečne, polugodišnje i godišnje potpore koje se isplaćuju autorima i prevoditeljima u mjesečnim obrocima u iznosu od 7.000,00 kn. Autori i prevoditelji prijavljuju se od raspisivanja Javnog poziva do početka rujna, rezultati vrednovanja objavljuju se do kraja kalendarske godine, a potpore se počinju isplaćivati od siječnja godine za koju je potpora dodijeljena. Knjiga ne smije biti objavljena prije isteka korištenja potpore.
Prijava uz sinopsis i ogledni arak rukopisa treba sadržavati biobibliografiju autora i dvije preporuke/recenzije relevantnih stručnjaka. Sve potpune i u roku pristigle prijave razmatra peteročlano povjerenstvo i to tako da je prvi krug anoniman, na temelju sinopsisa i oglednog arka, a zatim se uzimaju u obzir preporuke i biobibliografija autora.
Autor se ne smije ponovno prijavljivati na ovaj Javni poziv prije nego što je objavljena knjiga za čije je pisanje zadnji put koristio ovu potporu. 


Potpora izdavanju knjiga

Potpora se dodjeljuje nakladnicima za izdavanje vrijednih knjiga za čije je objavljivanje potrebno osigurati posebna sredstva za istraživački, književno-povijesni ili osobito zahtjevan prevodilački rad kao i za iznimna pjesnička, prozna i književno-esejistička djela, naročito suvremene domaće produkcije.


Potpora inozemnim nakladnicima

Inozemnim se nakladnicima dodjeljuje potpora za prevođenje književnih tekstova hrvatskih autora na strane jezike te se time kontinuirano potiče promidžba hrvatske književnosti u svijetu.


Otkup knjiga za narodne knjižnice

Otkup knjiga nastoji obuhvatiti djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost, djela suvremene domaće književnosti i publicistike te sabrana, odabrana i kritička izdanja – djela hrvatskih autora. Ne otkupljuju se komercijalna i ponovljena izdanja te priručnici i udžbenici.

Pri otkupu prednost imaju vrijedna djela suvremene hrvatske književnosti, naročito mladih prozaika i pjesnika. Otkupljuju se i novi prijevodi kojima se popunjavaju praznine u hrvatskoj kulturi. Potrebno je naglasiti da se posljednjih godina sve više prevode temeljna djela iz područja društveno humanističkih znanosti. Posebna se pozornost posvećuje otkupu vrijednih slikovnica i knjiga za djecu i mlade.